Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 99 - 106 2018-12-15

BOOK REVIEW
ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA.

Hüseyin ŞIRA [1]

65 420

Mektup yazımı edebiyat tarihimiz boyunca klasik anlamda nesrü’l-inşâ, inşâ, münşeat ve mürâselât gibi adlar altında gerçekleşmiştir. Yenileşme dönemi edebiyat kavramlarıyla birlikte mektup kelimesi tedavüle girmiştir. Günümüzde ise artık mektubun yerini teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik postalar, kısa mesajlar ve hatta görüntülü sohbetlerin aldığını söylemek mümkündür.  

 • Derdiyok, İ. Çetin, (1999). “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği” Osmanlı Kültür ve Sanat, , C. 9 s. 731-740.
 • Gökyay,Orhan Şaik, (1974). Tanzimat Dönemine Değin Mektup” Türk Dili (Mektup Özel Sayısı), C. 30 s. 17-23.
 • Kefeli, Emel, (2002). Anlatım Tekniği olarak Mektup, İstanbul.
 • Kutlu, Mustafa v. dğr., (2002). “Mektup”, TDEA, İstanbul: Dergâh Yayınları, C. 6, s. 231-236.
 • Kürkçüoğlu, Kemal Edip, [t.y.]. Şeyh Muhammed Nasuhi: Hayatı Eserleri Divanı ve Mektupları, İstanbul: Alem Tic. ve Yayıncılık Sanayi Limited Şirketi.
 • Kütükoğlu, Mübahat S., (2004). “Mektup”, DİA, İstanbul 2004, C. 29, s. 18-21.
 • Levend, Agâh Sırrı, (1998). Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Okay, M. Orhan, (2004). “Mektup”, DİA, İstanbul, C. 29, s. 17-18.
 • Öngören, Reşat, (2004). “Mektup” DİA, İstanbul, C. 29, s. 21-23.
 • Tanman, M. Baha, (2026). “Nasûhî Tekkesi” DİA, İstanbul, C. 32, s. 430-431.
 • Tatcı, Mustafa, (2004). Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Divançe-i İlahiyat’ı, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0002-7690-2217
Author: Hüseyin ŞIRA (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @book review { jad491486, journal = {Journal of Analytic Divinity}, issn = {}, eissn = {2602-3792}, address = {Özcan GÜNGÖR}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {99 - 106}, doi = {}, title = {ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA.}, key = {cite}, author = {ŞIRA, Hüseyin} }
APA ŞIRA, H . (2018). ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA.. Journal of Analytic Divinity, 2 (3), 99-106. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jad/issue/41153/491486
MLA ŞIRA, H . "ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA.". Journal of Analytic Divinity 2 (2018): 99-106 <http://dergipark.org.tr/jad/issue/41153/491486>
Chicago ŞIRA, H . "ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA.". Journal of Analytic Divinity 2 (2018): 99-106
RIS TY - JOUR T1 - ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA. AU - Hüseyin ŞIRA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Analytic Divinity JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 106 VL - 2 IS - 3 SN - -2602-3792 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Analytic Divinity ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA. %A Hüseyin ŞIRA %T ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA. %D 2018 %J Journal of Analytic Divinity %P -2602-3792 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD ŞIRA, Hüseyin . "ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA.". Journal of Analytic Divinity 2 / 3 (December 2018): 99-106.
AMA ŞIRA H . ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA.. JAD. 2018; 2(3): 99-106.
Vancouver ŞIRA H . ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA.. Journal of Analytic Divinity. 2018; 2(3): 106-99.