Year 2018, Volume 9, Issue 2, Pages 110 - 130 2018-11-30

Assessment on the Use of CORINE Data in Turkey
Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme

Nazan Özür [1] , Murat Ataol [2]

51 353

CORINE (Coordination of Information on the Environment) is a land cover identification and classification project initiated by the European Union in 1985, which has been updated in 10 years and then every 6 years. With this project, the European Union member countries and Turkey obtain information about land cover by using satellite imagery and other helpful data sources. It is known that governments use the data for purposes such as quick decision-making, environmentally sensitive and sustainable land planning and potential identification. In this work, the use of CORINE data in scientific publications has been discussed. Theses and articles determined by the document review method were examined and evaluated from various angles. Accordingly, mostly agricultural engineering fields in Turkey is working with this data. Then comes the forest engineers. It can be said that geography, which is the spatial science, is left behind in this point. Relevant theses and published articles emphasize the inadequacies of various aspects of scientific research for CORINE data. The most common deficiencies identified with CORINE are resolution, classification area, naming and accuracy analysis.

CORINE Avrupa Birliği’nin 1985 yılında başlattığı, daha sonra kurumsallaşarak önce 10 yılda, daha sonra da 6 yılda bir güncellediği arazi örtüsü belirleme ve sınıflandırma projesidir. Bu projeye göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu 39 ülke arazi örtülerinde uydu görüntüleri ve diğer yardımcı veri kaynaklarından yararlanarak arazi örtüsü ile ilgili bilgileri bilgisayar teknolojileri yardımıyla elde eder. Daha sonra sınıflandırır, harita ve grafik gibi çeşitli yollarla kullanıma sunar. Verilerin hızlı karar alma, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir arazi planlaması ile potansiyeli belirleme gibi amaçlarla kullandığı bilinmektedir. Bu çalışmada CORINE verilerinin bilimsel yayınlarda kullanımı konu edilmiştir. Doküman incelme yöntemi ile belirlenen tez ve makaleler çeşitli açılardan incelenerek değerlendirilmiştir İncelemede betimsel analiz tekniği kullanılmış, analiz birimleri belirlenerek tarama yapılmıştır. Bu teknikte, belirli konu üzerinde yapılan çalışmaların eğilimlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi esastır. Buna göre Türkiye’de en çok ziraat mühendisliği alanı bu verileri kullanarak çalışma yapmaktadır. Ardından orman mühendisleri gelmektedir. Mekân bilimi olan coğrafyanın bu konuda daha gerilerde kaldığı söylenebilir. İlgili tez ve makalelerde verilerin bilimsel araştırmalar için çeşitli açılardan yetersizliği vurgulanmıştır. Belirlenen en yaygın eksiklikler, çözünürlük, isimlendirme, doğruluk analizleri ve sınıflandırma düzeyleri konularında olmuştur.

 • (2018). CORINE Land Cover, https://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover ‘dan 17.06.2018’de alındı.
 • (2018) CORINE metaveri, http://corine.ormansu.gov.tr/corineportal/araziortususiniflari.html’dan 15.06.2018’de alındı.
 • Burkhard, B., Kroll, F., Müller F. and Windhorst W. (2009). Landscapes‘ Capacities to Provide Ecosystem Services - a Concept for Land-Cover Based Assessments,” Landscape Online, 15, 1-22. DOI:10.3097/LO.200915.
 • Büttner, G., Feranec, J. and Gabriel, j. (2002). Corine land cover update 2000, Technical Report, European Environment Agency, Copenhagen.
 • Caetano, M., Nunes V., and Nunes, A. (2009). CORINE Land Cover 2006 for Continental Portugal Technical Report, Instituto Geográfico Português. http://mapas.dgterritorio.pt/atom-dgt/pdf-cous/CLC2006/CORINE_Land_cover_2006_for_Continental_Portugal.pdf adresinden 13.05.2018 tarihinde 3:44’te alındı.
 • Çalık, M ve Sözbilir M.(2014). “İçerik Analizinin Parametreleri” Eğitim ve Bilim,39 (174) 33-38.
 • Doğanay, H. ve Doğanay S. (2014). Coğrafyaya Giriş, Pegem Akademi, Ankara.
 • Erbay, A.Y. (2014). “Farklı Özellikleriyle Yeni Nesil Dünya Gözlem Uyduları ve Kullanım Alanları” 5. Uzaktan Algılama- CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014) 14-17 Ekim İstanbul.
 • Erdoğan, M. ve Akdeniz H. (2004). “Uzaktan Algılama Amaçlı Uydu Sistemlerinde Son Gelişmeler,” Harita Genel Komutanlığı Harita Dergisi, 132, 11-25.
 • Günay, R. ve Aydın, H.(2015) “Türkiye’de Çok Kültürlü Eğitim İle İlgili Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması” Eğitim ve Bilim, 40(178), 1-22.
 • Güre, M. (2009). Avrupa Birliği Corine Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemi ve Çanakkale İli Uygulaması, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2015). “Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi (2009-2014)” 40(182), 29-41.
 • Lundberg, L.A.and Strand, G.H. (2010). CORINE Land Cover 2006, The Norwegian CLC2006 project, Norsk Instutute.
 • Özçağlar, A. (2014) Coğrafyaya Giriş. 7.baskı, Ümit Matbaacılık, Ankara.
 • Popovici, E.A., Bălteanu, D. and Kucsicsa G. (2013) Assessment of changes in land-use and land-cover pattern in Romanıa using corine land cover database, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8(4), 195 – 208.
 • Silva, J., Ribeiro, C., and Guedes, R. (2007). Roughness length classification of Corine Land Cover classes. In Proceedings of the European Wind Energy Conference, Milan, Italy, 710, 110-120.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6626-3845
Author: Nazan Özür (Primary Author)
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Murat Ataol
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { jiss474900, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-3738}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {110 - 130}, doi = {}, title = {Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Özür, Nazan and Ataol, Murat} }
APA Özür, N , Ataol, M . (2018). Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 110-130. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jiss/issue/42297/474900
MLA Özür, N , Ataol, M . "Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2018): 110-130 <http://dergipark.org.tr/jiss/issue/42297/474900>
Chicago Özür, N , Ataol, M . "Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2018): 110-130
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme AU - Nazan Özür , Murat Ataol Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 130 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-3738- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Institute of Social Sciences Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme %A Nazan Özür , Murat Ataol %T Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-3738- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Özür, Nazan , Ataol, Murat . "Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (November 2018): 110-130.
AMA Özür N , Ataol M . Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 9(2): 110-130.
Vancouver Özür N , Ataol M . Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 9(2): 130-110.