Year 2007, Volume 4, Issue 2, Pages 201 - 210 2007-06-01

Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği
Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği

E. Erdoğan M. E. Yazgan [1]

204 538

yetersiz kalırken, yeni donanım ve servisler gerektirmektedir. Bunun yanında sosyo-ekonomik değişim ve teknolojik gelişmeler sonucu kentsel çevrelerde ortaya çıkan bozulmaların yanında ulaşım ve trafik altyapı ve çözümünde de birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Büyük kentlerde ulaşım hız ve kapasitesini artırmak amacı ile çevre yolları, kentler arası ulaşım süresini azaltan otoyollar servis fonksiyonlarında kolaylık getirmesinin yanında olumsuz etkiler de yaratmakta; kentsel alanlarda görsel ve işitsel kirliliğe neden olmaktadır. Bu makalede, gürültü ve kaynakları ile ilgili tanımlar yapılmış, gürültünün olumsuz etkileri irdelenerek gürültüye karşı alınabilecek önlemlere yer verilmiştir. Trafik gürültüsünün azaltılmasında bitkisel materyalin rolü ve işlevi tartışılarak Ankara kenti özelinde tasarım yaklaşımları ve kullanılabilecek türlere ilişkin öneriler geliştirilmiştir
Gürültü, trafik gürültüsü, peyzaj tasarımı, bitkisel materyal, bitki kullanımı, Ankara
  • Clark, C.S., 1974. Highway Noise and Acustical Buffer Zones, Transportation, English Journal, England.
  • Anonim, 1999. Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Türkiye Çevre Mevzuatı II, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Önder Matbaası, Ankara.
  • Orçun, E., 1975. Peyzaj Mimarisi Dendroloji Cilt II, Yapraklı Ağaç-Ağaççıkların Özellikleri ve Peyzaj Mimarisinde Kullanılışları Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları no. 266, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, İzmir.
  • Richards, E.J., 1967.The Problem of Traffic Noise, Roads in the Landscape.
  • Anonim, 2005. T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaşım ve Mali Yapılar Şube Müdürlüğü, Ankara.
  • Ürgenç, S., 1990. Genel Plantasyon ve Ağaçlandırma Tekniği (Arborikültür), İstanbul Üniversitesi Yayın No. 407, ISBN: 975-404220-9, İ.Ü. Basımevi, İstanbul.
  • Yazgan, M.E., 1976. Ankara Kentinden Çıkan Ana Karayollarının Çevresindeki Yerleşme Alanları İçin Ortaya Koyduğu Gürültü Sorunu ve Bu Sorunun Çözümünde Yeşil Planlamadan Yararlanma, Peyzaj Mimarisi Dergisi 1976/2, Ankara.
  • Yazgan, M.E., 1980. Karayollarında Gürültü Sorunu ve Peyzaj Mimarlığı. Birinci Çevresel Yönlendirme Eğitim Semineri, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı Seminer Dizisi:6, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: E. Erdoğan M. E. Yazgan

Bibtex @ { jotaf201527, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2007}, volume = {4}, pages = {201 - 210}, doi = {}, title = {Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği}, key = {cite}, author = {Yazgan, E. Erdoğan M. E.} }
APA Yazgan, E . (2007). Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (2), 201-210. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201527
MLA Yazgan, E . "Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 201-210 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201527>
Chicago Yazgan, E . "Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 201-210
RIS TY - JOUR T1 - Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği AU - E. Erdoğan M. E. Yazgan Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 210 VL - 4 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği %A E. Erdoğan M. E. Yazgan %T Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği %D 2007 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Yazgan, E. Erdoğan M. E. . "Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 / 2 (June 2007): 201-210.