Year 2015, Volume 6, Issue 1, Pages 53 - 62 2015-05-01

An investigation in terms of hedonic consumption of working women’s purchasing from private shopping site.
Çalışan Kadınların Özel Alışveriş Sitelerinden Satın Alımlarının Hedonik Amaçlı Tüketim Açısından İncelenmesi

Emel Sarıtaş [1] , Selçuk Burak Haşıloğlu [2]

135 312

A variety of factors become effective on consumer purchasing decisions. With changes in information and communication technologies on internet, it has become important to identify factors that influence purchasing decisions. Beside purchasing decisions oriented to benefits, satisfy hedonic feelings are seen as important reason for buying. The aim of this study is that examine impact of utilitarian and hedonic purchase decision for working women from shopping on private shopping sites. Research is exploratory study and method was used qualitative research. For the purpose of this research, literature is performed and respondents were determined by intented sample method. In semi structuced interwiev has been used from Rohm and Swaminathan (2004) and To et al. (2007) findings. Causes of shopping on web site for women who has attend interwiev is that ability shopping from internet at any time, easy of delivery, speed,installment payment, free send back as well as person’s negative mood, anxiety, stress,other negative circumstances of day besides adventure, exploring, socializing and modern image. While utilitarian factors in purschasing decisions are seen first aim, hedonic consumption needs make ease to buying decision and make increase the amount of the purchase.
Tüketici satın alma kararlarında çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim sayesinde İnternet’ten satın alma kararlarında etkili olan faktörleri belirlemek önemli hale gelmiştir. Fayda odaklı satın alma kararları yanında hedonik duyguları tatmin etme önemli bir satın alma nedeni olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı çalışan kadınların özel alışveriş sitelerinden alışveriş kararlarında fayda ve hedonik satın alma kararının etkisini incelemektir. Çalışma keşfedici bir araştırma olup, yöntem olarak nitel araştırma metodu kullanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik literatür taraması yapılmış ve ardından amaçlı örneklem yöntemi ile cevaplayıcılar belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde Rohm ve Swaminathan (2004) ve To vd. (2007) nin bulgularından yararlanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda araştırmaya katılan kadınların özel alışveriş sitelerinden elde ettikleri, istediği zaman İnternet’ten alışveriş yapmak için sitelere girebilme, teslim alma kolaylığı, hız, oturduğu yerde alışveriş imkânı, taksitli ödeme, ücretsiz iade edebilme imkânları yanında kişinin içinde bulunduğu ruh hali, sıkıntı, stres, günün yorgunluğunu atma gibi olumsuz hallerin dışında macera, keşfetme, sosyalleşme, modern görüntü imajı gibi nedenlerle alışveriş yaptıkları ortaya çıkmıştır. Satın alma kararlarında yarar faktörü ön planda iken hedonik tüketim ihtiyacı satın alma kararını kolaylaştırmakta ve satın alma miktarını arttırmaktadır.
Subjects
Other ID JA97EC99HH
Journal Section Collection
Authors

Author: Emel Sarıtaş

Author: Selçuk Burak Haşıloğlu

Bibtex @ { iuyd377380, journal = {Journal of Internet Applications and Management}, issn = {}, eissn = {1309-8810}, address = {Pamukkale University}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {53 - 62}, doi = {}, title = {An investigation in terms of hedonic consumption of working women’s purchasing from private shopping site.}, key = {cite}, author = {Sarıtaş, Emel and Haşıloğlu, Selçuk Burak} }
APA Sarıtaş, E , Haşıloğlu, S . (2015). An investigation in terms of hedonic consumption of working women’s purchasing from private shopping site.. Journal of Internet Applications and Management, 6 (1), 53-62. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuyd/issue/34115/377380
MLA Sarıtaş, E , Haşıloğlu, S . "An investigation in terms of hedonic consumption of working women’s purchasing from private shopping site.". Journal of Internet Applications and Management 6 (2015): 53-62 <http://dergipark.org.tr/iuyd/issue/34115/377380>
Chicago Sarıtaş, E , Haşıloğlu, S . "An investigation in terms of hedonic consumption of working women’s purchasing from private shopping site.". Journal of Internet Applications and Management 6 (2015): 53-62
RIS TY - JOUR T1 - An investigation in terms of hedonic consumption of working women’s purchasing from private shopping site. AU - Emel Sarıtaş , Selçuk Burak Haşıloğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Internet Applications and Management JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 62 VL - 6 IS - 1 SN - -1309-8810 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Internet Applications and Management An investigation in terms of hedonic consumption of working women’s purchasing from private shopping site. %A Emel Sarıtaş , Selçuk Burak Haşıloğlu %T An investigation in terms of hedonic consumption of working women’s purchasing from private shopping site. %D 2015 %J Journal of Internet Applications and Management %P -1309-8810 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Sarıtaş, Emel , Haşıloğlu, Selçuk Burak . "An investigation in terms of hedonic consumption of working women’s purchasing from private shopping site.". Journal of Internet Applications and Management 6 / 1 (May 2015): 53-62.