Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 186 - 198 2019-01-30

Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği

Mete Kazaz [1] , Seher Bayar [2]

105 220

Geleneksel kitle iletişim araçlarından olan televizyon, haber verme işlevini geçmişten günümüze en etkin şekilde kullanmaktadır. İnsanların uzağında veya yakınında olup biten her olayı öğrenmek istemesi, haberin ve haber programlarının şekil değiştirmesine neden olmuştur. Dönüşüm geçiren haber ve haber programları içerisinde son yıllarda gündüz kuşağında yer alan haber mahkemeleri niteliğindeki haber-tartışma program türünün artmasına ve bu programların içeriğinin sorgulanmasına neden olmaktadır.

Bu makale, “Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi”ni içermektedir. Haber kavramı ve televizyon haberciliğine değindikten sonra, Türkiye’de haber-tartışma program türünü araştıran çalışmalara yer verilmektedir. Bu bilgiler ışığında araştırmada ATV, STAR TV ve TV8’de yer alan Haber Mahkemeleri niteliğindeki programlar irdelenmektedir. Programlarda yer alan güncel konular, konuya yönelik tutumlar, adli olay durumu, telefonla katılım gibi ana başlıklar içerik analizi yöntemi ile incelenerek Türkiye’de yayınlanan haber-tartışma program türü hakkında bir çerçeve çizilmeye çalışılmaktadır.

Kitle İletişim Araçları, Haber, Televizyon Haberciliği
 • Aslan E ve Tavşancıl E (2001) Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analiz ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • Çaplı B ve Tuncel H (2009) Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, Ankara.
 • Girgin A (2008) Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Der Yayınları, İstanbul.
 • Karaduman S ve Karaduman M (2004) Bilgi Toplumunun Oluşmasında Televizyon Haberlerinin Yeri ve Önemine İlişkin Eleştirel Bir Bakış, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kong, 25-26 Kasım 2014, Eskişehir.
 • Karaduman S (2004) Küreselleşen Televizyon Haberciliği Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Derg, 1, 05-123.
 • MEGEP (2008) TV Haber Yazımı, http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/tv%20haber%20yazımı.pdf, erişim tarihi: 13. 09. 2018.
 • Mutlu E (2008) Televizyonu Anlamak (2.Baskı) Ayraç Kitapevi, Ankara.
 • Oğuz G Y (2012) Televizyon Haberlerinde Temsil Sorunu: Kadınlar Haberin Neresinde?, Ömer Özer (edt), Haberi Eleştirmek, Literatürk, Konya, 217-246.
 • Orhon E N (2003) Televizyon Haber-Tartışma Programları Ve Geribildirimin Katılımcılar Tarafından Uygulanma Biçimleri, Kurgu Derg, 20, 149-154.
 • Poyraz B (2002) Haber ve Haber Programlarında İdeoloji ve Gerçeklik, Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Thussu D K (2007) News as Entertainment The Rise of Global Infotainment, Sage Puplication, London, Singapore, New Delhi, California.
 • Tokgöz O (1994) Temel Gazetecilik (7.baskı), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Yüksel E ve Gürcan H İ (2005) Haber Toplama ve Yazma (1.Baskı), Tablet Kitabevi, Konya.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-0367-1091
Author: Mete Kazaz (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Seher Bayar
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { josc467403, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {186 - 198}, doi = {10.18094/josc.467403}, title = {Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği}, key = {cite}, author = {Kazaz, Mete and Bayar, Seher} }
APA Kazaz, M , Bayar, S . (2019). Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12 (1), 186-198. DOI: 10.18094/josc.467403
MLA Kazaz, M , Bayar, S . "Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 186-198 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/42922/467403>
Chicago Kazaz, M , Bayar, S . "Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 186-198
RIS TY - JOUR T1 - Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği AU - Mete Kazaz , Seher Bayar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.467403 DO - 10.18094/josc.467403 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 198 VL - 12 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.467403 UR - https://doi.org/10.18094/josc.467403 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği %A Mete Kazaz , Seher Bayar %T Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği %D 2019 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P -2148-2942 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18094/josc.467403 %U 10.18094/josc.467403
ISNAD Kazaz, Mete , Bayar, Seher . "Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 / 1 (January 2019): 186-198. https://doi.org/10.18094/josc.467403
AMA Kazaz M , Bayar S . Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 186-198.
Vancouver Kazaz M , Bayar S . Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 198-186.