Year 2018, Volume 6, Issue 0, Pages 58 - 66 2018-12-24

THE ERGONOMIC RISK ANALYSIS WITH REBA METHOD IN COMBINATION ASSEMBLY
KOMBİ MONTAJ HATTINDA REBA YÖNTEMİ İLE ERGONOMİK RİSK ANALİZİ

Elif GÜRLEYEN [1] , Emin KAHYA [2]

57 287

Poor working postures lead to musculoskeletal disorders and decrease worker’s production efficiency. The primary goal of the ergonomics discipline is to improve working and living quality of a worker and so does the productivity. Most companies use ergonomic risk assessment methods  and do adjustments to prevent workers to have musculoskeletal disorders.  In this study, the ergonomic risk levels of 62 operations in an assembly line of a combi boiler are analyzed by the REBA method, and the average scores of 15 stations are calculated. The analysis shows that  that the highest risk stations are Fan Grouping and 3rd Packing Stations.  Upon the assessment, some modifications such are proposed to reduce the risk of workers caused by bending and lifting heavy loads. The evaluation of the proposed methods  shows that the ergonomic risk levels of all stations in the assembly line are reduced significantly and the discomforts occurred in the musculoskeletal system improved as aimed.  As a result of the improvements made, it is expected to reduce the discomforts that may occur in the musculoskeletal system.

Uygun olmayan çalışma duruşları kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olduğu gibi, üretimde verimin düşmesine de yol açmaktadır. Dolayısıyla ergonomi disiplininin öncelikli amacı, çalışma koşullarını iyileştirerek, iş görenin çalışma ve yaşam kalitesini yükseltmek ve verimliliği arttırmaktır. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi amacıyla iş yerlerinde ergonomik risk değerlendirme yöntemleri uygulanmakta ve yapılan düzenlemelerle iş yükü azaltılmaktadır. Bu çalışmada, bir işletmenin kombi montaj hattında bulunan 62 işlemin ergonomik risk düzeyleri REBA yöntemi ile tespit edilmiş, 15 istasyonun ortalama skorları belirlenmiştir.  Yapılan analizlerde en yüksek riskli istasyonlar Fan Gruplama ve 3. Paketleme istasyonları çıkmıştır. Bu istasyonlarda montaj esnasında çalışanın eğilmelerini ve yük kaldırmalarını azaltacak iyileştirmeler önerilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda montaj hattındaki tüm istasyonların ergonomik risk düzeyleri kabul edilebilir düzeye çekilmiştir. Yapılan iyileştirmeler sonucunda kas-iskelet sisteminde oluşabilecek rahatsızlıkların azalması beklenmektedir.
 • Akay, D., Dağdeviren, M. ve Kurt, M., 2003. Çalışma duruşlarının ergonomik analizi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 18 (3), 73-84.
 • Atıcı, H., Gönen, D. ve Oral, A., 2015. Çalışanlarda Zorlanmaya Neden Olan Duruşların REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 239-244.
 • Babalık, F., 2014. Mühendisler İçin Ergonomi İşbilim. Dora Yayıncılık, Bursa, 610 s.
 • Bilir, N., 2011. Meslek hastalıkları tanı, tedavi ve korunma ilkeleri. Hacettepe Tıp Dergisi, 42(4), 142-157.
 • Chiasson, M. E., Imbeau, D., Aubry, K. ve Delisle, A., 2012, Comparing the results of eight methods used to evaluate risk factors associated with musculoskeletal disorders. International Journal of Industrial Ergonomics, 42 (5), 478-488.
 • David, G. C., 2005. Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. Occupational Medicine, 55, 190-199.
 • Esen, H. ve Fığlalı, N., 2013. Çalışma duruşu analiz yöntemleri ve çalışma duruşunun kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına etkileri. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 17(1), 41-51
 • Hignett, S., McAtamney, L., 2000. Rapid Entire Body Assessment (REBA). Applied Ergonomics, 31, 201-205.
 • Koç, S. ve Testik, Ö.M., 2016. Mobilya Sektöründe Yaşanan Kas-İskelet Sistemi Risklerinin Farklı Değerlendirme Metotları İle İncelenmesi Ve Minimizasyonu. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 27(2), 2-27.
 • Lei, L., Dempsey, P. G., Xu, J., Ge, L. ve Liang, Y., 2005. Risk factors for the prevalence of musculoskeletal disorders among chinese foundry workers. International Journal of Industrial Ergonomics, 35 (3), 197-204.
 • Özel, E. ve Çetik, O., 2010. Mesleki Görevlerin Ergonomik Analizinde Kullanılan Araçlar ve Bir Uygulama Örneği. Dumlupınar Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 41-56.
 • Polat, O., Mutlu, Ö., Çakanel, H., Doğan, O., Özçetin, E., Şen, E. 2017. Bir mobilya fabrikasında çalışan işçilerin çalışma duruşlarının REBA yöntemi ile analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(ÖS:Ergonomi2017), 263-268.
 • Rivilis, I., Cole, D.C., Frazer, M.B., Kerr, M.S., Wells, R.P. ve Ibrahim, S., 2006. Evaluation of a participatory ergonomic intervention aimed at improving musculoskeletal health. American Journal of Industrial Medicine, 49 (10), 801-810.
 • Roman-Liu, D., 2014. Comparison of concepts in easy-to-use methods for MSD risk assessment. Applied Ergonomics, 45 (3), 420-427.
 • Sağıroğlu, H., Coşkun, B. M. ve Erginel, N., 2015. Reba İle Bir Üretim Hattındaki İş İstasyonlarının Ergonomiksel Risk Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3 (3) , 339-345.
 • Yazdani, A., Neumann, W. P., Imbeau, D., Bigelow, P., Pagell, M. ve Wells, R., 2015. Prevention of musculoskeletal disorders within management systems: A scoping review of practices, approaches, and techniques. Applied Ergonomics, 51, 255-262.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section ÖS: ERGONOMI2017
Authors

Orcid: 0000-0002-3216-4881
Author: Elif GÜRLEYEN

Orcid: 0000-0001-9763-2714
Author: Emin KAHYA
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 24, 2018

APA GÜRLEYEN, E , KAHYA, E . (2018). KOMBİ MONTAJ HATTINDA REBA YÖNTEMİ İLE ERGONOMİK RİSK ANALİZİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (0), 58-66. DOI: 10.21923/jesd.356322