Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 260 - 284 2017-12-01

/æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1
/æ/ karşı /ɑ/: Türk İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin sesletiminde ünlü kemikleşmesi: İyileştirme 1

Mehmet Demirezen [1]

75 82

In North American English (NAE) and British English, [æ] and [ɑ] are open vowel phonemes which are articulated by a speaker easily without a build-up of air pressure. Among all English vowels, the greatest problem for most Turkish majors of English is the discrimination of [æ] and [ɑ]. In English, [æ] is called the 'short a' or ash, and [ɑ] is termed as 'short o' or script-a, which has a soft nature in its pronunciation. [ɑ] exists in Danish, Norwegian, and Swedish. In addition, it exists in French vowel system, as in temps (time) and banc (bench). It is commonly known that non-native speakers of a language, such as Turks, who cannot hear different sounds, are probably not pronouncing [æ] and [ɑ] sounds correctly. The aim of this study is to uncover the difficult phonetic details of English [æ] and [ɑ] sounds for Turkish English majors, and teachers-on-the-job and propose a sample lesson plan to them.
Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesinde, [æ] ve [ɑ], konuşmacılar tarafından hava basıncına uğramadan kolayca telaffuz edilen açık ses yapılı ünlülerdir. Tüm İngiliz dili ünlüleri arasında, Türk İngiliz Dili Öğretmenliği öğrencileri için en çok problem yaratan [æ] ve [ɑ] ünlülerinin ayrımıdır. İngilizce’de, [æ] ‘kısa a’ ya da ‘ash’ olarak adlandırılır ve sesletiminde yumuşak bir doğası olan [ɑ], ‘kısa o’ ya da ‘script-a’ olarak terimleştirilmiştir. Ayrıca, [ɑ] Danca, Norveççe ve İsveççe’de bulunur. Buna ek olarak, Fransızca ünlü sisteminde, temps (zaman) ve banc (benç) gibi bu ses de bulunmaktadır. Yaygın olarak bilindiği gibi, bir dilin anadili olmayan konuşurları, örneğin Türkler, farklı sesleri duyamazlar ve büyük bir olasılıkla [æ] ve [ɑ] seslerini doğru sesletemezler, çünkü bu sesler kendi anadillerinde yoktur. Bu çalışmanın amacı, Türk İngilizce öğretmenliği öğrencileri ve çalışmakta olan öğretmenler için, İngilizce’deki zorluk çıkaran [æ] ve [ɑ] ünlülerinin sesbilgisel unsurlarını ortaya çıkarmak, çoklu modellere dayanan alıştırmalarla yanlış sesletimlerini düzeltmek için örnek bir ders planı sunmaktır.
Other ID JA36UF95CE
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mehmet Demirezen

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405610, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {260 - 284}, doi = {}, title = {/æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1}, key = {cite}, author = {Demirezen, Mehmet} }
APA Demirezen, M . (2017). /æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 260-284. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405610
MLA Demirezen, M . "/æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 260-284 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405610>
Chicago Demirezen, M . "/æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 260-284
RIS TY - JOUR T1 - /æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1 AU - Mehmet Demirezen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 260 EP - 284 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies /æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1 %A Mehmet Demirezen %T /æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1 %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Demirezen, Mehmet . "/æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 260-284.
AMA Demirezen M . /æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 260-284.
Vancouver Demirezen M . /æ/ versus /ɑ/: Vowel fossilization in the pronunciation of Turkish English majors: Rehabilitation 1. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 284-260.