Accepted Submissions

 • Orman Fidanlık İşçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyi (Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğü Örneği)
  Sevim İnanç Apr 16, 2019
 • Oreochromis niloticus ’da Bakırın Karaciğer, Solungaç, Böbrek Ve Kas Dokularında G6PD Aktivitesine Etkisi
  Tüzün Aytekin, Ferit Kargın Apr 16, 2019
 • Bursa İli Rhopalocera (Lepidoptera) Faunası ve Yeni Kayıtlar
  Erol Atay, Hayri YILDIRIM, Mahmut TATLI Apr 19, 2019
 • Aşağı Sakarya Nehri’nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığı’nın, Carassius gibelio (Bloch, 1792) Üreme Döneminin Belirlenmesi
  İsmail Reis, Celal ATEŞ, Hasan CERİM Apr 25, 2019
 • Changes in Antioxidant and Detoxification Systems of the Freshwater Amphipod Gammarus Pulex Exposed to Congo Red
  Şule TATAR, Osman SERDAR, Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM Apr 25, 2019
 • Effects of salinity on brook trout (Salvelinus fontinalis) alevins growth
  Umar KHAN Apr 25, 2019
 • Infection of Vibrio parahaemolyticus in culture sea bass (Dicentrarchus labrax)
  Fikri BALTA, Hasret YILMAZ Apr 25, 2019
 • First Isolation of Acinetobacter sp. from Golden grey mullet (Liza aurata) in Turkey
  Mustafa TÜRE, İlyas Kutlu, Ayça Altuntaş May 14, 2019
 • The Infestation of Eustrongylides excisus in Pike Perch (Sander lucioperca L., 1758) (Teleostei: Percidae)
  EZGİ DİNÇTÜRK, TEVFİK TANSEL TANRIKUL, HAKKI DERELİ May 14, 2019
 • Grading the Occurrence of Scoliosis Seen in Siberian Sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869)
  Selçuk DUMAN May 17, 2019
 • Effect of Pre-treatment of Zeatin on Multiple Shoot Regeneration from Leaf Explants of Aquatic Plant Bacopa monnieri (L.) Wettst.
  Muhammet Doğan May 20, 2019
 • Determination of Otolith Mass Asymmetry in Capoeta banarescui Inhabiting Lower Melet River (Ordu, Turkey)
  Gülşah KURUCU, Derya BOSTANCI, Nazmi POLAT May 24, 2019
 • Condition Factor, Length-Length and Length-Weight Relationships for Pagellus acarne Inhabiting the Sea of Marmara
  Serdar YEDIER, Seda KONTAŞ, Derya BOSTANCI May 27, 2019
 • Analysis of Local and Improved Chickens Consumption in Olamaboro Local Government Area of Kogi State, Nigeria
  Gyanden Peter Kughur, Iorfa Anonguku, Chubuyo C. Okodo Jun 12, 2019
 • Model Organizma Galleria mellonella’ da Hemolenf ve Dokudan Düşük Maliyetli ve Basit DNA İzolasyon Metodu
  Emre Gülsu, Tamer Kayış, Mustafa Coşkun Jun 12, 2019
 • Acute Toxicity of Ammonium sulfate fertilizer to Bufo Bufo tadpoles from Turkey
  NURHAYAT ÖZDEMİR, Tuğba ERGÜL KALAYCI, Gülşah BİLALOĞLU Jun 12, 2019
 • Range Extension of Gobio microlepidotus Battalgil, 1942 in the Southern Anatolia (Pisces: Cyprinidae)
  DAVUT TURAN, Esra Bayçelebi Jun 12, 2019
 • Artabel Gölleri (Gümüşhane) sedimentlerinden izole edilen aktinobakterilerin antimikrobiyal madde ve endüstriyel önemi olan enzimleri üretme kapasitelerinin belirlenmesi
  Kadriye Özcan Jun 13, 2019
 • Assessment of Some Biometric Parameters of Freshwater Mussels (Unio crassus, Linnaeus 1758) from The Karasu Stream in Sinop Turkey
  Tolga Coşkun, Abdolsaleh Qaranjiki, Levent Doğankaya Jun 18, 2019
 • Mastitis İzolatı Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Dirençliliğinin ve Bazı Virülens Genlerinin Araştırılması
  Alper ÇİFTCİ Jun 27, 2019
 • Investigation of Fisheries Violations in the Eastern Black Sea (Giresun-Artvin) Between 2009 and 2014
  Rahşan Evren MAZLUM, Ali Ayaz Jul 1, 2019
 • The biocontrol activity of Trichoderma harzianum ID11C against to the biotic stress of Rhizoctonia solani B227 in bean development
  Şengül ALPAY KARAOĞLU, ARİF BOZDEVECİ, Müberra Pınarbaş, GÖKHAN VEYİSOĞLU, Cemre TARAKÇI Jul 1, 2019
 • Investigation of Physico-chemical Water Quality of Salarha Basin Streams
  Tanju Mutlu, Bülent Verep, Büşra Taşpınar Ölmez Jul 1, 2019
 • The Length–Weight Relationship and Condition Factor of a Non-Native Fish Species: Striped Sea Bream (Lithognathus mormyrus L., 1758) in the Black Sea
  MEHMET AYDIN, Adil SÖZER Jul 9, 2019
 • Comparison of Antioxidant and Antimicrobial Effects of Extracts obtained by Drying Olive Leaves (Olea europaea L.) Collected from Balıkesir-Ayvalık and Trabzon-Çarşıbaşı
  Orhan Kobya, Buşra Kara, Emre Çağlak Jul 10, 2019
 • Derleme: Karadeniz Faunasındaki Yabancı Yengeçlerle Birlikte Yengeç (Crustacea: Decapoda: Brachyura) Türlerinin Güncel Listesi
  Sabri BİLGİN Jul 10, 2019
 • Antioxidant Enzyme Responses to Lead Exposure of Gammarus pulex
  Osman SERDAR, Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM, Şule TATAR, Numan YILDIRIM Jul 18, 2019