Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 397 - 420 2018-07-11

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları

Salih Aydın [1] , Fırat Tufan [2]

210 888

Yaşadığımız gezegenin kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçeği, birçok bilimsel alanı çözüm önerisi sunma yönünde uzun yıllardır meşgul etmektedir. Dünyada hali hazırdaki sistem ve yaklaşımların devam etmesi durumunda ekolojinin geri dönülemez biçimde zarar görmesi riski gün geçtikçe artmaktadır. Yakın geçmişte yaşanan çevre felaketlerinin oluşturduğu travmalar insanların sürdürülebilirlik konusuna daha fazla önem atfetmeye başlamasına neden olmuştur. İnsan hayatının ekolojik hayatın canlı kalmasına bağlı olduğu gerçeğinden hareketle gerek hükümetler gerek medya gerekse de şirketler sürdürülebilirlik konusunu daha fazla gündeme getirmeye başlamış ve konu iletişim alanındaki çalışmalarda da gündeme getirilmeye başlanmıştır.

Bu çalışma, ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘yeşil’ yaklaşımlarının öneminden yola çıkarak, Y kuşağının ve dijital yerliler olarak adlandırılan milenyum kuşağının yeşil ve sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığını anlamaya odaklanmıştır. Çalışmada, onların bu kapsamdaki satın-alma davranışları bir anket çalışması aracılığı ile incelenmiş ve ülkemizdeki güncel duruma dair veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, Y kuşağına dahil bireyler ile dijital yerli olarak ifade edilen bireylerin, her ne kadar tüketim odaklı yaşasalar da içinde bulundukları çevreye duyarlı oldukları ve bunu satın-alma davranışlarına da yansıttıkları görülmüştür.

Sürdürülebilirlik, Yeşil, Satın-alma Davranışı, Y Kuşağı, Dijital Yerliler
 • Acılıoğlu, İ. (2015) İş’te Y Kuşağı, Elma Yayınevi, Ankara.
 • Akdeniz Ar, A. (2011) Yeşil Pazarlama; Tekstil Sektöründen Örneklerle, 1. Baskı, Beta Basım, İstanbul.
 • Altuntuğ N. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu Ve Geleceğin Tüketici Profili, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 203-212.
 • Baycan, P. (2017) Y Kuşağının Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Tartışma Metinleri, WPS No. 53.
 • BBC News (2008) In depth: "Climate Change." http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/sci_tech/2004/climate_change/default.stm Erişim Tarihi: 4.1.2018.
 • Black, W. R. (1996) Sustainable transportation: a US perspective. Journal of Transport Geography, 4(3), 151–159.
 • Bourgeois, J.C. ve Barnes, J.G. (1979) Viability and profile of the consumerist segment, Journal of Consumer Research, 5, 217-227.
 • Clarke, W. C. (1977) “The Structure of Permanence: The Relevance of Self-Subsistence Communities for World Ecosystem Management,” In: T. Bayliss-Smith and R. Feachem., Eds., Subsistence and Survival: Rural Ecology in the Pacific, Academic Press, London, 363-384.
 • Cronbach, L. J. (1951) Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests, Psychometrika,. 16(3), 297-334.
 • Çinko, L. (2003) Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri, Marmara Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 5(20), 157-162.
 • Everett, W., & Grogan, P. S. (2009) The recession is making us sick. http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2009/07/02 Erişim tarihi: 10.12.2017.
 • IUCN/UNEP/WWF (1991) Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living, Gland, Switzerland https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/cfe-003.pdf Erişim Tarihi: 4.1.2018.
 • Junaedi, S. (2012) The Role of Income Level in Green Consumer Behavior: Multigroup Structural Equation Model Analysis. The 2012 International Conference on Business and Management. Proceeding Book. 6 – 7 September 2012, Thailand.
 • Kalkınma Bakanlığı (2012) Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En iyi Uygulamalar ve Başvuru ve Seçim Süreci, http://www.un.org.tr/Rio20_En_iyi_uygulamalar_basvuru_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 04.01.2018.
 • Kuduz, N. & Zerenler, M. (2013) Yeşil Pazarlama, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Little, W. & Fowler, H.W. & Coulson, J. & Onions, C. T. (1964) The Shorter Oxford English Dictionary. 3. bs. Clerandon Press, London.
 • Mavnacıoğlu, K. (2015) Kurumsal İletişim Sosyal Medya Yönetimi: Kurumsal Blog Odaklı Yaklaşım, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Noble, S. M., Haytko, D. L., & Phillips, J. (2009) What drives college-age generation Y consumers? Journal of Business Research, 62, 617–628.
 • Noble, S. M., & Schewe, C. D. (2003) Cohort segmentation: An exploration of its validity. Journal of Business Research, 56, 979–987.
 • Ottman, J. A. (2011) The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding, Greenleaf Publishing, U.K.
 • Oxford Dictionary, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sustainable Erişim Tarihi: 22.04.2015.
 • Özdemir, B. (2009) Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri, Maliye Dergisi, 156, 1-36.
 • Özmehmet, E. (2012) Dünyada Ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Yaşar Üniversitesi Dergisi. 3(12), 1-23.
 • Peattie, K. (2001) Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketting, The Marketting Review, 2, 129-146.
 • Prensky, M. (2001a) Digital Natives, Digital Immigrants, Part 1, On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Prensky, M. (2001b) Digital Natives, Digital Immigrants, Part 2, Do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 1-6.
 • Report of the World Commission on Environment and Development, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf Erişim Tarihi. 21.03.2014.
 • Shim, S., Serido, J. & Barber B. L. (2011) A Consumer Way of Thinking: Linking Consumer Socialization and Consumption Motivation Perspectives to Adolescent Development, Journal of Research on Adolescence. 21(1), 290-299.
 • United Nations, http://www.un.org/en/sections/general/un-and-sustainability/index.html Erişim tarihi: 4.1.2018.
 • University of Copenhagen (2009) Key Messages from the Congress, Proc. International Scientific Congress on Climate Change, https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mavt/process-engineering/separation-processes-laboratory-dam/documents/People/IARU2009_Keymessages.pdf, 2-3, Erişim Tarihi: 10.01.2015.
 • WBCSD, http://www.wbcsd.org/ Erişim tarihi: 03.02.2015.
 • Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability Erişim Tarihi: 10.12.2014.
 • World Wide Fund for Nature (2008). Living Planet Report 2008, 7-8.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Salih Aydın
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fırat Tufan (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 11, 2018

Bibtex @research article { josc377009, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {397 - 420}, doi = {10.18094/josc.377009}, title = {Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları}, key = {cite}, author = {Aydın, Salih and Tufan, Fırat} }
APA Aydın, S , Tufan, F . (2018). Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 11 (2), 397-420. DOI: 10.18094/josc.377009
MLA Aydın, S , Tufan, F . "Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 397-420 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/38276/377009>
Chicago Aydın, S , Tufan, F . "Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 397-420
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları AU - Salih Aydın , Fırat Tufan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.377009 DO - 10.18094/josc.377009 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 397 EP - 420 VL - 11 IS - 2 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.377009 UR - https://doi.org/10.18094/josc.377009 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları %A Salih Aydın , Fırat Tufan %T Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları %D 2018 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.377009 %U 10.18094/josc.377009
ISNAD Aydın, Salih , Tufan, Fırat . "Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 / 2 (July 2018): 397-420. https://doi.org/10.18094/josc.377009
AMA Aydın S , Tufan F . Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2018; 11(2): 397-420.
Vancouver Aydın S , Tufan F . Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2018; 11(2): 420-397.