Journal of the Institute of Science and Technology
Cover Image
ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Igdir University | https://dergipark.org.tr/jist

88.554

387.631

Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)

Publishing Policies

1.        JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.

2.        The articles that can be sent to the journal are horticulture, plant protection, biology, biosystem engineering, environment engineering, electrical-electronic engineering, physics, food engineering, civil engineering, chemistry, mechanical engineering, mathematics, molecular biology and genetic, forestry engineering, landscape architecture, fisheries, agricultural economy, agricultural mechanization, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition and animal science.

3.        Our journal can be published research article, review, short communication and technical note.

4.        All the manuscripts submitted to our journal are peer reviewed by two professional referees, Editor in Chief, and Editorial Board.

5.        JIST intends to publish original research papers, short notes, technical notes, and reviews (20% of total papers) written in Turkish and English languages. Also, JIST gladly accepts manuscript submissions from other countries.

6.        Manuscripts and communications are accepted on the understanding that these have not been published nor are being considered for publication elsewhere.

7.        All the authors should submit their manuscript with transfer form of copyright for potential publication. The transfer form of Copyright should be signed by all authors.

8.        All the authors will be responsible contextually for contents of their manuscripts.

9.        Only two manuscripts of each author as first author can be published in same issue of JIST.

10.    Manuscripts should be prepared in accordance with scientific ethic rules. When required, ethical committee reports with the related documents should be submitted to JIST.

11.    Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

Journal of the Institute of Science and Technology

ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Igdir University | https://dergipark.org.tr/jist
Cover Image

88.554

387.631

Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)

Publishing Policies

1.        JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.

2.        The articles that can be sent to the journal are horticulture, plant protection, biology, biosystem engineering, environment engineering, electrical-electronic engineering, physics, food engineering, civil engineering, chemistry, mechanical engineering, mathematics, molecular biology and genetic, forestry engineering, landscape architecture, fisheries, agricultural economy, agricultural mechanization, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition and animal science.

3.        Our journal can be published research article, review, short communication and technical note.

4.        All the manuscripts submitted to our journal are peer reviewed by two professional referees, Editor in Chief, and Editorial Board.

5.        JIST intends to publish original research papers, short notes, technical notes, and reviews (20% of total papers) written in Turkish and English languages. Also, JIST gladly accepts manuscript submissions from other countries.

6.        Manuscripts and communications are accepted on the understanding that these have not been published nor are being considered for publication elsewhere.

7.        All the authors should submit their manuscript with transfer form of copyright for potential publication. The transfer form of Copyright should be signed by all authors.

8.        All the authors will be responsible contextually for contents of their manuscripts.

9.        Only two manuscripts of each author as first author can be published in same issue of JIST.

10.    Manuscripts should be prepared in accordance with scientific ethic rules. When required, ethical committee reports with the related documents should be submitted to JIST.

11.    Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

Volume 9 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Sürmene İlçesinde (Trabzon) Doğal Olarak Yetişen Muşmula Genotiplerinin (Mespilus germanica L.) Seleksiyonu
  Pages 604 - 613
  Murat UZUN, Saim Zeki BOSTAN
 2. The Influence of Modified Atmosphere Packaging on Quality Properties of Kiwifruits During Cold Storage and Shelf Life
  Pages 614 - 625
  Burhan ÖZTÜRK, Erdal AĞLAR
 3. Çilek Bitkilerinde Besin Elementi Miktarına Verticillium dahliae’nın Etkisi
  Pages 626 - 635
  Tuba GENÇ KESİMCİ, Erkol DEMİRCİ, Uğur ŞİMŞEK, Faruk TOHUMCU, Erhan ERDEL
 4. Diversity and Abundance of Rotifera in Kadıköy Reservoir of Turkey
  Pages 636 - 646
  Hüseyin GÜHER
 5. Production of Alkaline Enzymes by Marine Actinobacteria Isolated from Black Sea Sediments
  Pages 647 - 654
  Cengiz ÇORBACI, Kadriye ÖZCAN
 6. Bir Ekmeklik Buğday Çeşidinde (Triticum aestivum L. cv. Ceyhan 99) Krom Stresine Karşı Fulvik Asitin Etkileri
  Pages 655 - 665
  Adnan AKÇİN
 7. His-etiketli pro-Mikrobiyal Transglutaminaz Enziminin Pichia pastoris’te Üretim Şartlarının Optimizasyonu
  Pages 666 - 673
  Aysun TÜRKANOĞLU ÖZÇELİK
 8. Morphological and Anatomical Observations on Seeds of Some Iris L. Taxa from Turkey
  Pages 674 - 680
  Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU
 9. Comparison of different methods for the isolation of Arabidopsis thaliana nuclear membranes
  Pages 681 - 691
  Fatih Erci
 10. Heybeli Gölü (Bitlis) Kuş Çeşitliliği Üzerine Bir Araştırma
  Pages 692 - 698
  Hümeyra NERGİZ
 11. Mammals of Gala Lake National Park
  Pages 699 - 707
  Beytullah ÖZKAN
 12. Karbontetraklorür’ün Neden Olduğu Sıçan Böbrek Dokusu Hasarlarına Karşı Kuersetin’in Koruyucu Etkisi
  Pages 708 - 716
  Hurrem TURAN AKKOYUN
 13. Pleurotus Sajor-Caju (Fr) Singer’in Yetiştiriciliği ve Verimi Üzerine Araştırmalar
  Pages 717 - 725
  Hilal ACAY, Abdunnasır YILDIZ
 14. Ömrünü Tamamlamış Elektrikli Araç Bataryalarının Çevresel Yönetimi
  Pages 726 - 737
  Emine CAN GÜVEN, Kadir GEDİK
 15. Mezbaha Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 738 - 748
  Dilara ÖZTÜRK, Erdinç ALADAĞ, Alper Erdem YILMAZ, Recep BONCUKCUOĞLU, Tuba BAYRAM
 16. The Investigation of Thermodynamics Parameters and Adsorption Kinetic of The Maxilon Blue 5G Dye on Turkey Green Clay
  Pages 749 - 758
  Mehmet Salih NAS
 17. BHR Metamateryal Lens Tasarımı
  Pages 759 - 770
  Bilal TÜTÜNCÜ, Bülent URUL
 18. Bazı Seçilen Ferrit Seramikler İçin Radyasyon Soğurma Parametrelerinin Hesaplanması
  Pages 771 - 779
  Mehmet Fatih TURHAN, Fatma AKDEMİR, Ferdi AKMAN, Aslı ARAZ, Rıdvan DURAK
 19. Electronic and Thermodynamic Properties of a Derivative of Dithiophosphonates
  Pages 780 - 789
  Alpaslan BAYRAKDAR
 20. Structural-Spectroscopic Properties and Antioxidant Activity Studies of Naringenin in Solvent Media
  Pages 790 - 799
  Mustafa Tuğfan BİLKAN, Çiğdem BİLKAN
 21. Gama ile Işınlanmış Etosüksimid Numunesinin Radyasyon Duyarlılığının Elektron Paramanyetik Rezonans Spektroskopisi Yöntemiyle İncelenmesi
  Pages 800 - 810
  Kerem SÜTÇÜ
 22. A Study on Sb and F Doped Tin Oxide Thin Films Preparing in Condition of Different Temperature and Molarity and Their Physical Comparison
  Pages 811 - 822
  Ahmet BATTAL, Bahattin DÜZGÜN
 23. Structural, Spectroscopic (FT-IR, Raman, NMR and UV-Vis.) and Computational Studies on N-phenylpropanamide
  Pages 823 - 834
  Nuri ÖZTÜRK, Halil GÖKCE, Gökhan ALPASLAN, Yelda BİNGÖL ALPASLAN, Can ALAŞALVAR
 24. Effects of (0.01Ni-PVA) interlayer, interface traps (Dit), and series resistance (Rs) on the conduction mechanisms(CMs) in the Au/n-Si (MS) structures at room temperature
  Pages 835 - 846
  Seçkin Altındal YERİŞKİN
 25. Effect of Molar Concentration on Structural, Morphological and Optical Properties of CdO Thin Films Prepared by Chemical Bath Deposition Method
  Pages 847 - 854
  Sibel MORKOÇ KARADENİZ
 26. Agar ve Selüloz Gam İlavesinin Kavılca (Triticum Spelta L.) Un ve Ekmeğinin Reolojik ve Dokusal Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 855 - 861
  Ferhat YÜKSEL
 27. Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Ununun Tavuk Köfte Üretiminde Kullanım Olanakları
  Pages 862 - 869
  Osman KILINCÇEKER, Ali Mücahit KARAHAN
 28. Farklı Görünüm Oranlı Bazalt Liflerin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Pages 870 - 879
  Meral OLTULU, Hasan OKTAN
 29. Refrakter Yalıtım Malzemesi Üretiminin Deneysel Olarak Araştırılması
  Pages 880 - 889
  Bekir GÜNEY
 30. Kestelek Bor Atık Kili Katkılı Yüksek Plastisiteli Bir Kilin Mukavemet Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 890 - 899
  Zeynep Neşe KURT ALBAYRAK, Emrah TURAN
 31. Hydro-Estimator Algoritmasının Mevsimsel Ölçekte Suudi Arabistan’da Değerlendirilmesi
  Pages 900 - 910
  Arzu ÖZKAYA
 32. Polipropilen Lif ile Rastgele Donatılandırılan Bir CH Kil Zemininin Donma-Çözülme Çevrimlerinde Serbest Basınç Dayanımının Araştırılması
  Pages 911 - 921
  Yasin ÇALIK, Rahim Kağan AKBULUT, Ahmet Şahin ZAİMOĞLU, Temel YETİMOĞLU
 33. Rutin yüklü PLGA Nanopartiküller; Farklı Yöntemler Kullanılarak Sentezi ve Karakterizasyonu
  Pages 922 - 932
  Tuğçe KİRİK, Kadriye KIZILBEY
 34. Yeni Palladyum-N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Mono-Florobenzenlerin Direkt Arilasyonundaki Katalitik Uygulamaları
  Pages 933 - 943
  Murat KALOĞLU
 35. Extraction of Fe(III) Ions through MDLM System Containing TOPO as Carrier
  Pages 944 - 955
  Ramazan DONAT, Ömür DURMAZ
 36. Hidrojen Bağlı 8OBA/ADA İkili Kompleks Sıvı Kristalin Termal ve Mikroyapısal Özellikleri
  Pages 956 - 966
  Murat SÜNKÜR, Mustafa OKUMUŞ
 37. Synthesis and Antifungal Activity of New Nitrobenzofuran Derivatives
  Pages 967 - 974
  Ahmet Çağrı KARABURUN
 38. Sulu Ortamda N-Heterosiklik Karben/Pd(OAc)2 Katalizli Heck C-C Eşleşmesi
  Pages 975 - 984
  Nazan KALOĞLU
 39. Biyoaktif Giemsa Boyama Ajanı İle Suda Çözünen Sulfonato Kaliksaren Moleküllerinin Etkileşiminin Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi
  Pages 985 - 992
  Mevlüt BAYRAKÇI, Bahar YILMAZ
 40. Synthesis and Characterization of Enaminone Derivatives of Barbituric Acid
  Pages 993 - 1003
  Erkan FIRINCI
 41. Kitosan Fiberlerinden İlaç Salımının QCM ile İncelenmesi
  Pages 1004 - 1012
  Neslihan NOHUT MAŞLAKCI
 42. Inhibition Effects of Phenolic Compounds on Human Serum Paraoxonase-1 Enzyme
  Pages 1013 - 1022
  Cüneyt TÜRKEŞ
 43. Synthesis and Theoretical Analyses of Novel 5 mercapto 2--(5 methyl furan 2 yl 1,3,4 thiadiazole Molecule
  Pages 1023 - 1034
  Gül KOTAN, Hilal MEDETALİBETOĞLU, Murat BEYTUR, Onur AKYILDIRIM, Haydar YÜKSEK
 44. Synthesis and Characterization of Poly (lactic acid-b- ε-caprolactone) Block Copolymers
  Pages 1035 - 1045
  Serhat ÖZTÜRK, İsamail CAKMAK, Ahmet Turan TEKEŞ, Ümit YILDIKO
 45. Grafen Tabanlı Nanoakışkanların Araç Radyatörü Soğutma Performansı Üzerindeki Etkisinin Deneysel Analizi
  Pages 1046 - 1056
  Ferhat KILINÇ, Ertan BUYRUK, Koray KARABULUT
 46. Distance-Based Similarity Measure Between Interval Neutrosophic Sets and Multi Criteria Decision Making Method
  Pages 1057 - 1065
  Gökçe Dilek KÜÇÜK
 47. Some New Results on Soft n-T4 Spaces
  Pages 1066 - 1072
  Orhan GÖÇÜR
 48. n-kere Türevlenebilen h-konveks ve h-konkav fonksiyonlar için İntegral Eşitsizlikler
  Pages 1073 - 1081
  Huriye KADAKAL
 49. 3-Boyutlu Minkowski Uzayında Timelike Binormalli Spacelike Eğrinin Tabii Liftini Asimptotik Kabul Eden Yüzey Ailesi
  Pages 1082 - 1089
  Evren ERGÜN, Ergin BAYRAM
 50. QC(X) Üzerinde Yarı Kompakt-Açık Topoloji
  Pages 1090 - 1097
  İsmail OSMANOĞLU
 51. Determination of Genetic Diversity in Apodemus mystacinus (Mammalia: Rodentia) based on SSRs
  Pages 1098 - 1108
  GÜL OLGUN KARACAN, Dilek BETEŞ
 52. Tec1 Proteininin NTH1 Promotoruna Bağlanmasının Moleküler Modellemesi
  Pages 1109 - 1116
  Tulay TURGUT GENÇ, Selen ÇAKAS
 53. Anadolu Orkidesi’nde (Orchis anatolica Boiss.) Ribozomal DNA’nın Transkripsiyonu Yapılan İç Ara Bölgelerinin (ITS) Özellikleri
  Pages 1117 - 1127
  Kaan HÜRKAN
 54. Comparative Analysis of Park User Preferences in Konya (Turkey) and Kirkuk (Iraq) Cities
  Pages 1128 - 1143
  Walaa Ghassan ALABBAS, Ahmet Tuğrul POLAT
 55. Kent Parklarında Kullanılan Donatı Elemanlarının Estetik ve Fonksiyonel Açıdan Yeterlilikleri; Erzurum Kenti Örneği
  Pages 1144 - 1155
  Elif AKPINAR KÜLEKCİ, Mehmet. Akif IRMAK
 56. Responses of Antioxidant in Rainbow Trout Exposed to Temephos
  Pages 1156 - 1163
  Veysel PARLAK, Arzu UÇAR, Gonca ALAK, Muhammed ATAMANALP
 57. Dış Göçlerin Mevsimlik Tarım İşçiliği Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 1164 - 1176
  Zeki BAYRAMOĞLU, Merve BOZDEMİR
 58. Gıda Kodekslerinin Tarım ve Gıda Ürünleri Dış Ticareti Bakımından İncelenmesi
  Pages 1177 - 1185
  Sinan DURU, Aykut GÜL, Seyit HAYRAN
 59. Kükürt Uygulamalarına Bağlı Olarak Hıyar Bitkisinin (Cucumis Sativus L.) Antioksidant Enzim Aktivitesindeki Değişimler
  Pages 1186 - 1192
  Adem GÜNEŞ, Osman SÖNMEZ
 60. Akkeçilerde İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I’in (IGF-I) Laktasyon Dönemindeki Değişimi
  Pages 1193 - 1200
  Naciye Melis TERZİ, Erkan PEHLİVAN, Gürsel DELLAL