Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 17 - 19 2018-12-31

Mesane herniasyonunun eşlik ettiği bilateral dev inguinoskrotal herni

Uğur TOPAL [1] , Bahadır ÖZ [2] , Mustafa GÖK [3] , İlker Can BÜYÜKİNCE [4]

22 83

            Bilateral  dev inguinoskrotal herni genellikle geri kalmış ülkelerde sosyoekonomik düzeyi kötü veya uzun süre tedavisi herhangi bir sebepten ihmal edilmiş hastalarda görülür .Mesanenin inguinal kanal içerisine herniasyonu ise tüm inguinal hernili olguların %1-4’ünde görülür. Mesanenin herniasyonu spesifik semptomlara neden olmaz ve bu nedenle sıklıkla preoperatif gözden kaçarlar Biz bu olgumuzda mekanik barsak tıkanıklığı ile başvuran kardiyorespiratuvar rezervi düşük olan ve  ASA skoru 4 olduğu için operasyonunu ertelediğimiz Mesane herniasyonunun  eşlik ettiği  bilateral  dev inguinoskrotal hernisi  olan  85 yaşındaki erkek hastayı sunmayı amaçladık   Hastamızın fizik muayenesinde  bilateral dize kadar inen içerisinde barsak ansları palpe edilen 40*25 boyutunda irredükte inguinoskrotal fıtık kesesi saptandı. Kesenin palpasyonunda hassasiyet yoktu , skrotal deride renk değişikliği, ısı artışı ve  ülserasyon yoktu  .Biz görüntüleme yöntemi olarak preoparatif  bilgisayarlı tomografiyi kullandık. Bilgasyarlı tomografide içerisinde ince barsak anslarınında olduğu mezenterik yağlı doku ile birlikte mesanenin herniye olduğu görüldü  Dev inguinoskrotal hernilerde tedavi cerrahidir Dev inguinoskrotal herniler, Boyuta göre üç tipe ayrılır. Fıtık tipine bağlı olarak, önerilen  cerrahi seçenek farklılık gösterir .Hastalarda  postoperatif oluşabilecek abdominal kompartman sendromunu önlemek amacıyla preoperatif kardiyorespiratuvar açıdan ayrıntılı değerlendirme yapmak ve bir takım postoperatif önlemler  almak gerekir Preoperatif dönemde herni kesesi içinde mesanenin saptanması operasyon esnasında gelişebilecek olası komplikasyonların önlenmesi açısından  önemlidir Bu nadir cerrahi girişimin başarılı tedavisinde, preoperatif duruma göre doğru cerrahi plan önemlidir.

 

 

Anahtar kelimeler Dev inguinoskrotal herni  , Mesane herniasyonu,Abdominal kompartman sendromu 

Dev inguinoskrotal herni, Mesane herniasyonu, abdominal kompartman
 • 1. Hodgkinson DJ, McIlrath DC. Scrotal reconstruction for giant inguinalhernias. Surg Clin N Am. 1984;64:301–13.
 • 2. Cavalli M, Biondi A, Bruni PG, et al. Giant inguinal hernia: thechallenging hug technique. Hernia. 2015;19:775–83.
 • 3. Thompson JE Jr, Taylor JB, Nazarian N, et al. Massive inguinal scrotal bladder hernias: a review of the literature with 2 new cases. J Urol. 1986;136:1299-301.
 • 4. Levine B. Scrotal cystosele. J Am Med Assoc. 1951; 147: 1439-41.
 • 5. Trakarnsagna A, Chinswangwatanakul V, Methasate A, et al. Giant inguinal hernia: report of a case and reviews of surgical techniques. Int J Surg Case Rep. 2014;5 868–72.
 • 6. Mehendale FV, Taams KO, Kingsnorth AN. Repair of a giant inguinoscrotal hernia. Br J Plast Surg. 2000;53:525–9.
 • 7. Birnbaum DJ, Grègoire E, Campan P, et al. A large inguinoscrotal hernia with stomach content. ANZJ Surg. 2011;81:86–7.
 • 8. Cavalli M, Biondi A, Bruni PG, et al. Giant inguinal hernia: the challenging hug technique. Hernia. 2015;19:775-83. 9. Mehendale FV, Taams KO, Kingsnorth AN, et al. Repair of a giant inguinoscrotal hernia. Br J Plast Surg. 2000;53:525–9.
 • 10. Patsas A, Tsiaousis P, Papaziogas B, et al. Repair of a giant inguinoscrotal hernia. Hernia. 2010;14:305–7.
 • 11. Moss G. Techniques to aid in hernia repair complicated bythe loss of domain. Surgery. 1975;78:408.
 • 12. Moreno IG. Chronic eventrations and large hernias: preoperative treatment by progressive pneumoperitoneum—Original procedure. Surgery 22:945–53.
 • 13. Hamidi Madani A, Mohammadi Nikouei H, Baghani Aval H, et al. Scrotal herniation of bladder: a case report. Iran J Med Sci. 2013;38:62-4.
 • 14. Atalar MH, Eğilmez H, Ayan S. Radiologic-findings at massive ınguinoscrotal bladderherniation. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2008;28:223-6.
Primary Language tr
Journal Section Case Reports
Authors

Author: Uğur TOPAL (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Bahadır ÖZ
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Mustafa GÖK
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: İlker Can BÜYÜKİNCE
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

APA TOPAL, U , ÖZ, B , GÖK, M , BÜYÜKİNCE, İ . (2018). Mesane herniasyonunun eşlik ettiği bilateral dev inguinoskrotal herni. Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi, 1 (1), 17-19. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jocass/issue/41960/481178