Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 136 - 152 2017-12-01

The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores
Çevrimiçi okuma aktivitelerinin ve okuma stratejilerinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuma sınavı puanları üzerindeki etkisi

İsmail Fırat Altay [1] , Ayşe Altay [2]

88 99

Integration of technology in foreign language classes has long been a matter of interest for researchers. Yet, studies have often yielded indecisive and conflicting results. Besides, there have been few, if any, studies exploring the relationship between learners’ use of metacognitive reading strategies and their performance in reading tests. The aim of this study is thus to investigate not only the impact of online reading tasks on tertiary level EFL students’ test scores at a Public University in Turkey but also the role of metacognitive reading strategies they used on their test scores. A total of 51 Turkish-speaking adult learners took part in this study - 25 of them were in the experimental group who were assigned online reading tasks during the term, and another 26 students were in the control group who continued reading on paper. A pre-test and a post-test, which were paper-based, were given to the two groups consisting of 20 multiple choice and lasting 30 minutes each. To detect the learners’ metacognitive reading strategies, Turkish version of Mokhtari and Reichard’s (2002) Metacognitive Awareness of Reading Strategies was conducted. The pre- and post-test scores of experiment and control group and their responses to the survey were statistically analyzed through SPSS version 20.0. The results indicated that there was not a significant difference between test scores of experiment and control group after 6-week treatment. Besides, a one-way ANOVA revealed that none of the strategies was favored by the learners. As such, the results showed that online reading tasks and reading strategies did not show any effect on learners’ reading comprehensions. It was implicated in the study that stakeholders should be cautioned about the use of technology in the language classroom and expectances regarding online reading tasks potential to bring about changes in reading scores. Keywords: Online reading tasks, metacognitive reading strategies, reading test scores
Teknolojinin yabancı dil eğitimi alanına dâhil edilmesi araştırmacıların uzun süredir dikkatini çekmektedir. Fakat çoğunlukla karmaşık ve birbiriyle çelişkili sonuçlara ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejileri ve okuma sınavlarındaki başarılarını araştıran çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı bu nedenle Türkiye’deki bir devlet üniversitesindeki İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin çevrimiçi okuma aktivitelerinin ve üstbilişsel okuma stratejilerinin onların okuma sınavı puanlarına etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmaya toplam 51 Türkçeyi ana dili olarak konuşan öğrenci katılmıştır. Bunlardan deney grubundaki 25 katılımcıya çevrimiçi okuma parçaları ödev verilmiş ve kontrol grubundaki 26 kişi ise okuma parçalarını kâğıt üzerinde yapmaya devam etmiştir. Her iki gruba da 20 tane çoktan seçmeli sorudan oluşan ve 30 dakika süren ön-test ve son-test verilmiştir. Üstbilişsel okuma stratejilerini belirlemek içinse Mokhtari and Reichard’ın (2002) Üstbilişsel Okuma Stratejileri Farkındalık Envanteri’nin Türkçe versiyonu uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön-test ve son-test sonuçları ile okuma stratejileri envanterine verdikleri cevaplar SPSS 20.0 programı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar 6 haftalık uygulamanın ardından deney ve kontrol grubunun okuma sınav sonuçlarında istatistiksel olarak hiçbir anlamlı farklılık olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte tek yönlü ANOVA sonuçları da öğrenciler tarafından uygulanan hiçbir stratejinin okuma puanlarına etkisi olmadığını göstermiştir. Sonuç olarak çevrimiçi okuma aktivitelerinin ve okuma stratejilerinin öğrencilerin okuma becerileri üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda ilgililerin sınıflarda teknoloji kullanımı ve çevrimiçi okuma aktivitelerinin okuma puanlarında değişikliğe sebep olma potansiyeli hakkındaki beklentileri konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmıştır.
Other ID JA78YE72PE
Journal Section Research Article
Authors

Author: İsmail Fırat Altay

Author: Ayşe Altay

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405601, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {136 - 152}, doi = {}, title = {The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores}, key = {cite}, author = {Altay, İsmail Fırat and Altay, Ayşe} }
APA Altay, İ , Altay, A . (2017). The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 136-152. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405601
MLA Altay, İ , Altay, A . "The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 136-152 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405601>
Chicago Altay, İ , Altay, A . "The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 136-152
RIS TY - JOUR T1 - The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores AU - İsmail Fırat Altay , Ayşe Altay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 152 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores %A İsmail Fırat Altay , Ayşe Altay %T The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Altay, İsmail Fırat , Altay, Ayşe . "The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 136-152.
AMA Altay İ , Altay A . The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 136-152.
Vancouver Altay İ , Altay A . The impact of online reading tasks and reading strategies on EFL learners’ reading test scores. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 152-136.