Editor-in-Chief

Uzm.Dr. Merthan TUNAY, Adana/Türkiye

Merthan.Tunay@saglik.gov.tr

5317936241

Specialist Editorial Board

Anesthesiology and Reanimation

Öğretim Görevlisi Dr. Murat Türkeün ILGINEL

Turkey

muratilginel.02@hotmail.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

 

Öğretim Görevlisi Dr. Demet LAFLI TUNAY

Turkey

dlafli@yahoo.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

 

 Dr.Öğretim Üyesi Feride KARACAER

Turkey

feridekaracaer@gmail.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

 

Dr.Öğretim Üyesi Ebru BİRİCİK

Turkey

ebrubiricik01@gmail.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

 

Dr.Öğretim Üyesi Ayça Tuba DUMANLI ÖZCAN

Turkey

draycaozcan@gmail.com

Konular: Cerrahi  Tıp Bilimleri

Kurum: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

 

Cardiac Surgery

 

Dr.Öğretim Üyesi Metin YILMAZ

Turkey

dr.metin_yilmaz@yahoo.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi A.D.

 

 

Dr.Öğretim Üyesi Serkan SÖNMEZ

Turkey

drserkansonmez@hotmail.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi A.D.

 

 

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa SEVİNÇ

Turkey

musevinc@hotmail.com

Konular: Dahili Tıp Bilimleri

Kurum: İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji A.D

Editorial Advisory Board

Ph.D.(Assoc. Prof.) Özlem ÖZMETE   

Baskent University Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Adana

Ph.D. (Assoc. Prof.) Çağla Bali ETİKE

Baskent University Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Adana

Ph.D.(Assoc. Prof.) Halil Hüseyin ÇAĞATAY

İzmir Göz Hospital, Karşıyaka, İzmir

Ph.D. Özge TURGAY YILDIRIM

Ministry of health Eskişehir city hospital, Eskişehir

Ph.D. Sultan SEVİNÇ

Ministry of health, Şişli Hamidiye Etfal hospital, İstanbul

Ph.D. (Asst. Prof.) Feride KARACAER                    

Cukurova University Faculty of Medicine Anesthesiology and Reanimation, Adana

Ph.D. (Asst. Prof.) Ebru BİRİCİK

Cukurova University Faculty of Medicine Anesthesiology and Reanimation, Adana

Asst. Prof.  Ayça Tuba DUMANLI ÖZCAN, Ph.D.

Ministry of health, Atatürk Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Ankara

Asst. Prof. Metin YILMAZ, Ph.D.

Ministry of Health Bilkent City Hospital, Heart and vascular surgery, Ankara 

Murat Türkeün ILGINEL,  Ph.D.         

Cukurova University Faculty of Medicine Anesthesiology and Reanimation, Adana

Demet LAFLI TUNAY, Ph.D.    

Cukurova University Faculty of Medicine Anesthesiology and Reanimation, Adana

Asst. Prof. Serkan SÖNMEZ, Ph.D.

Aksaray University Hospital, Heart and vascular surgery, Aksaray 

Asst. Prof. Mustafa SEVİNÇ, Ph.D.

Ministry of health, Şişli Hamidiye Etfal hospital, Neprology, İstanbul