Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 82 - 95 2017-12-01

Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency
Yabancı dil yeterliliği başta olmak üzere Türkiye‟de lise öğrencilerinin okumakta olduğu İngiliz edebiyatı dersi öğretiminde ortaya çıkan sorunların araştırılması

Ceren Işıklı [1] , Aslı Özlem Tarakcioglu [2]

75 164

Introduction of English literature as a separate school subject into Turkish high school curriculum has revealed a huge number of problems during its practical applications: students’ low levels of proficiency in English, teacher incompetence, low motivation, lack of confidence, limited resources, lack of materials etc. Given the great extent and multi-sided dimension of the new experience, with the constant interference of a variety of external factors, the focus of this study was narrowed down to identify mainly the primary source of problems in EFL-contextualized English literature teaching. To this purpose, two instruments of data collection were used: a teacher questionnaire and English language proficiency test. Analysis of the questionnaire has revealed that, according to English teachers, student-related problems, and particularly students’ low proficiency levels, constitute the most important source of problems. The language proficiency test was applied to see whether this finding confirmed or not the teacher opinion about low proficiency levels of students. The test has revealed students’ real levels of proficiency in compliance with the Common European Framework of References for Languages (CEFR). It showed that about half of the students’ proficiency levels were significantly lower than expected, in this way partly confirming the teacher opinion on low proficiency levels, as the proof of the general inadequacy of students for studying English literature at levels prescribed by the national curriculum. The study has been led to conclude that there is an urgent need to re-adjust English literature curriculum so as to take into account students’ real levels of proficiency, and to review or reconsider it in such ways as to prioritize linguistic competence development over the literary.
İngiliz edebiyatının bundan birkaç yıl önce Türkiye‟de lise müfredatına bir ders olarak girmesinin ardından bu dersin öğretiminde birtakım sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Ortaya çıkan bu sorunların farklı nedenleri bulunmaktadır: öğrencilerin yabancı dildeki yetersizlikleri, öğretmenlerin mesleki yetersizlikleri, düşük motivasyon düzeyleri, kısıtlı kaynaklar, program ve materyal eksiklikleri. Yaşanan bu sorunların farklı nedenlerden kaynaklanmasına bağlı olarak (öğrenci, öğretmen, dış faktörler ve benzeri), bu çalışmanın temel amacı, bu dersin eğitimini zorlaştıran en önemli sorunu bulup tespit etmektir. Bu problemlerin tespitinde yöntem olarak branş öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu amaçla, iki veri toplama aracı kullanılmıştır: öğretmen anketi ve yabancı dildeki yeterlilik testi. Öğretmenlerden alınan görüşler çerçevesinde, öğrencilerden kaynaklanan sorunlar arasında, özellikle yetersiz yabancı dil düzeyleri, bu dersin öğretiminde en önemli sorunu teşkil etmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin görüşlerini teyit etmek amacı ile lise öğrencilerinin yabancı dildeki gerçek düzeylerini tespit etmek için İngilizce yeterlilik testi uygulanmıştır. Yabancı Diller için Ortak Avrupa Çerçeve Anlaşması (CEFR), Türkiye‟de, öğrencilerin yabancı dil düzeylerinin tespitinde referans belgesi olarak kabul edilmektedir. Bu testin sonuçlarına göre öğrencilerin bir kısmının İngilizce‟deki düzeylerinin CEFR standartlarının altında olduğu görülmektedir. Böylece, öğretmenlerin görüşleri genel olarak teyit edilmiş bulunmaktadır. Sonuç olarak, öğrencilerin yabancı dildeki seviyelerinin milli müfredatta belirtilen ölçütlerin altında kalması İngiliz edebiyatının eğitimini zorlaştıran başlıca bir sorun olarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede, İngiliz edebiyatı programının öğrencilerin gerçek düzeyleri dikkate alınarak yeniden yazılması gerekmektedir. Bu çalışmada, İngiliz edebiyatı dersine giren lise öğrencilerine edebiyat bilgilerinin öğretilmesinden ziyade temel İngilizce bilgilerinin öğretilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.
Other ID JA62GB43GM
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ceren Işıklı

Author: Aslı Özlem Tarakcioglu

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405598, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {82 - 95}, doi = {}, title = {Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency}, key = {cite}, author = {Işıklı, Ceren and Tarakcioglu, Aslı Özlem} }
APA Işıklı, C , Tarakcioglu, A . (2017). Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 82-95. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405598
MLA Işıklı, C , Tarakcioglu, A . "Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 82-95 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405598>
Chicago Işıklı, C , Tarakcioglu, A . "Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 82-95
RIS TY - JOUR T1 - Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency AU - Ceren Işıklı , Aslı Özlem Tarakcioglu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 95 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency %A Ceren Işıklı , Aslı Özlem Tarakcioglu %T Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Işıklı, Ceren , Tarakcioglu, Aslı Özlem . "Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 82-95.
AMA Işıklı C , Tarakcioglu A . Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 82-95.
Vancouver Işıklı C , Tarakcioglu A . Investigating problems of English literature teaching to EFL high school students in Turkey with focus on language proficiency. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 95-82.