Editörler Kurulu

Prof.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU

Turkey
ozudogru@gazi.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK

Turkey
ozbek@gazi.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Res.Assist. Mücahit Burak ÜNLÜNÖNEN

Turkey
mburakunluonen@gmail.com
Subjects: Management and Strategy
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yayın Kurulu

Assoc.Prof.Dr. Celal TAŞDOĞAN

Turkey
ctasdogan@gazi.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, İktisat

Prof.Dr. Afşin ŞAHİN

Turkey
afsinsahin@gazi.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr. Murat ÇETİNKAYA

Turkey
mcetinkaya@gazi.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Abdurrahman OKUR

Turkey
kotevoglua@gmail.com
Subjects: Social Science

Sahibi

Prof.Dr. Yusuf TEKİN

Turkey
yusuftekin@yahoo.com
Subjects: Public Administration

Yazı İşleri Müdürü

Prof.Dr. Ganite KURT

Turkey
ganitekurt@gmail.com
Subjects: Social Science