Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 285 - 295 2017-12-01

A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study
Metin dünya(sı) teorisi yaklaşımı ile İngilizce dil öğretiminde kısa hikâye öğretimi: Bir pedagojik deyişbilim çalışması

Behbood Mohammadzadeh [1]

57 85

The present study attempts to examine how the stylistic aspects of Text World Theory can be used in Literature and Language Teaching classrooms in order to help students to improve their critical understanding and interpretation. The pedagogical stylistic application of this theory will enhance ELT students’ language awareness, creative reading skills as well as reader-response skills and deepen the interaction between readers and texts. The study will focus initially on the efficacy of the use of short stories for Literature and Language Teaching courses and, then, adapt a sample short story entitled The Bracelet by Yoshiko Uchida according to the three layers of the Text World Theory which are “discourse world”, “text world”, and “sub-world” to offer students pedagogical stylistic applications through a) what are the building blocks of the story which can be identified by the Text World Theory? and b) How do these building blocks enable students to make connections with the text and interpret it. This later will help them establish a link between the worlds of the main characters and their own. The results of focus group revealed that these connections enhance language awareness, creative reading skills and reader-response skills in students.
Bu çalışma, Metin Dünya(sı) Teorisinin deyiş bilimsel özelliklerinin öğrencilerin eleştirel anlamalarını ve yorumlarını geliştirmelerine katkı sağlamak için edebiyat ve dil öğretimi sınıflarında nasıl kullanılabileceğini incelenmektedir. Bu teorinin pedagojik deyiş bilimsel uygulaması, İngilizce dili öğretiminde öğrencilerin dil farkındalığını, yaratıcı okuma becerilerini ve okur geribildirim becerilerini geliştirecek ve okuyucular ile metinler arasındaki etkileşimi derinleştirecektir. Çalışma, önce edebiyat ve dil öğretimi kurslarında kısa öykülerin kullanılmasının etkililiği üzerine odaklanacak ve daha sonra Yoshiko Uchida‟nın Bilezik başlıklı kısa öyküsü Metin Dünya(sı) Teorisinin üç katmanına yani “söylem dünyası”, “Metin dünyası”, ve “alt dünya” bölümlerine uyarlanacak. Bu uyarlama sonucu öğrenciler a) Metin Dünya(sı) Teorisine göre öyküyü oluşturan temel yapı taşlarının neler olduğunu tanımlayabilecek? ve b) Bu temel yapı taşları öğrencilerin metin ile bağlantı kurmalarını ve yorumlamalarına nasıl olanak sağlayacak? sorularına cevap vererek pedagojik deyiş bilimsel uygulamalar önermektedir. Bu daha sonra, öğrencilerin ana karakterlerin dünyalarıyla kendi dünyaları arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olacaktır. Odak grubunun sonuçları, bu bağlantıların öğrencilerin dil farkındalığını, yaratıcı okuma becerilerini ve okur geribildirim becerilerinin geliştirdiğini ortaya koymuştur.
Other ID JA93CK94GN
Journal Section Research Article
Authors

Author: Behbood Mohammadzadeh

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405611, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {285 - 295}, doi = {}, title = {A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study}, key = {cite}, author = {Mohammadzadeh, Behbood} }
APA Mohammadzadeh, B . (2017). A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 285-295. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405611
MLA Mohammadzadeh, B . "A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 285-295 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405611>
Chicago Mohammadzadeh, B . "A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 285-295
RIS TY - JOUR T1 - A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study AU - Behbood Mohammadzadeh Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 295 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study %A Behbood Mohammadzadeh %T A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Mohammadzadeh, Behbood . "A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 285-295.
AMA Mohammadzadeh B . A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 285-295.
Vancouver Mohammadzadeh B . A text world theory approach to the teaching of short stories in an EFL context: A pedagogical stylistic study. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 295-285.