Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 526 - 534 2017-12-01

A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English
Ana dili İngilizce olan ve olmayanların yüksek lisans tezlerindeki üstsöylemsel etkileşimi üzerine bir çalışma

Zehra Köroğlu [1] , Gülden Tüm [2]

67 83

This study has been conducted to evaluate the TM usage in the MA theses written by the native speakers (NSs) of English and the Turkish speakers (TSs) of English. The purpose is to compare the TM usage in the introduction, results and discussion, and conclusion sections by both groups’ randomly selected MA theses in the field of ELT between the years 2010 and 2014. The WordSmith Tools 5.0 software is used in order to analyze the data. TMs were analyzed in terms of percentages, frequencies per 1,000 words and they were interpreted by calculating the log-likelihood (LL) value whether there was a significant difference in their usage. The results indicated that the frequencies, and frequencies per 1,000 words of the TM usage in the sections which were investigated of the MA theses of each group were different.
Bu araştırma anadili İngilizce olan ve olmayanların yüksek lisans tezlerindeki geçiş belirleyicilerinin kullanımını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. İngiliz Dili Eğitimi alanından 2010-2014 yılları arasında her bir gruptan rastgele seçilen yüksek lisans tezlerinin giriş, bulgu ve tartışma, ve sonuç bölümlerindeki geçiş belirleyicilerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Veriler WordSmith 5.0 Metin Analiz Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Geçiş belirleyicilerinin yüzdelikleri, 1,000 kelimedeki frekansları ve kullanımları bakımından anlamlı bir farkın olup olmadığı Log-likelihood (LL) değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Çalışma bulguları, her bir grubun yüksek lisans tezlerinin incelenen bölümlerindeki geçiş belirleyicilerinin kullanım yüzdeliklerinin ve 1,000 kelimedeki frekanslarının farklı olduğunu göstermiştir.
Other ID JA89PF75ET
Journal Section Research Article
Authors

Author: Zehra Köroğlu

Author: Gülden Tüm

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405626, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {526 - 534}, doi = {}, title = {A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English}, key = {cite}, author = {Köroğlu, Zehra and Tüm, Gülden} }
APA Köroğlu, Z , Tüm, G . (2017). A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 526-534. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405626
MLA Köroğlu, Z , Tüm, G . "A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 526-534 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405626>
Chicago Köroğlu, Z , Tüm, G . "A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 526-534
RIS TY - JOUR T1 - A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English AU - Zehra Köroğlu , Gülden Tüm Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 526 EP - 534 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English %A Zehra Köroğlu , Gülden Tüm %T A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Köroğlu, Zehra , Tüm, Gülden . "A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 526-534.
AMA Köroğlu Z , Tüm G . A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 526-534.
Vancouver Köroğlu Z , Tüm G . A study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of English. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 534-526.