Year 2017, Volume 43, Issue 2, Pages 81 - 88 2017-06-16

Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı
Women’s Socio-economic Contribution to Agriculture and Livestock Activities in Rural Areas

Pınar AYVAZOĞLU DEMİR [1] , Dilek AKSU ELMALI [2] , Serpil ADIGÜZEL IŞIK [3]

479 431

    Bu çalışmada, hayvan varlığı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık bölgelerinden biri olan Kars ili merkez köylerinde hayvancılık faaliyetinde bulunan kadınların, tarım ve hayvancılıktaki rolü ile bölge ekonomisine katkılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini, basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 210 kadınla yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda, bölgedeki kadınların günün ortalama 4,5 saatini hayvancılık faaliyetlerine ayırdıkları belirlenmiştir. Kadınların %37,6’sının yemi kendisinin hazırladığı, %40’ının hayvanlara yem verdiği, %51’nin ahırı temizlediği, %85,2’sinin tezek yaptığı ve %89,5’inin sütü kendisinin sağdığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde önemli rol oynayan kadınların doğrudan işçi statüsüyle istihdam edilmesinin teşvik edilmesi ve kadınlara yönelik özellikle hayvansal üretime ilişkin eğitici seminerlerin verilmesi ve bölgedeki kadınların sosyo-ekonomik konumunun güçlendirilmesinin kaliteli hayvansal ürün elde edilmesi bakımından önemli olduğu söylenebilir.

    In this study, it was aimed to define women’s contributions to agriculture and stockbreeding in central villages of Kars province where is an important stockbreeding area with its livestock existence. The data provided from the survey conducted with 210 women chosen by simple random sampling method constituted the research material. In accordance with the data obtained from the study, it was stated that women in the area spend an average of 4.5 hours a day by stock breeding. It was determined that 37.6% women prepare feed, 40% women feed the animals, 51% women clean stables, 85.2% women make cowpat and 89.5% of them milk. As a result, it is determined that employing and promoting women who play a crucial role in agriculture and livestock activities in working status, giving instructional seminars about animal production and supporting their socio-economic status are important in terms of having qualified livestock production.

 

 • Alkan, S., Toksoy, D., 2009. Orman Köylerinde Kadın ve Kırsal Kalkınma (Trabzon İli Örneği). II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi. SDÜ, Isparta, 19-21 Şubat.
 • Arıkan, G., 1988. Kırsal Kesimde Kadın Olmak. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5, 1-16 . Demir, P., Ayvazoğlu, C., 2012. Hayvancılık İşletmelerinin Veteriner Hekimlik Hizmetlerinden Beklentileri: Kars İli Örneği. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9, 169-174.
 • Demir, P., Aral, S., 2009. Kars İlinde Faaliyet Gösteren Süt Sığırcılık İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 80, 17-22.
 • Demir, P., 2011. Kars İlindeki Süt Üreticilerinin Bazı Teknik Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 6, 47-54.
 • Demir, P., Işık Adıgüzel, S., Sarı, M., Ayvazoğlu, C., 2014a. Kars Merkez İlçedeki Süt Sığırcılık İşletmelerinin Genel Yapısı ve Ekonomik Boyutu. FÜ Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 28, 9-13.
 • Demir, P., Aral, Y., Sarıözkan, S., 2014b. Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri. YYU Veteriner Fakültesi Dergisi 25, 1-6.
 • Dikmen, N., Maden, D., 2012. Kadın Akademisyenlerin Görünmeyen Emeği Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11, 257-288.
 • FAO, 1995. FAO Plan of Action for Women in Development (1996-2001). Rome, 34 p.
 • Karabıyık, İ., 2012. Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 32, 231-260. Keskin, G., 2004. AB’de Tarımda Kadının Yeri. TEAE Bakış Dergisi 5, 1-4.
 • KSGM. 2010. Türkiye’de Kadının Durumu. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, s.21, Ankara.
 • Kutlar, İ., Turhanoğulları, Z., Kızılay, H., 2014. Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Yayım Hizmetlerinden Yararlanma Olanakları: Burdur İli Örneği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29, 46-53.
 • Öcal Kara, F., Aktaş, Y., Işgin, T., 2004. Şanlıurfa İlinde Tarımsal Yayım Hizmetlerinde Kadının Yeri. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi. 16-18 Eylül, Tokat.
 • Özçatalbaş, O., 2001. Adana İlinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Farklı İki Köyünde Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı ve Yayımdan Yararlanma Olanakları. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14, 79-88.
 • Özdamar, K., 2001. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir, Türkiye.
 • Şahin, K., Terin, M., 2009. Van İlinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Farklı İki Köyündeki Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı ve Tarımsal Yayıma İlişkin Görüşleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22, 39-49.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Author: Pınar AYVAZOĞLU DEMİR
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ, HAYVANCILIK EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Dilek AKSU ELMALI
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ, HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Serpil ADIGÜZEL IŞIK
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Bibtex @research article { iuvfd321865, journal = {İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {0250-2836}, eissn = {2148-8320}, address = {Istanbul University}, year = {2017}, volume = {43}, pages = {81 - 88}, doi = {10.16988/iuvfd.321865}, title = {Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı}, key = {cite}, author = {AYVAZOĞLU DEMİR, Pınar and AKSU ELMALI, Dilek and ADIGÜZEL IŞIK, Serpil} }
APA AYVAZOĞLU DEMİR, P , AKSU ELMALI, D , ADIGÜZEL IŞIK, S . (2017). Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43 (2), 81-88. DOI: 10.16988/iuvfd.321865
MLA AYVAZOĞLU DEMİR, P , AKSU ELMALI, D , ADIGÜZEL IŞIK, S . "Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı". İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 (2017): 81-88 <http://dergipark.org.tr/iuvfd/issue/26805/321865>
Chicago AYVAZOĞLU DEMİR, P , AKSU ELMALI, D , ADIGÜZEL IŞIK, S . "Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı". İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 (2017): 81-88
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı AU - Pınar AYVAZOĞLU DEMİR , Dilek AKSU ELMALI , Serpil ADIGÜZEL IŞIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16988/iuvfd.321865 DO - 10.16988/iuvfd.321865 T2 - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 88 VL - 43 IS - 2 SN - 0250-2836-2148-8320 M3 - doi: 10.16988/iuvfd.321865 UR - https://doi.org/10.16988/iuvfd.321865 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı %A Pınar AYVAZOĞLU DEMİR , Dilek AKSU ELMALI , Serpil ADIGÜZEL IŞIK %T Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı %D 2017 %J İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 0250-2836-2148-8320 %V 43 %N 2 %R doi: 10.16988/iuvfd.321865 %U 10.16988/iuvfd.321865
ISNAD AYVAZOĞLU DEMİR, Pınar , AKSU ELMALI, Dilek , ADIGÜZEL IŞIK, Serpil . "Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı". İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 / 2 (June 2017): 81-88. https://doi.org/10.16988/iuvfd.321865