Year 2014, Volume 8, Issue 2, Pages 5 - 31 2014-03-21

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Nüket ERGEÇ [1]

206 378

Innovations in Higher Educational Systems around the World affect the structure of university level education in Turkey. Many distinct applications of communication education are available around the World, as it has a background of 60 years in Turkey’s higher education system. Within this context, this paper argues posture of the education given in communication schools through the contemporary trends in higher education. The research investigates the educational structure of 48 communication schools of different universities subjected to the Turkish Higher Educational System. The study pointed out that communication education in Turkey fall behind the contemporary trends in higher education

Yükseköğrenimde dünyada yaşanan dinamizm, ülkemizdeki üniversite eğitim süreçlerini de etkilemektedir. Türkiye'de 60 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan iletişim eğitiminin dünyada ve ülkemizde farklı biçimlerde uygulamaları gözlemlenmektedir. Çalışmanın temel sorunsalı iletişim fakültelerindeki eğitim yapısının günümüz yükseköğrenim eğilimleri çerçevesinde değerlendirilmesidir. Çalışmada, yükseköğrenim sistemine kayıtlı 48 üniversitenin iletişim fakültelerinin eğitim yapıları incelenmiştir. İletişim eğitiminin genel yapısının yükseköğrenim trendleri bağlamında incelendiği çalışmada, iletişim eğitiminin yükseköğrenimin güncel eğilimlerinin oldukça uzağında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  • Aktan C C (2007) Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradig- malar, C C Aktan (ed), Değişim Çağında Yüksek Öğretim, Yaşar Üniversitesi Yayını, İzmir.
  • Altbach P G Reisberg L and Rumbley L E (2009) Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, Report, UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, Paris-France.
  • Birol V (2004) Öğrenci Merkezli Eğitim ve Çoklu Zeka, Hayat yay, İstanbul.
  • Callahan E (2006) Cultural Similarities and Differences in the Design of Univer- sity Web sites, Journal of Computer-Mediated Communication 11, 239–273.
  • Chirst W (2006) Assessing Media Education: A Resource Handbook for Educa- tors and Administrators, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
  • Dağtaş E ve Kaymas S (1998) Türkiye’de İletişim Eğitimi Üzerine Öneriler, Kül- tür ve İletişim, 1 (1/2), 94-110
  • Delwich A, Gersch B and Rautiola S W (2006) Production and Graphics, W Christ (ed), Assessing Media Education: A Resource Handbook for Educators and Ad- ministrators, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 127-139.
  • Doğanay Ü ve Keskin F (2008) İletişim Çalışmalarında Kişilerarası İletişimin Yeri: Türkiye'deki Kişilerarası İletişim Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme, Kültür ve
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Nüket ERGEÇ

Bibtex @ { josc200858, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2014}, volume = {8}, pages = {5 - 31}, doi = {10.18094/si.64144}, title = {ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK}, key = {cite}, author = {ERGEÇ, Nüket} }
APA ERGEÇ, N . (2014). ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 8 (2), 5-31. Retrieved from http://dergipark.org.tr/josc/issue/19028/200858
MLA ERGEÇ, N . "ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 8 (2014): 5-31 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/19028/200858>
Chicago ERGEÇ, N . "ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 8 (2014): 5-31
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK AU - Nüket ERGEÇ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 31 VL - 8 IS - 2 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK %A Nüket ERGEÇ %T ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK %D 2014 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD ERGEÇ, Nüket . "ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 8 / 2 (March 2014): 5-31.