Journal of Information Systems and Management Research
Cover Image
Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Karadeniz Technical University |

Hakkında

Journal of Information Systems and Management Research (JISMAR), Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yayınlanmakta ve bilgi, bilişim, bilgisayar, teknoloji ve bunların yönetim faaliyetlerinin değişik alanlarında çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır.

Açık kaynak yayın politikasını benimseyen JISMAR, yılda 2 kez (Haziran, Aralık) yayınlanmaktadır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir.      

Dergi, çift-taraflı kör hakemlik süreci kullanmaktadır. Sunulan makalelerin inceleme sürecinin tüm safhasında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini kesinlikle bilmemektedir. Bu nedenle, dergiye sunulan makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir.

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 6 aydır.  

 

Amaç ve Kapsam

Bu dergiye gönderilecek makaleler, aşağıdaki alt alanların (en azından) birinden olabilir.

• Akıllı / bilgi tabanlı sistemler

• [Bio] tıp bilişimi, sosyal bilişim

• Yapay Zeka

• Veri madenciliği, bilgi keşfi, veri ambarı

• Veritabanı mimarileri / uygulamaları, karar destek sistemleri

• Yönetici bilişim sistemleri, bilgi kaynaklarının yönetimi

• Fonksiyonel bilgi sistemleri, bilgi sistemlerinin etkileri

• IT, mühendislik sistemleri, e-ticaret, sanal iş

• Bilgi ve iletişim teknolojileri, medya, iletişim, güncel bilgi teknolojileri

• Bilgi yönetimi, örgütsel öğrenme, bilgi ağları

• Yazılım süreci / proje yönetimi, iş akışı yönetimi

• Bilgi teknolojileri değerlemesi, bilgi ekonomisi, bilgi yönetimi

• Büyük veri

• İnsan kaynakları yönetimi

• Bilgi teknolojisindeki hızlı değişimlerin yönetilmesi

• Bilişim teknolojilerinde yeni gelişmeler ve yeni uygulamalar

• Akıllı organizasyonlar, IT ve yeni organizasyon biçimleri

• Müşteri ilişkileri yönetimi ve bilişim teknolojileri

• Bilgi ekonomisi, IT kümeleri, IT'de fikri mülkiyet hakları

• Akıllı aracılar, yazılım geliştirme, şifreleme konusunda ilerlemeler

• Coğrafi bilgi sistemleri

• İnsan Bilgisayar Etkileşimi

• Endüstri 4.0

• Dijital Dönüşüm

• Adli bilişim

• Sağlık bilişimi

vb.

 

Yayın Etiği

Derginin etik kuralları ve yazarlar için yayın etiği hakkında bazı bilgilere buradan ulaşılabilir.

Journal of Information Systems and Management Research

Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Karadeniz Technical University |
Cover Image

0

0

Hakkında

Journal of Information Systems and Management Research (JISMAR), Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yayınlanmakta ve bilgi, bilişim, bilgisayar, teknoloji ve bunların yönetim faaliyetlerinin değişik alanlarında çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır.

Açık kaynak yayın politikasını benimseyen JISMAR, yılda 2 kez (Haziran, Aralık) yayınlanmaktadır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir.      

Dergi, çift-taraflı kör hakemlik süreci kullanmaktadır. Sunulan makalelerin inceleme sürecinin tüm safhasında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini kesinlikle bilmemektedir. Bu nedenle, dergiye sunulan makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir.

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 6 aydır.  

 

Amaç ve Kapsam

Bu dergiye gönderilecek makaleler, aşağıdaki alt alanların (en azından) birinden olabilir.

• Akıllı / bilgi tabanlı sistemler

• [Bio] tıp bilişimi, sosyal bilişim

• Yapay Zeka

• Veri madenciliği, bilgi keşfi, veri ambarı

• Veritabanı mimarileri / uygulamaları, karar destek sistemleri

• Yönetici bilişim sistemleri, bilgi kaynaklarının yönetimi

• Fonksiyonel bilgi sistemleri, bilgi sistemlerinin etkileri

• IT, mühendislik sistemleri, e-ticaret, sanal iş

• Bilgi ve iletişim teknolojileri, medya, iletişim, güncel bilgi teknolojileri

• Bilgi yönetimi, örgütsel öğrenme, bilgi ağları

• Yazılım süreci / proje yönetimi, iş akışı yönetimi

• Bilgi teknolojileri değerlemesi, bilgi ekonomisi, bilgi yönetimi

• Büyük veri

• İnsan kaynakları yönetimi

• Bilgi teknolojisindeki hızlı değişimlerin yönetilmesi

• Bilişim teknolojilerinde yeni gelişmeler ve yeni uygulamalar

• Akıllı organizasyonlar, IT ve yeni organizasyon biçimleri

• Müşteri ilişkileri yönetimi ve bilişim teknolojileri

• Bilgi ekonomisi, IT kümeleri, IT'de fikri mülkiyet hakları

• Akıllı aracılar, yazılım geliştirme, şifreleme konusunda ilerlemeler

• Coğrafi bilgi sistemleri

• İnsan Bilgisayar Etkileşimi

• Endüstri 4.0

• Dijital Dönüşüm

• Adli bilişim

• Sağlık bilişimi

vb.

 

Yayın Etiği

Derginin etik kuralları ve yazarlar için yayın etiği hakkında bazı bilgilere buradan ulaşılabilir.