Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 96 - 108 2017-12-01

The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement
İngilizce Öğretmen Adaylarının Başarılarını Yordamada Akademik Güdülenmenin Rolü

Şenay Kırkağaç [1] , Hüseyin Öz [2]

99 107

This study sought to investigate the possible relationship between academic motivation and academic achievement among preservice English as a Foreign Language (EFL) teachers. A total of 200 university students enrolled in an EFL teacher education program at a major state university voluntarily participated in the study. Data were collected using the Academic Motivation Scale (AMS) and the self-reported grade-point average (GPA). The results revealed that types of Extrinsic Motivation (External Regulation, Identified Regulation and Introjected Regulation) correlated significantly and positively with academic achievement of the participants. Likewise, Intrinsic Motivation to Know and Intrinsic Motivation to Accomplish correlated positively with the participants’ academic achievement. The only negative correlation of the study was expectedly between amotivation and academic achievement. The findings of regression analyses also indicated that academic motivation accounted for 10% of the variance in academic achievement of the participants.
Bu çalışmada İngilizceyi yabancı dil olarak öğretecek olan öğretmen adaylarının akademik başarıları ve akademik güdülenmeleri arasındaki olası ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmaya büyük bir devlet üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği programına kayıtlı 200 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmanın verisini Akademik Güdülenme Ölçeği yanıtları ve de öğrencilerden istenen akademik başarı ortalamaları oluşturmaktadır. Sonuçlar Dışsal Güdülenme (Dışsal Düzenleme, İçe Yansıtılmış Düzenleme ve Belirlenmiş Düzenleme) ve akademik başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı, olumlu ilişkiler olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, içsel güdülenme türlerinden Öğrenme İçsel Motivasyonu ve Başarma İçsel Motivasyonu ile genel not ortalaması arasında anlamlı ve olumlu yönde ilişkiler tespit edilmiştir. Akademik başarı ve güdülenememe arasında ise beklendik şekilde negatif yönde bir ilişki görülmüştür. Regresyon çalışmalarının sonuçları akademik güdülenmenin akademik başarıyı %10 yordayabildiğini göstermektir.
Other ID JA63DG83JN
Journal Section Research Article
Authors

Author: Şenay Kırkağaç

Author: Hüseyin Öz

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405599, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {96 - 108}, doi = {}, title = {The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement}, key = {cite}, author = {Kırkağaç, Şenay and Öz, Hüseyin} }
APA Kırkağaç, Ş , Öz, H . (2017). The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 96-108. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405599
MLA Kırkağaç, Ş , Öz, H . "The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 96-108 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405599>
Chicago Kırkağaç, Ş , Öz, H . "The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 96-108
RIS TY - JOUR T1 - The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement AU - Şenay Kırkağaç , Hüseyin Öz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 108 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement %A Şenay Kırkağaç , Hüseyin Öz %T The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Kırkağaç, Şenay , Öz, Hüseyin . "The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 96-108.
AMA Kırkağaç Ş , Öz H . The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 96-108.
Vancouver Kırkağaç Ş , Öz H . The role of academic motivation in predicting preservice EFL teachers’ achievement. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 108-96.