Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology
Cover Image
e-ISSN 2687-2129 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Hüseyin AKBULUT | https://iciviltech.wordpress.com/jiciviltech/

15

17

Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology (JICIVILTECH) dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından yayınlanmaktadır. JICIVILTECH inşaat mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği ölçmeleri, çevre mühendisliği alanlarında özgün bilimsel makalelere yer veren hakemli bir e-dergidir. JICIVILTECH Dergisi https://iciviltech.wordpress.com/jiciviltech/ web sitesi üzerinden 2019 yılında ilk sayısını çıkartarak yayın hayatına başlamıştır. Aynı yıl DergiPark bünyesine dahil olmuştur. Yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanacak olan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi sadece elektronik olarak yayınlanır. Dergide makale gönderim ücreti yoktur.

 

JICIVILTECH dergisi alanındaki akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, editöre not vb. çalışmaları yayınlayarak İnşaat Mühendisliği bilimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.

Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.

Dergiye makale kabulü, dergi park sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.


JICIVILTECH dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. 

Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology

e-ISSN 2687-2129 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Hüseyin AKBULUT | https://iciviltech.wordpress.com/jiciviltech/
Cover Image

15

17

Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology (JICIVILTECH) dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından yayınlanmaktadır. JICIVILTECH inşaat mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği ölçmeleri, çevre mühendisliği alanlarında özgün bilimsel makalelere yer veren hakemli bir e-dergidir. JICIVILTECH Dergisi https://iciviltech.wordpress.com/jiciviltech/ web sitesi üzerinden 2019 yılında ilk sayısını çıkartarak yayın hayatına başlamıştır. Aynı yıl DergiPark bünyesine dahil olmuştur. Yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanacak olan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi sadece elektronik olarak yayınlanır. Dergide makale gönderim ücreti yoktur.

 

JICIVILTECH dergisi alanındaki akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, editöre not vb. çalışmaları yayınlayarak İnşaat Mühendisliği bilimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.

Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.

Dergiye makale kabulü, dergi park sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.


JICIVILTECH dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.