Year 2010, Volume 7, Issue 3, Pages 173 - 179 2010-09-01

Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province
Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province

B. Araç [1] , İ. Daşkıran. [2]

173 375

sırasıyla; 38.02, 10.88, 2.17, 30.54, 38.71, 2.76 ve 27.11 baş bulunmuştur. Keçi yetiştiren işletmelerdeki sürülerin laktasyon süresinin 2.5-5.5 ay, sütten kesim yaşının ise, 1.5-3.5 ay arasında değiştiği belirlenmiştir. Meraya dayalı yetiştiricilik yapan işletmelerde sürüler ortalama 107.92 gün yaylada otlatmaktadırlar. Araştırma materyalini oluşturan işletmelerin hayvan barınakları incelendiğinde; ağılların %64’nun taş, %36’sının ise briketten yapılmış olduğu görülmüştür
Diyarbakır, keçicilik işletmeleri, yapısal özellikler
 • Anonim, 1993. Minitab, 1993. Minitab Reference Manuel Released 9 for Windows, July 1993 by Minitab inc. Anonim, 2003. www.fao.org/datastatistics Data Statistics.
 • Anonim, 2004. Türkiye İstatistik Yıllığı. ISSN:0082- 691X. Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları. Ankara.
 • Aydın, S., ve G., Dellal, 2001. Artvin İlinin Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. Ankara.
 • Dellal, G., 2001. Isparta İlinde Sürdürülebilir Keçi Yetiştiriciliği. Süleyman Demirel Üniv. Zir. Fak. Zootekni Bölümü. Isparta
 • Direk, M., A., Öztürk ve S., Boztepe, 2000. Konya İlindeki Özellikleri. S.Ü. Z.F.Dergisi 14 (21): 49-58. Konya İşletmelerin Yapısal
 • Güneş, T., ve R., Arıkan, 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği. Ank. Üniv. Zir. Fak.Yay: 1049. Ders Kitabı: 305.
 • Güney, O., ve N., Darcan, 2001. Süt keçiciliğinde İleri Tekniklerin Koşullar. Çanakkale’de Keçi Yetiştiriciliği Paneli. 12 Haziran., Çanakkale. İçin Gerekli
 • Karaca, O., Y., Vanlı, M., Kaymakçı, T., Altın ve A., Kaygısız, 1993. Doğu Anadolu Bölgesinde Koyun Yetiştirmenin Sosyolojik Ekonomik ve Genetik Görünüşü. No:90.ZF.071.YYÜ. Van. Fonu Projesi.
 • Kaymakçı, M., ve Y., Aşkın, 1997. Keçi Yetiştiriciliği. (Ed.M, Kaymakçı., Y, Aşkın.,) Ankara.
 • Keskin, M., 1996. Hatay Bölgesinde Süt Keçisi Yetiştiriciliği ve Sorunları. 1. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. T.C.Ziraat Bank.Kültür Yay.: 19.
 • Soysal, M. İ., S., Kök, E. K., Gürcan ve L.M., Özdüven, 2005. Edirne İli Keçiciliği Üzerine Bir Araştırma. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi. 3-7 Ocak 2005. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. İzmir.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: B. Araç

Author: İ. Daşkıran.

Bibtex @ { jotaf201431, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2010}, volume = {7}, pages = {173 - 179}, doi = {}, title = {Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province}, key = {cite}, author = {Araç, B. and Daşkıran., İ.} }
APA Araç, B , Daşkıran., İ . (2010). Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (3), 173-179. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19044/201431
MLA Araç, B , Daşkıran., İ . "Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2010): 173-179 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19044/201431>
Chicago Araç, B , Daşkıran., İ . "Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2010): 173-179
RIS TY - JOUR T1 - Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province AU - B. Araç , İ. Daşkıran. Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 179 VL - 7 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province %A B. Araç , İ. Daşkıran. %T Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province %D 2010 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Araç, B. , Daşkıran., İ. . "Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 / 3 (September 2010): 173-179.