Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 30 - 42 2017-12-01

Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages
Yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi

Şenel Elaldı [1]

75 99

This study aims to determine lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages in terms of gender and academic title variables. Although it was intended to reach the whole population which consisted of 62 faculty members who teach in the faculties of English Language and Literature, German Language and Literature, French Language and Literature and the School of Foreign Languages at Cumhuriyet University in the spring semester of the 2014 – 2015 academic year rather than making a sample selection, 55 faculty members were included in the study. Research data were collected with Lifelong Learning Tendency Scale. Faculty members were also asked to describe their lifelong learning dispositions through a metaphor. Data were analyzed using descriptive statistics, independent sample t test, one way variance analysis (ANOVA) and content analysis, one of qualitative analysis techniques. The results revealed that faculty members who teach foreign languages had high level of lifelong learning dispositions. While no significant differences were observed in terms of gender variable, there were significant differences in terms of academic title in favor of research assistants and assistant professors. On the other hand, lifelong learning was emphasized as being an ongoing process over the individual’s lifespan through metaphors created by the faculty members.
Bu çalışmada yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin cinsiyet ve akademik unvan değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2014-2015 öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan 62 öğretim elemanınındın herhangi bir örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ve 55 öğretim elemanı çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma verileri “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” ve öğretim elemanlarından yaşam boyu öğrenme eğilimlerini bir metaforla tanımlamaları istenerek toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, ilişkisiz örneklemeler için t testi, tek yönlü varyans analizi ve nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri yüksek seviyede bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, akademik unvan değişkeni açısından araştırma görevlisi ve yardımcı doçent unvanına sahip öğretim elemanları lehine anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Öğretim elemanlarınca üretilen metaforlarda öğrenmenin gerekliliği ve yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreç olduğuna vurgu yapıldığı görülmektedir.
Other ID JA98ZY63TE
Journal Section Research Article
Authors

Author: Şenel Elaldı

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405594, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {30 - 42}, doi = {}, title = {Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages}, key = {cite}, author = {Elaldı, Şenel} }
APA Elaldı, Ş . (2017). Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 30-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405594
MLA Elaldı, Ş . "Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 30-42 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405594>
Chicago Elaldı, Ş . "Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 30-42
RIS TY - JOUR T1 - Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages AU - Şenel Elaldı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 42 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages %A Şenel Elaldı %T Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Elaldı, Şenel . "Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 30-42.
AMA Elaldı Ş . Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 30-42.
Vancouver Elaldı Ş . Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 42-30.