Year 2018, Volume 4, Issue 1, Pages 98 - 110 2018-06-30

THE RESONS OF VISUAL ARTS EDUCATIONAL STUDENTS' PREFERENCE OF GAZI UNIVERSITY AND TEACHING PROFESSIONAL
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ’Nİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ

Meltem DEMİRCİ KATIRANCI [1]

74 244

Teaching is performed within a relationship and through communication with individuals, in order to help to shape a generation in a positive way. This study aims to determine why art education undergraduate students prefer the visual arts and Gazi University. The study was designed as a descriptive study. A total of 196 students from the art education department of the Gazi Faculty of Education constituted the participants, and were selected through the convenience sampling technique. Multiple-choice questions and a 3-point Likert-type scale were used to collect data and content analysis was used to analyse the data. The results are of critical significance in terms of both pointing out students’ occupational preferences, and revealing the reasons for preferring Gazi University, the oldest established institution educating teachers in the visual arts. 

Öğretmenlik mesleği diğer mesleklerden farklı olarak bir neslin niteliğinin biçimlenmesi yönünde bireylerle ilişki ve iletişim halinde gerçekleştirilmektedir. Bu araştırma, Gazi Eğitim Fakültesi’ne bağlı Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında okumakta olan öğrencilerin, Görsel Sanat Öğretmenliği mesleğini ve Gazi Üniversitesi’ni tercih etme nedenlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel yöntem ile yürütülmüştür. Çalışma grubu, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile belirlenmiş olup Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden 196 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın verileri, çoktan seçmeli sorulardan ve üçlü likert ölçeğinden elde edilerek içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları, hem öğrencilerin meslek tercih sebeplerine dikkat çekmesi bakımından hem de Görsel Sanatlar alanında Türkiye’nin öğretmen yetiştiren en köklü kurumu olan Gazi Üniversitesi’nin tercih edilme nedenlerinin ortaya çıkması bakımından önemlidir.

  • Çapa Yeşim, N. ÇiL (2000), Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, s.69 - 73).
  • OCAK Gürbüz, M. GÜNDÜZ (2006). Eğitim Fakültesini Yeni Kazanan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersini Almadan Önce ve Aldıktan Sonra Öğretmenlik Mesleği Hakkındaki Metaforlarının Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, s.293-309. (15.06.2017 tarihinde http://acikerisim.aku.edu.tr/handle/11630/3615 adresinden erişim sağlanmıştır).
  • Sönmez Veysel, (1997). Sevgi Eğitimi, Anı Yayıncılık, Ankara.
  • WELLS Şehnaz Y.(2015). Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Sanatçı Algısına İlişkin Metafor Analizi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education)30(3): 160-175 (Temmuz).
  • https://istatistik.yok.gov.tr/ (12.06.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır).
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Meltem DEMİRCİ KATIRANCI
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Application Date: October 2, 2017
Acceptance Date: March 5, 2018
Publication Date: June 30, 2018

APA DEMİRCİ KATIRANCI, M . (2018). GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ’Nİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (1), 98-110. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jilses/issue/38155/341326