Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 367 - 378 2017-12-01

Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR
Türkçe ve İngilizce dil öğretimi kitaplarında yer alan konuşma etkinliklerinin ortak avrupa metnindeki öz-değerlendirme ölçeğine göre karşılaştırılması

Gülden Tüm [1] , Gülşah Emre-Parmaksız [2]

98 123

Since most class activities revolve around the utilization of textbook, selecting an appropriate basis for teaching is one of the most important decisions a teacher is liable to make in shaping the content and nature of teaching and learning. While the quality of textbooks has improved dramatically in recent years, the process of selecting an appropriate textbook has not become any easier for most teachers and administrators. The past decade has also seen considerable changes in the use of English that present new challenges for ELT as well. Since speaking fluently and accurately has become the most expected result in language learning, speaking sections of the course books have been basis for course book selection. Since a criterion is needed to evaluate course books, the Common European Framework provides a common basis for the elaboration of language syllabuses, curriculum guidelines, examinations, textbooks, etc. across Europe (CoE, 2001). It also describes in a comprehensive way what language learners have to learn to do in order to use a language for communication and what knowledge and skills they have to develop so as to be able to act effectively. In this study, two course books, Yeni Hitit 1 and Success in TFL and EFL context respectively have been evaluated in the way it handles and practices speaking skill across self-assessment of CEFR. It is found that these books give priority to different issues.
Sınıf içi etkinliklerinin büyük bir çoğunluğu kitabın verimli kullanılmasıyla ilgili olduğundan, öğretimde uygulamanın belirli bir temele göre seçimi öğretmenin, öğretme ve öğrenme ortamını oluştururken konuyu şekillendirmesi açısından önemlidir. Son yıllarda ders kitabının kalitesinde olumlu bir artış olmasına rağmen uygun ders kitabıyla ilgili seçimler hala hem kurum hem de öğretmenler için sorun oluşturmaktadır. İngilizce öğretimiyle ilgili yeni girişimlerde de son yıllarda büyük değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Akıcı ve doğru konuşma dil öğreniminde en önemli beklentilerden birisi olduğu için, ders kitaplarındaki konuşma bölümleri de son yıllarda özellikle yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili kitapların seçiminin temelini oluşturmaktadır. Bu konuda Ortak Avrupa Çerçevesi; dil izlenceleri, programları, değerlendirmeleri ve ders kitaplarını incelemede kriter oluşturmak için standard, kapsamlı ve ortak bir temel sağlamaktadır (CoE, 2001). Bu çerçeve aynı zamanda dil öğrenicilerine iletişim kurmak ve iletişimsel açıdan dilin kullanımını öğretmek için bilişsel yolları ve etkili iletişim kullanma yollarını nasıl geliştireceklerini tanımlamaktadır. Diğer önemli unsur ise gerek öğretmenlerin gerekse kurum ve öğrencilerin öz değerlendirme konusunda da kitaplarda bulunan etkinlik ve dil öğretimi unsurlarını içermesi konusunda duyarlı davranmalarıdır. Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretmek üzere hazırlanan Yeni Hitit 1 ile yabancı dil olarak İngilizce öğretmek üzere hazırlanan Success isimli kitapların konuşma becerilerini kapsayan alıştırma ve dil becerilerini öğreten konuşma bölümleri CEFR öz-değerlendirme ölçütüne göre değerlendirmiştir. Sonuçlar kitaplar arasında farklılıklar olduğunu göstermektedir
Other ID JA38EH62ES
Journal Section Research Article
Authors

Author: Gülden Tüm

Author: Gülşah Emre-Parmaksız

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405617, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {367 - 378}, doi = {}, title = {Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR}, key = {cite}, author = {Tüm, Gülden and Emre-Parmaksız, Gülşah} }
APA Tüm, G , Emre-Parmaksız, G . (2017). Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 367-378. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405617
MLA Tüm, G , Emre-Parmaksız, G . "Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 367-378 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405617>
Chicago Tüm, G , Emre-Parmaksız, G . "Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 367-378
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR AU - Gülden Tüm , Gülşah Emre-Parmaksız Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 367 EP - 378 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR %A Gülden Tüm , Gülşah Emre-Parmaksız %T Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Tüm, Gülden , Emre-Parmaksız, Gülşah . "Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 367-378.
AMA Tüm G , Emre-Parmaksız G . Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 367-378.
Vancouver Tüm G , Emre-Parmaksız G . Comparison of speaking activities in Turkish and English language teaching coursebooks regarding self-assesment grid of CEFR. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 378-367.