International Journal of Economic and Political Science Academic Researches
Cover Image
ISSN 2564-7822 | e-ISSN 2564-7822 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Şahin ÇETİNKAYA |

Dergimiz Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi yılda 3 defa yayınlanmaktadır. 3 hakeme gönderilen makaleler, en az iki hakemin yayın için uygunluk kararı olursa yayınlanmaktadır. 2017 yılında yayına başlamıştır. 

International Journal of Economic and Political Science Academic Researches

ISSN 2564-7822 | e-ISSN 2564-7822 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Şahin ÇETİNKAYA |
Cover Image

186

831

Dergimiz Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi yılda 3 defa yayınlanmaktadır. 3 hakeme gönderilen makaleler, en az iki hakemin yayın için uygunluk kararı olursa yayınlanmaktadır. 2017 yılında yayına başlamıştır.