International Journal of Economic and Political Science Academic Researches
Cover Image
ISSN 2564-7822 | e-ISSN 2564-7822 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Şahin ÇETİNKAYA |

389

1.856

Dergimiz Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi yılda 3 defa yayınlanmaktadır. 3 hakeme gönderilen makaleler, en az iki hakemin yayın için uygunluk kararı olursa yayınlanmaktadır. 2017 yılında yayına başlamıştır. 

Tarandığı İndexler:

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)

International Journal of Economic and Political Science Academic Researches

ISSN 2564-7822 | e-ISSN 2564-7822 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Şahin ÇETİNKAYA |
Cover Image

389

1.856

Dergimiz Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi yılda 3 defa yayınlanmaktadır. 3 hakeme gönderilen makaleler, en az iki hakemin yayın için uygunluk kararı olursa yayınlanmaktadır. 2017 yılında yayına başlamıştır. 

Tarandığı İndexler:

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)