Accepted Submissions

 • Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığı etmeni Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’in tohumda aranması ve tohum uygulamalarının patojen gelişimine etkisinin belirlenmesi
  Sümer Horuz, Şebnem TİRENG KARUT, Yeşim AYSAN May 6, 2019
 • Buğdayın Verim ve Kalite Parametrelerinin Toprağın Elektriksel İletkenliği ile İlişkisinin Belirlenmesi
  Uğur YEGÜL, Maksut Barış EMİNOĞLU, Ufuk TÜRKER Jun 18, 2019
 • Determination of Some Micro Element Levels with Geostatistical Modeling in Uzunköprü District of Edirne Province
  Yakup Kenan KOCA, Ali DERİN, Sevinç ADİLOĞLU Jun 18, 2019
 • Artan Dozlarda Bakır Sülfat ve Azot Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayda Verim ile Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığına Etkileri
  Muhammet Nurullah AKDAĞ, Mehmet ZENGİN Jun 18, 2019
 • Sheep and Sheep Meat Prices of Comparison Analysis of Scaling
  Çağrı KANDEMİR, Hakan ADANACIOĞLU, Turğay TAŞKIN, Nedim KOŞUM Jun 18, 2019
 • Seasonal density and biology of Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae) on cherry orchards in Tekirdağ
  Damla ZOBAR, Müjgan KIVAN Jul 23, 2019
 • TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SERİN VE SICAK İKLİM ÇİMLERİNDE SULAMA ZAMANI PLANLAMASI
  Havva Ayanoğlu, Abdül Halim Orta Jul 23, 2019
 • Elma kök uru hastalığı etmeni Rhizobium radiobacter’e karşı epifit ve endofit bakteri izolatlarının antagonistik potansiyellerinin belirlenmesi
  Soner SOYLU, İmam Adem BOZKURT Jul 23, 2019
 • Farklı Bitki Ekstraktlarının Bezelye Bakteriyel Yaprak Yanıklığına (Pseudomonas syringae pv. pisi) Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması
  Mustafa Alparslan Umarusman, Yeşim AYSAN, Menşure ÖZGÜVEN Aug 20, 2019
 • Türkiye’deki Boylu Ardıç (Juniperus excelsa M. Bieb) Popülasyonlarının Yayılış Gösterdiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Bakımından Karşılaştırılması
  ÖZAY HASAN EVREN, NURAY KAYA Aug 20, 2019
 • Trakya Bölgesinde Buğday Üreticilerinin Tohumluk Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Faktör Analizi Yöntemi İle Analizi
  Günay Keleş Aug 20, 2019