Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 425 - 443 2019-01-30

Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği

Gülten Özdemir [1] , Rüçhan Gökdağ [2] , Serdar Neslihanoğlu [3]

145 393

Belli bir kelime ya da duygu görsel olarak dijital ortamda iletişimin görsel dillerinden biri olarak adlandırılabilecek olan emojiler tarafından ifade edilebilmektedir. Emojiler ilkel bir iletişim yolu olan hiyerogliflerle benzer özellikler gösterdiğini söylemek mümkündür; ancak dijital ortamda kullanılıyor olmaları çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Örneğin, cinsiyet, yaş, kültürel farklılıklar gibi etmenler emojilerin kullanılması ve algılanması konusunda farklılıklar yaratabilmektedir. Bu durum, yazılı ifadeyi desteklemesi gereken emojilerin zaman zaman iletişim kayıplarına da yol açabileceği olasılığını da göstermektedir. Bu tür kayıpları incelemek amacıyla Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’de örgün eğitimlerine devam etmekte olan 227 öğrenci ile yapılan 20 maddelik emoji kullanım anketiyle katılımcıların emoji kullanımları ve emojilere yükledikleri anlamların tutarlılığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda emojilerin kullanılması ve anlamlandırılması cinsiyet ve sosyal medya kullanım sıklığını bakımından faktör analizi ile olumlu deneyim, iletişime kapalılık, yetersizlik, algısal farklılık, olumsuz deneyim ve samimiyet boyutlarına göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, cinsiyet bakımından katılımcıların olumlu deneyim, iletişime kapalılık, yetersizlik, algısal farklılık, olumsuz deneyim ve samimiyet boyutlarında benzer düşüncelere sahip oldukları; sosyal medya kullanım sıklığı tercihi bakımından ise yalnızca olumlu deneyim boyutunda katılımcıların farklı düşünceler taşıdıkları görülmüştür. Bu çalışma bulgularının ardıl çalışmalar için iletişim alanında çalışan profesyoneller ve araştırmacılara yol gösterici olması beklenmektedir.

Emoji, Görsel İletişim, Görsel Algı, Sosyal Medya
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2005) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
 • Alshenqeeti, H. (2016) Are emojis creating a new or old visual language for new generations? A socio-semiotic study, Advance in Language and Literary Studies, 7 (6), 56-69.
 • Anık, C., Kırık, A. M., Soncu, A. G. (2017) Sosyal medyanın göstergebilimsel dili: Emojiler, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8 (26), 42-54.
 • Bektaş, H. ve Akman, S. U. (2013) Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik Ve Geçerlilik Analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 18, 116-133.
 • Clottes, J. (2018) Cave Art, https://www.britannica.com/art/cave-painting, Erişim tarihi: 01.04.2018. Çeken, B., Aypek Arslan, A., Tuğrul, D. (2017) İletişimde emojilerin kullanımı ve incelenmesi, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 6 (16), 91-105.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012) Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Dede, Y., Yaman S. (2008) Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen veMatematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(1), 19-37.
 • Durmuş, B., Çinko, M., Yurtkoru, E. S. (2016) Sosyal Bilimlerde SPSS’ le Veri Analizi, 6. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Emojipedia (2018) Top Emoji Requests 2018, https://blog.emojipedia.org/top-emoji-requests-2018/, Erişim Tarihi: 01.02.2018.
 • Gökaliler, E. ve Saatçioğlu, E. (2016) Reklamlarda emoji kullanımı: Emoji içerikli reklamlara yönelik tüketicilerin tutumlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19 (2), 63-91.
 • Hwong, H. S. (2014) Gender differences in emoticon use on mobile text messaging: evidence from a Korean sample, International Journal of Journalism & Mass Communication, 1 (1), 41-45. Isotype (2018) Isotype: International picture language, http://isotyperevisited.org/2012/08/introduction.html, Erişim tarihi: 01.04.2018.
 • Miller, H., Thebault-Spieker, J., Chang, S., Johnson, I., Terveen, L. ve Hecht, B. (2016) Blissfully happy or ready to fight: Varying interpretations of emoji, 10th International Conference on Web and Social Media (ICWSM), 259-268.
 • Oxford (2018) Word of the Year 2015, https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015, Erişim Tarihi: 05.04.2018.
 • Özant, N., Kelleci, M. (2017) Dijital iletişimde sözel olmayan ipuçları: Emojilerle etkileşim etkileşim ve duygulanım, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 4 (2), 396-417.
 • Patır, S. (2009) Faktör Analizi İle Öğretim Üyesi Değerleme Çalışması, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (4), 69-85.
 • Toksöz, L. ve Kahraman, C. (2017) Türk üniversite öğrencilerinin emoji algısı, Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (9), 247-256.
 • Tossel, C., Kortum, P. T., Shepard, C., Barg-Walkow, H., Rahmati, A. ve Zhong, L. (2012) A longitudinal study of emoticon uses in text messaging from smartphones, Computers in Human Behavior, 28 (2), 659-663.
 • TÜİK. (2017) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862, Erişim Tarihi: 01.03.2018.
 • TÜİK. (2017) Bilgi Toplumu İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1615, Erişim Tarihi: 01.03.2018.
 • Utkutuğ, P. Ç. ve Alkibay, S. (2013) Nöropazarlama: Reklam etkinliğinin psikofizyolojik tekniklerle değerlendirilmesi üzerine yapılmış araştırmaların gözden geçirilmesi, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (2), 167-195.
 • Yakın, V. ve Eru, O. (2017) An application to determine the efficacy of emoji use on social marketing ads, International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (1), 231-240.
 • Yayla, H. (2018) Kullanımlar ve Doyumlar Bağlamında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Instagram Örneği, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11 (1), 40-65.
 • Zareen, N., Karim, N. ve Khan, U. A. (2016) Psycho emotional impact of social media emojis, Isra Medical Journal, 5 (4), 257-262.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Gülten Özdemir (Primary Author)
Institution: Anadolu University, Turkey
Country: Turkey


Author: Rüçhan Gökdağ
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Serdar Neslihanoğlu
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { josc414605, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {425 - 443}, doi = {10.18094/josc.414605}, title = {Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği}, key = {cite}, author = {Özdemir, Gülten and Gökdağ, Rüçhan and Neslihanoğlu, Serdar} }
APA Özdemir, G , Gökdağ, R , Neslihanoğlu, S . (2019). Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12 (1), 425-443. DOI: 10.18094/josc.414605
MLA Özdemir, G , Gökdağ, R , Neslihanoğlu, S . "Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 425-443 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/42922/414605>
Chicago Özdemir, G , Gökdağ, R , Neslihanoğlu, S . "Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 425-443
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği AU - Gülten Özdemir , Rüçhan Gökdağ , Serdar Neslihanoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.414605 DO - 10.18094/josc.414605 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 425 EP - 443 VL - 12 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.414605 UR - https://doi.org/10.18094/josc.414605 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği %A Gülten Özdemir , Rüçhan Gökdağ , Serdar Neslihanoğlu %T Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği %D 2019 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P -2148-2942 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18094/josc.414605 %U 10.18094/josc.414605
ISNAD Özdemir, Gülten , Gökdağ, Rüçhan , Neslihanoğlu, Serdar . "Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 / 1 (January 2019): 425-443. https://doi.org/10.18094/josc.414605
AMA Özdemir G , Gökdağ R , Neslihanoğlu S . Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 425-443.
Vancouver Özdemir G , Gökdağ R , Neslihanoğlu S . Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 443-425.