Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 276 - 293 2019-01-30

Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar

Gökhan Gültekin [1]

88 132

Günümüz dijital çağında her türlü enformasyona çok daha hızlı erişme imkânı bulan insanlık, özellikle kişisel bilgisayarlar, cep telefonları ya da tabletler aracılığıyla enformasyona etki edebilme fırsatı da yakalamış durumdadır. Dahası, ‘dijital yerliler’ olarak adlandırılan ve özellikle 1980’lerin başından itibaren ‘ağ toplumu’ içinde büyüyen çocukların dijital dünyaya çok daha hızlı adapte olabildikleri söylenebilir. Dolayısıyla bu çocukların dijital veriler üzerine etki edebildiklerini görmek mümkündür. Böylece her geçen gün daha fazla ‘bilgisayar dâhisi’ çocuk görmek olası hâle gelmektedir. Çalışma bu noktadan hareketle, internetin ana vatanı ve çıkış noktası olan Amerika’nın sinema evrenindeki bilgisayar dâhisi çocuklara yönelmiştir. Bu açıdan ‘hacker’ veya ‘siberpunk’ tarzı filmlerdeki bilgisayar dâhilerine rastlanılan Weird Science (1985), The Dirt Bike Kid (1985), Masterminds (1997) ve Let’s Be Evil (2016) filmleri örnekleme dâhil edilerek incelenmiştir. Çalışmada bu filmlerdeki çocuk hackerlerin görünümleri benzerlikler ve farklılıklar açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyi yaparken gerek bilgisayar teknolojisinin gerekse çocuk hackerlerin nasıl bir dönüşüm yaşadığını ortaya koyabilmek adına, ‘durum çalışması/durum saptaması’ yönteminden yararlanılmıştır. 

Çocuk hacker, Amerikan sineması, Dijital çağ, Durum saptaması
 • Akçay G Z (2018) Hybridized Children’s Play With Television Mediation, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 114-133.
 • Anderson A C (2002) Violent Video Games and Aggressive Thought, Feelings and Behaviors, Sandra L. Calvert, Amy B. Jordan, Rodney R. Cocking (eds), Children in The Digital Age, Praeger Puplishers, Westport.
 • Andrews I W (2000) Children’s Films, Garland Publishing, New York.
 • Ariès P (1962) Centuries of Childhood, Robert Baldick (translated), Jonathan Cape Ltd., Great Britain.
 • Bazin A (2011) Sinema Nedir?, İbrahim Şener (çev), Doruk Yayınları, İstanbul.
 • Belton J (2008) Yeni Teknolojiler, Geoffrey Nowel-Smith (der), Dünya Sinema Tarihi, Ahmet Fethi (çev), Kabalcı Yayınevi, İstanbul. 547-555.
 • Denizci Ö M (2008) Bilişim Çağında Nanoteknoloji Olgusu ve İletişim Sürecine Yansımaları, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sos. Bil. Enst., İstanbul.
 • Düzcan E (2017) Çocuk Gözüyle Anlatmak: Sinemada Çocukluğun Büyüme Serüveni, TRT Akademi, 4(2), 398-417.
 • Eriş U (2009) Türkiye’de Kırıcı (Hacker) Kültürü, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sos. Bil. Enst., Eskişehir.
 • Heywood C (2003) Baba Bana Top At: Batıda Çocukluğun Tarihi, Esin Hoşsucu (çev), Kitap Yayınevi, İstanbul.
 • İdris M (2017) Çocukluğun Dijitalleşmesi Çocuğun Dijital Zehirlenmesi, TRT Akademi, 4(2), 598-602.
 • Huizinga J (2000) Homo Ludens, Mehmet Ali Kılıçbay (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Köker E (2007) Popüler Kültür Bağlamında Günümüz Toplumlarında Çocukluğa Verilen Yeni Biçim ve İşlev, Nihal Ahioğlu, Neslihan Güney (eds), Popüler Kültür ve Çocuk, Dipnot Yayınları, Ankara.
 • Lebeau V (2008) Childhood and Cinema, Reaktion Books, London.
 • Lennard D (2014) Bad Seeds and Holy Terrors, State University of New York Press, Albany.
 • Lury K (2010) The Child in Film, I.B.Tauris & Co Ltd., London.
 • Mattelard A ve Mattelart M (2016) İletişim Kuramları Tarihi, Merih Zıllıoğlu (çev), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Morgan S (2017) Hacker Movies List, https://cybersecurityventures.com/movies-about-cybersecurity-and-hacking/, Erişim Tarihi: 25.01.2018.
 • McGonigal J (2010) Gaming Can Make A Better World, TED2010, http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world.html, Erişim Tarihi: 16.01.2018.
 • Olson D (2017) Black Children in Hollywood Cinema, Palgrave Macmillan, New York.
 • Öcel N (2001) Türk ve Dünya Sinemasında Çocuk İmgesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Plumb H J (1971) The Great Change in Children, Horizon: A Magazine of The Arts, 13(1),
 • Prensky M (2001a) Digital Natives, Digital Immigrants (Part I), On The Horizon, 9(5), 1-6, https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf, Erişim Tarihi: 03.01.2018.
 • Prensky, M. (2001b). Digital Natives, Digital Immigrants (Part II), On the Horizon 9(6), 1-6. http://d.scribd.com/docs/25yfw2gwramobinjk3vt.pdf, Erişim Tarihi: 03.01.2018.
 • Postman N (1995) Çocukluğun Yokoluşu, Kemal İnal (çev), İmge Kitabevi, Ankara.
 • Mansell R and Wehn U (1998) Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable Development, Oxford University Press, New York.
 • Sanders B (1999) Öküzün A’sı: Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi, Tahir Şehnaz (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Smith J S (2005) Children, Cinema and Censorship, I.B. Tauris & Co Ltd., London.
 • Scahill A (2015) The Revolting Child in Horror Cinema, Palgrave Macmillan, New York.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Gökhan Gültekin (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { josc408843, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {276 - 293}, doi = {10.18094/josc.408843}, title = {Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar}, key = {cite}, author = {Gültekin, Gökhan} }
APA Gültekin, G . (2019). Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12 (1), 276-293. DOI: 10.18094/josc.408843
MLA Gültekin, G . "Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 276-293 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/42922/408843>
Chicago Gültekin, G . "Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 276-293
RIS TY - JOUR T1 - Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar AU - Gökhan Gültekin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.408843 DO - 10.18094/josc.408843 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 276 EP - 293 VL - 12 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.408843 UR - https://doi.org/10.18094/josc.408843 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar %A Gökhan Gültekin %T Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar %D 2019 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P -2148-2942 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18094/josc.408843 %U 10.18094/josc.408843
ISNAD Gültekin, Gökhan . "Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 / 1 (January 2019): 276-293. https://doi.org/10.18094/josc.408843
AMA Gültekin G . Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 276-293.
Vancouver Gültekin G . Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 293-276.