Aim

Journal of Education and Future – JEF (ISSN: 2146-8249), Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından yayımlanan  uluslararası, disiplinlerarası ve hakemli bir eğitim dergisidir. JEF 2012 yılından buyana düzenli olarak Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere yayımlanmaktadır.

JEF günümüzde her alandaki gelişmeler ışığında gelecekteki eğitimin niteliğinin artmasına ve bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda JEF'te eğitim bilimleri, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans, lisansüstü eğitimin tüm alanları ile ilgili özgün araştırmalara dayalı akademik yazılar yayımlanmaktadır.


Journal of Education and Future (ISSN 2146-8249) is an international, interdisciplinary and peer-reviewed journal  published by Nesibe Aydın Education Institutions in Ankara / Turkey. JEF has been published biannually in January and July since 2012.

JEF aims at contributing to increase of quality of future’s education and knowledge generation in the light of developments in every field today. In line with this aim, JEF is an academic journal in which articles, based on unique researches related to educational sciences’ all fields of preschool, elementary education, secondary education, undergraduate education, graduate education is published.

Scope

JEF'in ilk sayısından itibaren uluslararası standartlar ve disiplinlerarası bir yaklaşım temel alınmıştır. JEF, her kurumdan ve her ulustan bilim insanları ile eğitimcilerin makale başvurularını kabul etmektedir. Bu nedenle dergide sadece İngilizce makaleler yayımlanmakta ve makalelerin Türkçe özetlerine yer verilmektedir.

JEF'te eğitim bilimleri, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans, lisansüstü eğitimin tüm alanları ile ilgili özgün araştırmalara dayalı akademik yazılar yayımlanmaktadır.It has been paid attention for JEF to have an international quality from its first issue and an interdisciplinary approach has been accepted as a basis. Submissions of scientists or educators from all institutions and nationalities are accepted. The official language of the journal is English and all manuscripts include Turkish summary.

JEF is an academic journal in which articles, based on unique researches related to educational sciences’ all fields of preschool, elementary education, secondary education, undergraduate education, graduate education is published.