Year 2015, Volume 3, Issue 4, Pages 94 - 103 2015-12-01

PRIVATE SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES AND IDEAS ABOUT THE UTILIZATION OF TECHNOLOGICAL TOOLS IN EDUCATION (THE EXAMPLE OF SAMSUN PROVINCE)
ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)

Ahmet ÜSTÜN [1] , Emrah AKMAN [2]

414 810

With the rapid advancement of technology, the technological requirements for people are increasing more. The technological tools have been also using in education. In particular, the Internet technology so advanced that provides the sharing of information and also the sharing of virtual teaching materials. When all things considered the attitude of teachers' towards technology and using the technology in classroom has become important. The main aim of the study is to determine the private school teachers' attitudes and ideas about the utilization of technological tools. The current study has been conducted with 36 teachers and "Technology Attitude Scale" of 5 factors and 19 items, developed by Yavuz (2005) has been used as the data collection tool. In order to determine teachers' ideas about the utilization of technology in education, structured interview method has been employed on 6 teachers. According to the obtained data from the scale and interviews, the private school teachers' attitudes and ideas about the utilization of technological tools are positive.
Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte toplumlar her geçen gün teknolojiye daha çok ihtiyaç duymakta ve teknolojik gereksinimlerini artırmaktadırlar. Teknolojik araçlar eğitim-öğretimde de kullanılmaktadır. Özellikle internetin bu denli gelişmiş olması hem bilginin çok hızlı yayılmasını hem de sanal eğitim materyallerinin paylaşılmasını sağlamaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında öğretmenlerin teknolojiye ve teknolojiyi sınıf ortamında kullanmaya yönelik geliştirdikleri tutumun önemi ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Samsun'daki özel okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin eğitimde teknolojiden yararlanılmasına yönelik tutum ve görüşlerini ortaya çıkartmaktır. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılı içerisinde Samsun'daki özel okullarda görev yapan 36 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleri kullanılmış olup, veri toplama aşamasında, Yavuz (2005) tarafından geliştirilen, 5 faktörden ve 19 maddeden oluşan "Teknoloji Tutum Ölçeği" kullanılmış öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla 6 öğretmen ile yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Teknoloji Tutum Ölçeğinden alınan verilere ve yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilere göre özel okul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik olumlu tutum ve görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir.
 • Aksoy, H. H. (2003). Uluslararası karşılaştırma ölçütlerinin kullanımı ve Türkiye. Eğitim Bilim Toplum. 1(1), 51-60.
 • Demirci, A., Taş.H. İ. & Özel, A. (2007).Türkiye’de ortaöğretim coğrafya derslerinde teknoloji kullanımı.Marmara Coğrafya Dergisi, 15, 37-54.
 • Demirel, Ö. (2012). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme Sanatı. 19. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. & Eyduran, E. (2009).Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti.Türk Fen Eğitim Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. & Seferoğlu, S.S. (2011).Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlik yeterlilik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim ’11, XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Komis, V., Ergazakia, M. & Zogzaa, V. (2007).Comparing computer-supported dynamic modeling and ‘paper & pencil’ concept mapping technique in students’ collaborative activity.Computers & Education, 49(4), 991-1017.
 • McCannon, M. & Crews, T. B. (2000).Assessing the technology needs of elementary school teachers.Journal of Technology and Teacher Education, 8(2), 111-121.
 • Reiner, M. (2009). Sensory cues, visualization and physics learning. International Journal of Science Education, 31(3), 343-364.
 • Seferoğlu, S. S. (2009). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları.Akademik Bilişim 11-13 Şubat 2009, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Simon, Y. R. (1983). Pursuit of happiness and lust for power in technological society. In C.Mitcham & R. Mackey (Eds.), Philosophy and technology, New York: Free Press.
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K. & Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 164-178.
 • Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010).Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlilikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları.Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1).
 • Yavuz, S. (2005).Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers.The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4, 1, 17-25.
 • Yavuz, S. ve Coşkun, A. E. (2008).Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34: 276-286.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet ÜSTÜN

Author: Emrah AKMAN

Dates

Publication Date: December 1, 2015

Bibtex @ { jedus168722, journal = {Journal of Educational Science}, issn = {}, eissn = {2199-2053}, address = {Barış ÇİFTÇİ}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {94 - 103}, doi = {}, title = {ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {ÜSTÜN, Ahmet and AKMAN, Emrah} }
APA ÜSTÜN, A , AKMAN, E . (2015). ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ). Journal of Educational Science, 3 (4), 94-103. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jedus/issue/16127/168722
MLA ÜSTÜN, A , AKMAN, E . "ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)". Journal of Educational Science 3 (2015): 94-103 <http://dergipark.org.tr/jedus/issue/16127/168722>
Chicago ÜSTÜN, A , AKMAN, E . "ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)". Journal of Educational Science 3 (2015): 94-103
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ) AU - Ahmet ÜSTÜN , Emrah AKMAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 103 VL - 3 IS - 4 SN - -2199-2053 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Educational Science ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ) %A Ahmet ÜSTÜN , Emrah AKMAN %T ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ) %D 2015 %J Journal of Educational Science %P -2199-2053 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD ÜSTÜN, Ahmet , AKMAN, Emrah . "ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)". Journal of Educational Science 3 / 4 (December 2015): 94-103.
AMA ÜSTÜN A , AKMAN E . ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ). Journal of Educational Science. 2015; 3(4): 94-103.
Vancouver ÜSTÜN A , AKMAN E . ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ). Journal of Educational Science. 2015; 3(4): 103-94.