Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 129 - 142 2019-07-01

Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme
Regional Economic Development and Examining the Economic Growth Theory in Terms of regional economic Development in Turkey

Birgül UYAN [1]

21 50

Son yıllarda gelişmiş ekonomilerin bir durgunluk sürecine girmesine karşın küresel düzeyde bazı bölgelerin hızlı ekonomik gelişme göstermesi ekonomik büyüme kuramlarının yeniden ele alınmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda hem ekonomik büyüme kuramları hem bölgesel gelişmenin birlikte ele alındığı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada ekonomik büyüme kuramları ışığında bölgesel gelişmeyi etkileyen faktörler üzerinde durulmaktadır.  Çalışma sonucuna göre bölgesel gelişmede etkili olan faktörlerin beşeri sermaye, inovasyon, kamu alt yapı yatırımları, sanayi üretimi, teknoloji olduğu görülmektedir.

Altough the development economies have entered a recession in recent years, the rapid economic development of some regions at the global level has led to the revision of economic growth theories. As a result, both economic growth theories and regioanl development are studied together. This study focuses on regional factors affecting regional deveopment in the light of economic growth theories. According to the results of the study, the factors affecting regional development  are human capital, innovation, public infrastructure investments, industrial production and technology.

 • Alkin, E., Dündar, D., Alpay, Y., Ezgin G. (2007). Dünden Bugüne Gaziantep Raporu. Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul, 134 s.
 • Amin, A. (1998). An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development. www.egrg.org.uk/pfs/amin.pdf (17.10.2008)
 • Anonymous, (2001). Theories of Economic Growth. European Competitiveness Report. www.ec.europa/enterprise (25.07.2007)
 • Barro, R.J. ve Sala-ı Martın X. (2003). Economic Growth. Second Edition, University of Chicago, s.676
 • DPT, (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu. www.dpt.gov.tr (17.03.2005)
 • DPT, (2008a). Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu. www.ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/bolgeselasp (12.12.2008)
 • DPT, (2008b). 2009 Yılı Programı. www.ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/bolgeselasp
 • Elmas, G. (2006). AB ve Türkiye’de Bölgesel Politikalar. (A. Arı derleyen). Bölgesel Kalkınma Politikalar ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, İstanbul, s.148-155
 • Eraydın, A. (2004). Bölgesel Kalkınma Kavram, Kuram ve Politikalarında Yaşanan Değişimler. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Cilt 1: 126-146 www.ekutup.dpt.gov.tr (25.11.2008)
 • Ercan, F. (2006). Bölgesel Kalkınmada Değişim: Devlet Merkezli Bölgesel Kalkınmadan Piyasa Merkezli Bölgesel Birikime. (A. Arı derleyen). Bölgesel Kalkınma Politikalar ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, İstanbul, s.45-116
 • Eşiyok, B.A. (2002). Kalkınma Farklılıkları, Büyüme Kutupları ve GAP. www.tkb.com.tr/icerik.aspx (18.04.2007)
 • Eşiyok, B.A. (2003). Kalkınma Sürecinde İstihdam, Birikim, Büyüme ve Sektörel Gelişme Dinamikleri. Türkiye Kalkınma Bankası Yayınları. www.tkb.com.tr/icerik.aspx (19.09.2007)
 • Isaksen, A. (1996). Regional Clusters and Competitiveness:The Norwegian Case. www.econpapers.repec.org/paper/steptepre/1996 (29.11.2008)
 • Kar M. ve Taban S. (2003). Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(3): 145-169
 • Karluk, R. (2005). Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm. Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Beta Yayınları, İst., s.619 Kepenek, Y. Yentürk, N. (2005). Türkiye Ekonomisi. Remzi Kitapevi, İstanbul, s.510
 • Meier, G.M. (2004). Economic Development: Biography of A Subject. Oxford University Press. http://site.ebrary.com/lib/sutcu (25.12.2008)
 • Müftüoğlu, B.G. (2006). Küresel Rekabetin Cazibe Merkezi:Yerel/Bölgesel Dinamikler. (A.Arı derleyen). Bölgesel Kalkınma Politikalar ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, İstanbul, s:117-148
 • Naude, W.A. Krugell, W.F. (2002). An Inquiry Into Cities and Their Role in Subnational Economic Growth South Africa. Center for The Study Of African Economies Üniversity of Oxford
 • Özgen, L. (2001). Küreselleşme ve Sanayileşme Üzerine Güneydoğu Anadolu Projesi Bağlamında ve Diyarbakır Örneğinde Gözlemler. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, II.GAP Ve Sanayi Kongresi, 29-30 Eylül, Diyarbakır. s:133-148.
 • Pike, A. Pose, A.R. Tomaney, J. (2006). Local and Regional Development. Routledge, London, s.310
 • Ricardo, D. (1817). Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri. (T. Ertan çeviren). Belge Yayınları, İstanbul, 2007. s.368
 • Rıvera-Batiz, L.A. Romer, P.M. (1991). Economic Integration and Endogenous Growth. Oarterly Journal of Economics, 106:531-555
 • Sala-i Martin, X. (2001). 15 Years of New Growth Economics:What Have We Learnt? Columbia University, Department of Economics. Discussion Paper Series, 0102-47 (19.11.2008)
 • Simmie, J., Carpenter, J., Chadwick, A., Martin, R. (2006). State of The English Cities. The Competitive Economic Performance of English Cities. Department for Communities and Local Government, London, s.1-255 www.communuties.gov.uk
 • Sönmez, M. (2004). Türkiye Ekonomisinin 80 Yılı. İTO. Yayın No: 2004-28. 197 s.
 • TESEV, (2004). Yoksulluk, Bölgesel Gelişme ve Kırsal Yoksulluk. http://www.tesev.org
 • Uyan, B. (2009). Bölgesel Gelişme Dinamikleri: Gaziantep İlinde Yerel Ekonomik Gelişmeyi Etkileyen Faktörler. Basılmamış Doktora Tezi, Çukurova Universitesi, FBE, Adana.
 • Uyan B. (2017). Kamu Yatırımlarının, Beşeri Sermaye Kapasitesinin Gelişme Trendi ve Kentsel Düzeyde Sosyo-Ekonomik Gelişme Üzerine Etkileri: Güneydoğu Anadolu Kentleri. EUREFE' 17 Uluslararası İktisat Kongresi Tam Metin Kitabı, 456-468 http://eurefe.org/tr/tam-metin-kitabi/
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Birgül UYAN (Primary Author)
Institution: SIIRT UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @other { iy583089, journal = {İktisadi Yenilik Dergisi}, issn = {2148-0729}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {129 - 142}, doi = {}, title = {Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme}, key = {cite}, author = {UYAN, Birgül} }
APA UYAN, B . (2019). Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme. İktisadi Yenilik Dergisi, 6 (2), 129-142. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/583089
MLA UYAN, B . "Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 129-142 <http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/583089>
Chicago UYAN, B . "Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 129-142
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme AU - Birgül UYAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İktisadi Yenilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 142 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-0729- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economic Innovation Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme %A Birgül UYAN %T Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme %D 2019 %J İktisadi Yenilik Dergisi %P 2148-0729- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD UYAN, Birgül . "Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme". İktisadi Yenilik Dergisi 6 / 2 (July 2019): 129-142.
AMA UYAN B . Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme. iy. 2019; 6(2): 129-142.
Vancouver UYAN B . Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme. İktisadi Yenilik Dergisi. 2019; 6(2): 142-129.