İzlek Akademik Dergi
Cover Image
e-ISSN 2667-4475 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher SAM A.Ş. Yayıncılık |

675

2.085

İzlek Akademik Dergi Bahar 2019 sayısı için makale kabul etmektedir.

________________________________________________________________________

İzlek Akademik Dergi Sağlık ve Fen Bilimleri temel alanlarında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan akademik hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

İzlek Akademik Dergi, Türkçenin tüm modern lehçeleri ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün, olgu veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

İzlek Akademik Dergi, yurtiçi veya yurtdışı akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb.de sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

İzlek Akademik Dergi

e-ISSN 2667-4475 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher SAM A.Ş. Yayıncılık |
Cover Image

675

2.085

İzlek Akademik Dergi Bahar 2019 sayısı için makale kabul etmektedir.

________________________________________________________________________

İzlek Akademik Dergi Sağlık ve Fen Bilimleri temel alanlarında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan akademik hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

İzlek Akademik Dergi, Türkçenin tüm modern lehçeleri ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün, olgu veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

İzlek Akademik Dergi, yurtiçi veya yurtdışı akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb.de sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

Summer 2019 Last Issue
Volume 2 - Issue 2 - Sep 2019
 1. Süt Veriminde Serum Kalsiyumun Değerlendirilmesi
  Pages 49 - 53
  Neşe Hayat Aksoy
 2. Racemose Hemangioma On The Lower Lip: A Rare Case Report
  Pages 54 - 59
  Ahmet Taylan Çebi, Çağrı Akçay
 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Bırakmada Motivasyonun Rolü
  Pages 60 - 74
  Çiğdem Samancı Tekin, Mehmet Ali Kurçer
Kongre Duyurusu

Dergimiz, aşağıdaki kongrelere yayın desteği vermektedir.

(IBAD-2019): 4th International Scientific Research Congress 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Uppsala-İSVEÇ'te yapılacaktır.

(ICES-2019): 2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul-TÜRKİYE'de düzenlenecektir.

Kongreler hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.ibadcongresses.org/

Tam sayı dosyası