Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 204 - 220 2017-12-01

Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through #hashtags
Twitter‟da özerk dil öğrenme: #etiketleri kullanarak hedef dil kullanıcılarıyla bağlantı kurma

Osman Solmaz [1]

76 113

The purpose of this study is to examine the potential of social networking sites for autonomous language learners, specifically the role of hashtag literacies in learners’ affiliation performances with native speakers. Informed by ecological approach and guided by Zappavigna’s (2012) concepts of `searchable talk` and `ambient affiliation`, the current study employs an autoethnographic approach by analyzing the researcher’s own Twitter experiences in his target language, Spanish, over the period of a year. The participant’s journal, tweets and conversations, and both qualitative and quantitative analysis of the hashtags accompanying tweets show that Twitter has potential to create a space for autonomous learners to enrich their language learning experiences. The thematic analysis of the data further reveals that hashtags, which perform an affiliative function, enable the learner to bond around particular values within authentic discourse communities in his target language. The methodological and practical outcomes of this longitudinal study for second language learning and teaching contexts are also discussed.
Bu çalışmanın amacı sosyal paylaşım sitelerinin özerk dil öğrencileri için potansiyelini ve özellikle onların hedef dil kullanıcılarıyla kurdukları bağlantıda etiket kullanım becerilerinin rolünü araştırmaktır. Çalışma, ekolojik yaklaşım ve Zappavigna‟nın (2012) “searchable talk” (“aranabilir söylem”) ve “ambient affiliation” (“ambiyant bağlantı”) kavramlarından hareketle araştırmacının Twitter‟ı bir yıl süre zarfında hedef dili olan İspanyolca‟da kullanım deneyimlerini analiz ederek otoetnografik bir yaklaşım kullanmıştır. Katılımcının günlüğü, twitleri ve kurduğu iletişimler ve twitlere eşlik eden etiketlerin hem nitel hem de nicel analizi, Twitter‟ın özerk öğrenciler için dil öğrenme deneyimlerini zenginleştiren bir ortam yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Verinin tematik analizi ise bağlantı kurma fonksiyonu içeren etiketlerin öğrencinin öğrendiği dili konuşan topluluklarda hedef dilde çeşitli değerler etrafında buluşmayı sağladığını açığa çıkarmıştır. Bu boylamsal araştırmanın ikinci dil öğrenimi ve öğretimi bağlamında metodolojik ve pratik sonuçları da çalışmada ele alınmıştır.
Other ID JA35BV67CU
Journal Section Research Article
Authors

Author: Osman Solmaz

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405607, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {204 - 220}, doi = {}, title = {Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through \#hashtags}, key = {cite}, author = {Solmaz, Osman} }
APA Solmaz, O . (2017). Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through #hashtags. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 204-220. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405607
MLA Solmaz, O . "Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through #hashtags". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 204-220 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405607>
Chicago Solmaz, O . "Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through #hashtags". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 204-220
RIS TY - JOUR T1 - Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through #hashtags AU - Osman Solmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 204 EP - 220 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through #hashtags %A Osman Solmaz %T Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through #hashtags %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Solmaz, Osman . "Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through #hashtags". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 204-220.
AMA Solmaz O . Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through #hashtags. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 204-220.
Vancouver Solmaz O . Autonomous language learning on Twitter: Performing affiliation with target language users through #hashtags. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 220-204.