Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 14 - 29 2017-12-01

Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses
İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Çinli ve Türk öğrencilerin iltifat yanıtlarının karşılaştırılması

Ilknur Istifci [1]

56 78

This study aims at investigating compliment responses of Turkish and Chinese EFL learners by collecting data via a Discourse Completion Test (DCT). The first purpose of the study is to compare Turkish and Chinese EFL learners’ responses and find whether their cultures have an effect on their use of compliment responses. Another purpose of the study is to compare Turkish EFL and Chinese EFL learner data with native English speaker data. The participants were given a DCT which consisted of 10 different compliment situations related to appearance/attire, possession and performance/ability and they were asked to write suitable compliment responses. The data were analyzed according to Chen & Yang’s (2010) categorization by calculating the responses, finding their frequencies and coding every category in SPSS. Findings revealed some similarities and statistically significant differences between the responses of Turkish and Chinese EFL learners. When Turkish and Chinese EFL learner data were compared with native English speaker data, it was found that in using some strategies Turkish and Chinese learners transferred some formulaic expressions, jokes and cliches they used in their native language. However, in using some other strategies they can be said to approach native English speaker norms.
Bu çalışma söylem tamamlama testi yoluyla veri toplayarak İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Çinli ve Türk öğrencilerin iltifatlara verdikleri yanıtları incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmanın katılımcıları Orta-Altı ve Orta seviyede İngilizce öğrenen Çinli ve Türk öğrenciler ve anadili İngilizce olan öğrencilerdir. Çalışmanın ilk amacı Çinli ve Türk öğrencilerin iltifat yanıtlarını karşılaştırmak ve iltifat yanıtları üzerine kendi kültürlerinin etkisi olup olmadığını bulmaktır. Çalışmanın diğer bir amacı da Çinli ve Türk öğrencilerin yanıtlarını anadili İngilizce olan kişilerin yanıtları ile karşılaştırmaktır. Katılımcılara dış görünüş/kıyafet, sahiplik ve performans/yetenek ile ilgili 10 farklı iltifat durumu içeren bir söylem tamamlama testi verilmiş ve uygun iltifat yanıtları yazmaları istenmiştir. Chen & Yang‟ın (2010) kategorileri kullanılarak veriler incelenmiş, sıklıkları bulunmuş ve SPSS sisteminde her bir kategori kodlanmıştır. Çalışmanın bulguları İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Çinli ve Türk öğrencilerin iltifatlara verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermiştir. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Çinli ve Türk öğrencilerin verileri İngilizceyi anadili olarak konuşan kişilerin verileri ile karşılaştırıldığında, Çinli ve Türk öğrencilerin bazı strateji kullanımlarında kendi anadillerinde kullandıkları basmakalıp ifadeler, şakalar ve klişeleri kullandıkları görülmüştür. Ancak, bazı strateji kullanımlarında İngilizceyi anadili olarak konuşan kişilerin kullandıkları normlara yaklaştıkları da söylenebilir.
Other ID JA36CZ76ZT
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ilknur Istifci

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405593, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {14 - 29}, doi = {}, title = {Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses}, key = {cite}, author = {Istifci, Ilknur} }
APA Istifci, I . (2017). Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 14-29. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405593
MLA Istifci, I . "Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 14-29 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405593>
Chicago Istifci, I . "Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 14-29
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses AU - Ilknur Istifci Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 29 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses %A Ilknur Istifci %T Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Istifci, Ilknur . "Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 14-29.
AMA Istifci I . Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 14-29.
Vancouver Istifci I . Comparison of Chinese and Turkish EFL learners on the use of Compliment Responses. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 29-14.