Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 107 - 119 2019-07-01

Bitcoin From Crypto Money Units and Evaluation of Accounting
Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi

Fatma TEMELLİ [1]

42 60

With the development of Internet technology and personal computers, the development of e-commerce and increased applications, the production and widespread use of mobile telephones and smart phones, the worldwide crypto currencies have emerged and become widespread. Although there is a wide variety of cryptographic currencies in the world, these crypto currencies are the most well-known bitcoin. Bitcoin; it is also expressed as cryptographic currency, virtual money, electronic money, digital money or e-money, due to the fact that the payments can be made electronically, it has provided efficiency and advantage in the process of decreasing transaction costs and speed. In many countries, the number of companies dealing with bitcoin is increasing rapidly ,bitcoin is becoming widespread in terms of investment. Increasing interest especially use of bitcoin from crypto currencies has necessitated the examination and examination of accounting, tax and law dimensions. In this context, the aim of this study, giving information about the operation and properties of bitcoin from crypto currencies, is to undertake assessment of the recognition of bitcoin transactions in Turkey.

İnternet teknolojisinin ve kişisel bilgisayarların gelişmesi, e-ticaretin gelişmesi ve uygulamalarının artması, mobil telefonlar ve akıllı telefonların üretilmesi ve yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte dünya çapında kullanılan kripto para birimleri ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Dünyada çok çeşitli kriptografik para birimi bulunmakla birlikte bu kripto para birimlerinden en çok bilineni bitcoindir. Bitcoin; kriptografik para, sanal para, elektronik para, dijital para ya da e-para şeklinde de ifade edilmekte olup, ödemelerin elektronik olarak yapılabilmesi nedeniyle işlem maliyetlerinin düşmesi ve hız noktasında etkinlik ve avantaj sağlamıştır. Birçok ülkede bitcoin ile işlem yapan şirket sayısı hızla artmakta, yatırım anlamında da bitcoin yaygın hale gelmektedir. Kripto para birimlerinden özellikle bitcoine olan ilginin artması ve kullanımının yaygınlaşması muhasebe, vergi ve hukuki boyutlarının da incelenmesini ve irdelenmesini gerekli kılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; kripto para birimlerinden bitcoinin işleyişi ve özellikleri hakkında bilgi vererek, Türkiye’de bitcoin işlemlerinin muhasebeleştirilmesi hakkında değerlendirmelerde bulunmaktır.

 

 • Adana Karaağaç, G. ve Altınırmak, S. (2018). En Yüksek Piyasa Değerine Sahip On Kripto Paranın Birbirleriyle Etkileşimi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (79), 123-138.
 • Aksoy, E. E. (2018). Bitcoin (Blockchain Teknolojisi ve Altcoinler). İstanbul: Abaküs Kitap Yayın Dağıtım.
 • Alpago, H. (2018). Bitcoin’den Selfcoin’e Kripto Para. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 411-428.
 • Aslantaş Ateş, B. (2016). Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 349-366.
 • Atik, M., Köse, Y., Yılmaz, B. ve Sağlam, F. (2015). Kripto Para: Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 247-261.
 • Balcılar, M., Bouri, E., Gupta, R. ve Roubaud, D. (2017). Can Volume Predict Bitcoin Returns and Volatility ? A Quantiles-Based Approach. Economic Modelling, 64, 74-81.
 • BDDK (2019). https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0512_01.pdf, (04.04.2019).
 • Ciaian, P., Rajcaniova, M. ve Kancs, D. (2018). Virtual Relationships: Short and Long Run Evidence from Bitcoin and Altcoin Markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 52, 173-195.
 • Coin Market Cap (2019). https://coinmarketcap.com/all/views/all/, (16.04.2019).
 • Çütcü, İ. ve Kılıç, Y. (2018). Bitcoin Fiyatları ile Dolar Kuru Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(4), 349-366.
 • Dizkırıcı, A.S. ve Gökgöz, A. (2018). Kripto Para Birimleri ve Türkiye’de Bitcoin Muhasebesi. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(2), 92-105.
 • Dyhrberg, A. H. (2016). Hedging capabilities of bitcoin. Is it the virtual gold?. Finance Research Letters, 16, 139-144.
 • Europen Central Bank, (2019). “Virtual Currency Schemes”, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf, (05.04.2019).
 • Güleç, Ö. F., Çevik, E. ve Bahadır, N. (2018). Bitcoin ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 18-37.
 • Günay, H. F. ve Kargı, V. (2018). Kripto Paranın Vergilendirilmesi Fikrinin Mali Yönden Değerlendirilmesi. Journal of Life Economics, 5(3), 61-76.
 • Isa, M. (2017). Cryptocurrencies: Speculative Instrument or Game-Changer?, https://www.fin24.com/Finweek/Featured/speculative-instrument-or-game-changer-20170831, (02.04.2019).
 • Kanat, E. ve Öget, E. (2018). Bitcoin ile Türkiye ve G7 Ülke Borsaları Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkilerin İncelenmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(3), 601-614.
 • Khalilov, M. C. K., Gündebahar, M. ve Kurtulmuşlar, İ. (2017). Bitcoin ile Dünya ve Türkiye’deki Dijital Para Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme, 19. Akademik Bilişim Konferansı, 8-10 Şubat 2017, Aksaray.
 • Koçoğlu, Ş., Çevik, Y.E. ve Tanrıöven, C. (2016). Bitcoin Piyasalarının Etkinliği, Likiditesi ve Oynaklığı, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 77-97.
 • Kristoufek, L. (2015). What Are the Main Drivers of the Bitcoin Price? Evidence from Wavelet Coherence Analysis. PLoS ONE 10(4), 1-15.
 • Kurt, L. (2018). Kripto Para Bitcoin (Finansal Özgürlüğün Eşiğinde). Ankara: Karina Yayınevi.
 • Öztürk, M.B., Arslan, H., Kayhan, T. ve Uysal, M. (2018). Yeni Bir Hedge Enstrumanı Olarak Bitcoin: Bitconomi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 217-232.
 • Ram, A., Maroun, W. ve Garnett, R. (2016). Accounting for the Bitcoin: accountability, neoliberalism and a correspondence analysis. Meditari Accountancy Research, 24(1), 2-35.
 • Raiborn, C. ve Sivitandies, M. (2015). Accounting Issues Related to Bitcoins. The Journal of Corporate Accounting & Finance, January/February, 25-34.
 • Scott, B., Loonam, J. ve Kumar, V. (2017). Exploring the rise of blockchain technology: Towards distributed collaborative organizations. Strategic Change, 26(5), 423-428.
 • Serçemeli, M. (2018). Kripto Para Birimlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, (639), 33-66.
 • Sharma, S, (2017). Digital Mints: Know the Factory. PC Quest, 30(7), 54-57.
 • Şahin, O. N. (2018). TMS & TFRS Işığında Muhasebe, Vergi ve Denetim Açısından Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimleri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4), 898-923.Turan, Z. (2018). Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 1-5.
 • Tüm Kripto Paralar (2019). https://tr.investing.com/crypto/currencies, (09.04.2019).
 • Wandhöfer, R. (2017). The future of digital retail payments in Europe: A Place for digital cash. Journal of Payments Strategy & Systems, 11(3), 248-258.
 • Yalçın, S. (2019). Kripto Değişim Araçlarının Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (81), 101- 120.
 • Yardımcıoğlu, M. ve Şerbetçi, G. (2018). Bitcoin'in Yapısı ve Yasa Dışı Kullanımı. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 165-190.
 • Yıldırım, H. (2018). Günlük Bitcoin ile Altın Fiyatları Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi: 2012-2013 Yılları Arası Johansen Eşbütünleşme Testi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 2328-2343.
 • Yüksel, A. (2015). Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, LXXIII(2), 173- 220.
 • Zigman, M. (2015). Three Methods for Simple Bitcoin Business Accounting, https://bitcoinmagazine.com/articles/three-methods-simple-bitcoin-business-accounting-1427833704/, (03.04.2019).
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7436-5289
Author: Fatma TEMELLİ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { iy566621, journal = {İktisadi Yenilik Dergisi}, issn = {2148-0729}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {107 - 119}, doi = {}, title = {Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {TEMELLİ, Fatma} }
APA TEMELLİ, F . (2019). Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi. İktisadi Yenilik Dergisi, 6 (2), 107-119. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/566621
MLA TEMELLİ, F . "Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 107-119 <http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/566621>
Chicago TEMELLİ, F . "Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 107-119
RIS TY - JOUR T1 - Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi AU - Fatma TEMELLİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İktisadi Yenilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 119 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-0729- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economic Innovation Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi %A Fatma TEMELLİ %T Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi %D 2019 %J İktisadi Yenilik Dergisi %P 2148-0729- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD TEMELLİ, Fatma . "Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi". İktisadi Yenilik Dergisi 6 / 2 (July 2019): 107-119.
AMA TEMELLİ F . Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi. iy. 2019; 6(2): 107-119.
Vancouver TEMELLİ F . Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi. İktisadi Yenilik Dergisi. 2019; 6(2): 119-107.