Author Guidelines

Dergide yer alacak makaleler aşağıda yer alan yazım kurallara uygun olmalıdır:

 1. Makaleler MS Word programında “Times New Roman 11 Punto” karakteri ile bir buçuk satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf aralarındaki boşluk önce “0 nk” sonra “6 nk” olmalıdır.
 2. Sayfa yapısı; A4 olmalı ve sağ/sol/alt/üst kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 3. Makalenin genel kurgusu; makalenin Türkçe /İngilizce adı, Türkçe Öz, Türkçe  anahtar kelimeler, ingilizce öz (abstract), İngilizce anahtar kelimeler, yazın, yöntem, bulgular, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır.
 4. Makalenin Başlığı içerikle uyumlu ve en fazla 10-12 kelimeden oluşmalıdır. Makale başlığın tamamı ortalı, büyük harf ve Times New Roman, 12 punto olmalıdır.
 5. Öz, anahtar kelimeler, ingilizce öz (abstract) ve anahtar kelimeler Times New Roman 9 punto ve 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. 
 6. Özde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntem, özgün yönü, katkısı ve bulgulardan bahsedilmelidir.
 7. Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 6 olmalıdır.Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 6 olmalıdır.
 8. Öz (Türkçe-İngilizce) anahtar kelimelerde dahil olmak üzere sağ ve sol taraftan 1 cm. içerde olmalıdır.
 9. Yazıda paragraf girintisi olmamalıdır.
 10. Metindeki ana başlıklar sola yaslı, büyük harfle ve koyu, İkinci düzey başlıklar sola dayalı, koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük ve Üçüncü düzey başlıklar sola dayalı, koyu ve ilk kelimenin ilk harfi büyük diğer kelimelerin ilk harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Dördüncü düzey başlıklar ise üçünçü düzeyden farklı olarak italik olarak yazılmalıdır.
 11. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır.
 12. Tablo, Şekil başlıkları, tablo ve şekillerin üzerinde numarandırılarak “Times New Roman 11 punto” olarak yazılmalıdır. Tablo ve şeklin altına kaynak “Times New Roman 10 punto” ile verilmelidir.
 13. Sayfa numaraları sayfa altında ve ortada yer almalıdır.
 14. Yazılar öz ve kaynakça dahil 7.000 (yedi bin) kelimeyi geçmemelidir. En fazla 20 sayfa olmalıdır.  
 15. Çalışma iki dosya şeklinde hazırlanmalıdır. Birinci dosya; başlık dosyası, yazar isimleri akademik derece belirtilmeden açık olarak numaralandırılmış şekilde verilmelidir. Bağlı olunan kurum ve adresi, her yazara ilişkin olarak açık şekilde ve sorumlu yazara ait, adres, e-posta adresi telefon numaraları varsa fax numarası dipnotta belirtilmelidir. İkinci dosya çalışmanın yer aldığı ana dosyadır. Ana dosyada yazar bilgilerine yer verilmemelidir.
 16. Metin İçinde Atıf Yapma ve Kaynakça; Uygulamalı Sosyal Bilimler dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA‟nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır.