Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 164 - 185 2019-01-30

Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu

Erhan Yıldırım [1] , Aytekin Can [2]

137 427

Fransız sineması; dünya sineması içinde sinemanın doğduğu günden bugüne kadar önemli bir yere sahiptir. Fransız sinemasının dünya sinemasında önemli yere sahip olmasına ve bir ekol olarak ortaya çıkmasına etki eden en önemli sebep, 1950’li yılların sonlarına doğru Yeni Dalga sinema akımının ortaya çıkışıdır.  Akım, sanat ile sanatçı arasındaki ilişkiye farklı bir boyut getirmiştir. Eskiye elveda derken yeninin manifestosunu yazan bir dalganın kuşağı sinema tarihine adını yazdırmıştır. Sadece Fransız sinemasında değil tüm dünya sinemasında bir fenomene dönüşen Yeni Dalga; sinemaya teorik, estetik ve teknik anlamda pek çok yenilik kazandırmıştır. Godard, Truffaut, Rohmer, Resnais gibi pek çok yetenek ile parlak bir dönem yaşayan Fransız sineması birçok ülkede sinema sektörünü etkileyen akıma dönmüştür. Bu süreçte Fransız sinemasının politik yüzünün de ortaya çıktığı görülür. Politik yüzünün de olduğu görülen bu oluşumun içinde farklı, isyankar, yaratıcı, devrimci tarzı ve tavrı ile ortaya çıkan bir isim Jean Luc Godard akımın önemli bir ismi olmuştur. Yapılan bu çalışmanın amacı, Godard’ın Yeni Dalga Sinema Akımı ile başlayan yenilikçi yüzünü Godard’ın ideolojik yapısı üzerinden izleyicisine sunabilmektir. Çalışmada Godard’ın sinema kariyeri ve ideolojisinin çözümlemesi, Godard’ın iki önemli filmi, Serseri Aşıklar ve Küçük Asker filmleri örnekleminde niteliksel araştırmanın farklı kolları olan tarihsel, toplum bilimsel ve arketipçi araştırma yöntemleri ile yapılmıştır. 

Godard, İdeoloji
 • Armes R (2011) Sinema ve Gerçeklik, Z. Ö. Barkot (çev), Doruk Yayımcılık, İstanbul.
 • Bayraktar S D (2005) Godard on Godard Veya Jlg Par Jlg, Toplumbilim, Sayı: 18. Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Biryıldız E (1998) Sinemada Akımlar, Beta Basım, İstanbul.
 • Brecht B (1977) Sinema Yazıları, Bertan Onaran-Yurdanur Salman (çev), Görsel Yayınlar, İstanbul.
 • Cevizci A (2000) Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul.
 • Derman D (1989) Jean-Luc Godard’ın Sinemasında Kadının Yeniden Sunumu, Değişim Yayınları, Ankara.
 • Dorsay A (1995) 100 Yılın Yönetmeni, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Dorsay A (1998) Sinema ve Çağımız (2. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Drummond P (2003) Jean Luc Godard. Dünya Sinema Tarihi, A. Fethi (çev), Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Gökçe F (1997) Yeni Dalga, Sinema Akımları. (Derleme: Deniz Derman, Oğuz Onaran, Ahmet İnam, Serhat Günaydın), Med-Campus Yayınları, Ankara.
 • Gürçınar, P (2015) Althusser ve Marks’ın İdeoloji Kavramlarının Karşılaştırılması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 449-457.
 • Heywood A (2013) Siyasi İdeolojiler, Bir Giriş, Ahmet K. Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnaç, Şeyma Akın, Buğra Kalkan (çev), Liberte Yayınları, Ankara.
 • Kineşçi E (2017) Postmodern Etik Kavrayışı ve “Müziğimiz” Filmi, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 123-144.
 • Kolker R P (2010) Değişen Bakış, Ertan Yılmaz (çev), De Ki Yayınları, İstanbul.
 • Kümbetoğlu B (2005) Sosyoljide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • MacCabe C (2011) Godard: Sanatçının Yetmiş Yaşında Bir Portresi, Ertan Yılmaz (çev), Dipnot Yayınları, Ankara.
 • Macit, M H (2016) İdeoloji Üzerine Felsefi Bir Değerlendirme, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 26, 29-36.
 • Makal O (1996) Fransız Sineması, Kitle Yayınları, İstanbul.
 • Marie M (2003) The French New Wave: An Artistic School, Blackwell P. Comwall.
 • Meltem Ç (2009) Doksanlı Yıllar Ve Sonrası Fransız Sineması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Monaco J (2006) Bir Film Nasıl Okunur?, Ertan Yılmaz (çev), Oğlak Yayıncılık, İstanbul.
 • Moran B (2013) Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (8. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Odabaş B (1994) Fransız Sinemasında Yeni Dalga, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5, 281-288.
 • Odabaş B (2013) Fransız Siyasal Sineması, Es Yayınları, İstanbul.
 • Öztürk S R (1995) Sinemada Akımlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26(1), 227-235.
 • Seyidoğlu H (2000) Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı (8. Baskı), Güzem Yayınları, İstanbul.
 • Teksoy R (2005) Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, Oğlak Yayınları, İstanbul.
 • Uğur U (2017) Auteur Yönetmen Yaklaşımının Türk Sinemasına Yansımaları, Demirkubuz Sineması, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(3), 227-241.
 • Wiegand C (2011) Fransız Yeni Dalga Sineması, Serdar Güneri (çev), Kalkedon Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Erhan Yıldırım (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8784-6687
Author: Aytekin Can
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { josc468645, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {164 - 185}, doi = {10.18094/josc.468645}, title = {Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Erhan and Can, Aytekin} }
APA Yıldırım, E , Can, A . (2019). Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12 (1), 164-185. DOI: 10.18094/josc.468645
MLA Yıldırım, E , Can, A . "Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 164-185 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/42922/468645>
Chicago Yıldırım, E , Can, A . "Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 164-185
RIS TY - JOUR T1 - Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu AU - Erhan Yıldırım , Aytekin Can Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.468645 DO - 10.18094/josc.468645 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 164 EP - 185 VL - 12 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.468645 UR - https://doi.org/10.18094/josc.468645 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu %A Erhan Yıldırım , Aytekin Can %T Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu %D 2019 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P -2148-2942 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18094/josc.468645 %U 10.18094/josc.468645
ISNAD Yıldırım, Erhan , Can, Aytekin . "Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 / 1 (January 2019): 164-185. https://doi.org/10.18094/josc.468645
AMA Yıldırım E , Can A . Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 164-185.
Vancouver Yıldırım E , Can A . Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 185-164.