Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 535 - 560 2017-12-01

Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks
İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma stratejileri kullanımı ve onların yazma için okuma ve yalnızca yazma aktivitelerine karşı tutumlarının incelenmesi

Azimeh Soltani [1] , Shiela Kheirzadeh [2]

63 84

This study aimed to explore EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks. The primary purpose of this study was to see whether there was any significant difference between the writing performance of reading-to-write and writing-only task groups. Furthermore, this study attempted to find whether there was any significant difference in the writing strategies used by Iranian EFL students in reading-to-write and writing-only groups. In addition, Iranian EFL students’ beliefs and attitudes about reading-to-write were inspected. In so doing, 34 EFL students from the Sobhe Sadegh Institute of Higher Education in Isfahan, Iran, took part in the present study. The data were collected by the students' writing, academic writing strategies and students' interviews in reading-to-write class. The data analysis, via independent-samples t-test, revealed that students in reading-to-write group outperformed students in writing-only group. Additionally, the results of MANOVA showed no significant difference in the writing strategies used by Iranian EFL students in reading-to-write and writing-only groups. Finally, qualitative analysis of data in reading-to-write class indicated that students had a positive attitude towards reading-to-write class since they believed that reading has exerted a positive effect on their writings.
Bu çalışma İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma stratejileri kullanımı ve onların yazma için okuma ve yalnızca yazma aktivitelerine karşı tutumlarının incelenmesi için yapılmıştır. Çalışmanın temel amacı yazma için okuma ve yalnızca yazma grupları arasında yazma performansları arasında herhangi bir farklılık olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca iki grup arasında yazma stratejileri kullanımı açısından herhangi bir fark olup olmadığı da incelenmiştir. Bunun yanında, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen İranlı öğrencilerin yazma için okuma aktivitelerine karşı tutumlarına da bakılmıştır. Isfahan Sobhe Sadegh yüksek eğitim kurumunda eğitim gören 34 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Veriler, yazma için okuma dersinde, öğrencilerin yazma, akademik yazma stratejileri ve öğrenci görüşmeleri yolu ile toplanmıştır. Bağımsız örneklem t testi sonuçları yazma için okuma grubundaki öğrencilerin sadece yama dersindekilerden daha başarılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca MANOVA sonuçları iki grup arasında yazma stratejileri kullanımı açısından herhangi bir farklılık olmadığını göstermiştir. Son olarak nitel veri analizi sonuçlarına göre okumanın yazma performansları üzerine olumlu etkileri olduğunu düşündükleri için öğrenciler yazma için okuma dersine karşı olumlu tutuma sahip olduğunu göstermiştir
Other ID JA72KB48DT
Journal Section Research Article
Authors

Author: Azimeh Soltani

Author: Shiela Kheirzadeh

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405627, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {535 - 560}, doi = {}, title = {Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks}, key = {cite}, author = {Soltani, Azimeh and Kheirzadeh, Shiela} }
APA Soltani, A , Kheirzadeh, S . (2017). Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 535-560. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405627
MLA Soltani, A , Kheirzadeh, S . "Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 535-560 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405627>
Chicago Soltani, A , Kheirzadeh, S . "Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 535-560
RIS TY - JOUR T1 - Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks AU - Azimeh Soltani , Shiela Kheirzadeh Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 535 EP - 560 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks %A Azimeh Soltani , Shiela Kheirzadeh %T Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Soltani, Azimeh , Kheirzadeh, Shiela . "Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 535-560.
AMA Soltani A , Kheirzadeh S . Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 535-560.
Vancouver Soltani A , Kheirzadeh S . Exploring EFL students' use of writing strategies and their attitudes towards reading-to-write and writing-only tasks. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 560-535.