Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 667 - 680 2017-12-01

Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School
Yabancı dil kaygısı: Ufuk üniversitesi hazırlık okulu örneği

Ceyhun Karabıyık [1] , Neslihan Özkan [2]

106 135

This study researched the levels of Foreign Language Anxiety (FLA) exhibited by Turkish undergraduates and effects of gender, age, and previous preparatory class experience on FLA at Ufuk University Preparatory School, Ankara. 124 preparatory school students have participated in the study. Data were collected via the the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS), which was developed by Horwitz, Horwitz and Cope (1986) and adapted to Turkish by Aydın (2001). Scale administration was done via the Ufuk University online questionnaire system. Analysis of the quantitative data unveiled that Ufuk University Preparatory School students had moderate levels of FLA. Besides, age was found to be casting a significant effect on FLA. On the other hand, previous preparatory class experience, and gender were found to have no significant effect on the FLA levels of Ufuk University Preparatory School students.
Bazı demografik değişkenlerin Yabancı Dil Kaygısı (YDK) üzerindeki etkilerini konu alan çalışmalar yabancı dil olarak İngilizce bağlamında azdır. Ayrıca bu çalışmalar farklılık gösteren sonuçlar ortaya koymuşlardır. Bu çalışma Ufuk Üniversitesi Hazırlık Okulunda öğrenim gören Türk öğrencilerinin YDK’larını ve cinsiyet, yaş ve geçmiş yıllardaki hazırlık sınıfı deneyiminin YDK üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Çalışma örneklemi 124 öğrenciden oluşmuştur. Veriler Horwitz vd. tarafından geliştirilen Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeğinin Aydın (2001) tarafından Türkçe’ye uyarlanan adaptasyonu ile Ufuk Üniversitesi anket sistemi üzerinden elde edilmiştir. Nicel verilerin analizi Ufuk Üniversitesi Hazırlı Okulu öğrencilerinin orta derecede YDK’na sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra, yaşın YDK üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Buna karşın cinsiyet ve geçmiş yıllardaki hazırlık sınıfı deneyiminin Ufuk Üniversitesi Hazırlık Okulu öğrencilerinin YDK seviyeleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.
Other ID JA88KC43AT
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ceyhun Karabıyık

Author: Neslihan Özkan

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405637, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {667 - 680}, doi = {}, title = {Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School}, key = {cite}, author = {Karabıyık, Ceyhun and Özkan, Neslihan} }
APA Karabıyık, C , Özkan, N . (2017). Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 667-680. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405637
MLA Karabıyık, C , Özkan, N . "Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 667-680 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405637>
Chicago Karabıyık, C , Özkan, N . "Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 667-680
RIS TY - JOUR T1 - Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School AU - Ceyhun Karabıyık , Neslihan Özkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 667 EP - 680 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School %A Ceyhun Karabıyık , Neslihan Özkan %T Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Karabıyık, Ceyhun , Özkan, Neslihan . "Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 667-680.
AMA Karabıyık C , Özkan N . Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 667-680.
Vancouver Karabıyık C , Özkan N . Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 680-667.