Year 2018, Volume 6, Issue 0, Pages 143 - 147 2018-12-24

A NEW INTEGRATED MODEL PROPOSAL FOR CONSUMER-ORIENTED SMART GARMENT DESIGN
TÜKETİCİ ODAKLI AKILLI GİYSİ TASARIMI İÇİN YENİ BİR BÜTÜNLEŞİK MODEL ÖNERİSİ

Evrim KABUKCU [1]

48 170

Technologically and socially, the years 2015-2025 decade has been defined as "Wearable Period". This period is characterized by the design, application and dissemination of wearable products with an innovative and creative approach. Many of the aforementioned systems support a basic data manipulation to provide immediate feedback on data and information from the body and on the status and / or lifestyle of the user. For this reason, they are generally regarded as health-related technological devices. The design of smart clothing has a strong interdisciplinary impact, especially with respect to user and technical requirements, due to the very different applications such as medicine, sports and fitness, lifestyle monitoring, workplace and business conditions analysis. The aim of this study is to propose a new model based on a model developed by Andreoni et al. (2016) structured on function, aesthetics and technology in the design of wearable systems which is a product of a multidisciplinary work. In this context, due to be built around the particular functions of the wearable technology, brands are trying to strategically shaping the technology to suit the consumer. On the other hand, wearable technology is also social and exhibits a subjective preference at the same time, depending on the fashion trends experienced in the period. For this reason; with the integrated approach, a new model proposal has been made, including the technical specifications of the product and the wishes, expectations and preferences of the consumers.

Teknolojik ve toplumsal açıdan 2015-2025 yılları, "Giyilebilir Dönem" olarak tanımlanmaktadır. Bu dönem, yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşımla giyilebilir ürünlerin tasarlanması uygulanması ve yaygınlaştırılması ile karakterize edilmektedir. Söz konusu sistemlerin çoğu, veri ve bilgileri vücudumuzdan toplamakta ve kullanıcının durumuna ve/ veya yaşam biçimine ilişkin anında geri bildirim sağlamak için temel bir veri işlemeyi desteklemektedir. Bu nedenle, genellikle sağlıkla ilgili teknolojik cihazlar olarak kabul edilirler. Akıllı giysilerin tasarlanması, özellikle kullanıcı ve teknik gerekliliklerle ilgili, tıp, spor ve fitness, yaşam tarzı izleme, işyeri ve iş koşulları analizi gibi çok farklı uygulamalar nedeniyle güçlü disiplinler arası etkilere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, çok disiplinli bir çalışmanın ürünü olan giyilebilir sistemlerin tasarımında Andreoni vd. (2016)’nin fonksiyon, estetik ve teknoloji temelli olarak geliştirdikleri model baz alınarak yeni bir model önerisinde bulunmaktır. Bu bağlamda, giyilebilir teknolojinin özellikle fonksiyon ve teknoloji etrafında inşa edilmesi nedeniyle markalar, stratejik olarak tüketicilere uyacak şekilde teknolojilerini şekillendirmeye çalışmaktadırlar. Beri yandan, giyilebilir teknoloji, içinde yaşanılan dönemin moda trendlerine bağlı, sosyal ve aynı zamanda öznel bir tercih yapısı da sergilemektedir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında; bütünleşik yaklaşımla, ürünün teknik özellikleri yan ısıra tüketicilerin istek, beklenti ve tercihleri modele dahil edilerek yeni bir model önerisinde bulunulmuştur.

 • Andreoni G., Standoli C.E., Perego P. 2016. Defining Requirements and Related Methods for Designing .Sensorized Garments. Sensors, 16, 769.
 • Ariyatum, B., Holland, R., Harrison, D., Kazi, T. 2005. The Future Design Direction of Smart Clothing Development. Journal of Textile Institute 96,4,199-212.
 • Ariyatum, B., Holland, R., 2003. A Strategic Approach to New Product Development in Smart Clothing. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.579.3644&rep=rep1&type=pdf (Erişim tarihi: 6.12.2017)
 • Balkış M., Ağaç S. 2017. Işık Yayan Akıllı Giysiler ve Moda. International Journal of Social Science, 56, 249-262.
 • Brunning, L. 2016. Lynne Brunning. http://www.lbruning.com (Erişim tarihi: 4 .12.2017)
 • Bughin, L., Chui, M., Manyika, J. 2013. Ten IT-Enabled Business Trends for the Decade Ahead, McKinsey Quarterly. https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/ten-it-enabled-business-trends-for-the-decade-ahead (Erişim tarihi:5.12.2017).
 • Butterfly Dress (2016). https://iq.intel.com/fashion-metamorphosis-meet-the-butterfly-dress/(Erişim tarihi: 6.12.2017)
 • Chunyan, Q., Yue, H. 2015 The Review of Smart Clothing Design Research Based on the Concept of 3F+1I. International Journal of Business and Social Science. 6,1,199-208.
 • Dongen, P. 2016. Wearable Solar Shirt. http://www.paulinevandongen.nl/project/issho/(Erişim tarihi:3.12.2017).
 • Fashioning Health & Wellness: An Interview with MisfitWearables.http://fashioningtech.com/profiles/blogs/fashioning-health-wellness-an-interview-with-misfit-wearables (Erişim tarihi:6.12.2017).
 • Gupta, D. 2011.Design and Engineering of Functional Clothing. Indian Journal of Fibre and Textile Research, 36, 327-335.
 • Jacquard, 2016. Project Jacquard. https://atap.google.com/jacquard/ (Erişim tarihi: 2.12.2017)
 • Saad, A. 2016. Le Souk. http://www.lesouk.co/articles/materialinspiration/5-designers-using-smarttextiles-in-intelligent-ways (Erişim tarihi: 6.12.2017)
 • Seivewright, S. 2013. Moda Tasarımında Araştırma ve Tasarım. Moda Tasarım Temelleri Dizisi: 01 (1. Baskı). Türkiye: Literatür Yayınları.
 • Statistics and Facts on Wearable Technology. http://www.statista.com/topics/1556/wearable-technology/ (Erişim tarihi:1.12.2017).
 • Suh, M., Carroll, K., Cassill, N. 2010. Critical Review on Smart Clothing Product Development. Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, 6,4, 1-18.
 • Tek, Ö. B., Özgül D.E. 2005. Modern Pazarlama İlkeleri Uygulamalı Yönetsel Yaklaşım. İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Textile Institute, 2001. Smart Fibers, Fabrics and Clothing (Tao, X. Ed.). Florida: CRC.
 • Uçar, S. 2012. Teknik Ve Akıllı Tekstil Malzemelerinin Geleneksel (Konvansiyonel) Tekstil Ürünleri, Formları Ve Desenlerinde Uygulanması, Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wang, V. 2016. Electroluminescent Fashion: The Making of Alpha Lyrae by Vega Zaishi Wang. https://creators.vice.com/en_us/article/gvd48q/vega-zaishi-wang (Erişim tarihi: 6 .12.2017)
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section ÖS: ERGONOMI2017
Authors

Orcid: 0000-0003-0258-0881
Author: Evrim KABUKCU
Institution: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 24, 2018

APA KABUKCU, E . (2018). TÜKETİCİ ODAKLI AKILLI GİYSİ TASARIMI İÇİN YENİ BİR BÜTÜNLEŞİK MODEL ÖNERİSİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (0), 143-147. DOI: 10.21923/jesd.363842