Year 2007, Volume 4, Issue 2, Pages 211 - 218 2007-06-01

Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri
Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri

A. Ceyhan İ. Erdoğan T. Sezenler [1] , A. Ceyhan [2] , İ. Erdoğan [3] , T. Sezenler [4]

322 387

Bu araştırma gen kaynağı olarak yetiştirilen Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız koyunlarının döl verimi, süt verimi, canlı ağırlıkları ve kuzuların yaşama gücü ile gelişme özelliklerini araştırmak için yürütülmüştür. Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız ırkı koruma altına alınan yerli koyun ırlarındandır. Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız koyunlarında doğum oranı sırasıyla %79.8, %67.6 ve %74.5, kuzu verimi 1.26, 1.24 ve 1.83, süt verimi 41.8, 51.1 ve 58.0 kg, ortalama canlı ağırlıkları, 62.60, 51.39 ve 48.52 kg’dır. Kuzularda yaşama gücü oranı %97, %94.7 ve %92.2 ve doğum ağırlığı, 4.09, 3.52 ve 3.93 kg, sütten kesim ağırlığı, 38.17, 29.25 ve 30.82 kg, altıncı ay canlı ağırlığı, 43.14, 35.57 ve 34.64 kg, bir yaş canlı ağırlıkları 49.13, 39.70 ve 37.39 kg’dır
Gökçeada, Sakız, Kıvırcık, Koyun, Genetik Kaynaklar, Verim Özellikleri
 • Akmaz, A., Kadak, R., Tekin, M.E., Deniz, S., Nazlı, M., (1992). Konya Merinoslarında Farklı Dönemlerde Büyüme İle Koyunlarda Süt Ve Yapağı Verimine Etkisi. (1992),2,2, 1-7. Kesmenin Kuzularda Hayvancılık Araştırma Dergisi,
 • Anonim, (2004). II. Tarım Şurası I. Komisyon. Doğal Kaynakların Korunması ve Geliştirilmesi .
 • Anonim., (2003). Ülkesel Genetik Kaynaklar Araştırma ve Geliştirme Projesi Toplantı Raporu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Haziran . Ankara.
 • Cemal, İ., Karaca, O., Altın, T., Kaymakçı, M., (2005) Live Weights of Kıvırcık Ewes and Lambs in Some Periods under Extensive Management Conditions. Turk J Vet Anim Sci. 29 (2005) 1329-1335 © TÜBÜTAK. Ceyhan, A., Erdoğan, İ., Kaptan, C., Taluğ, A.M., Ada, M., (2006). Saf Kıvırcık Siyahbaşlı Alman F1 (Siyahbaşlı Alman X Kıvırcık) ve (Siyahbaşlı Alman X F1 ) G1 Koşullarındaki Üreme Performansları Üzerine Bir Araştırma, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2006,21 (1), 37- 44. Koyunların Bandırma
 • Ceyhan, A., Torun, O., Erdoğan İ., (2003). İmroz, Kıvırcık ve Merinos Yerli Koyun Irklarında Canlı Ağırlık ve Yapağı Özellikleri. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 18(4): 101-108
 • Ceyhan, A., Torun, O., Erdoğan İ., (2004). İmroz, Kıvırcık ve Merinos Yerli Koyun Irklarının Verim Performansları. . Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 19 (2):11-20
 • Çörekçi, Ş.G., Evrim, M., (2000b). Sakız ve İmroz Koyunlarının Yarı-Entansif Koşullardaki Verim Performansları Araştırmalar. III. Bazı Çevre Faktörlerinin
 • Karşılaştırmalı İncelen Verim Özelliklerini Belirleme Düzeyleri. Turkish Jour. of Vet. and Anim. Sci. 24, 553-561 Ankara
 • Çörekçi, Ş.G., ve Evrim, M., (2000a). Sakız Ve İmroz Koyunlarının Yarı-Entansif Koşullardaki Verim Performansları Konusunda Karşılaştırmalı Araştırmalar. II. Süt verimi, Yapağı verimi ve Yapağı Özellikleri Türk Vet. ve Hay. Derg. 2001; 24: 545-525.
 • Çörekçi, Ş.G., ve Evrim, M., (2001). Sakız Ve İmroz Koyunlarının Yarı-Entansif Koşullardaki Verim Performansları Araştırmalar. 1. Dölverimi, Yaşama Gücü, Kuzularda Büyüme. Türk Vet. ve Hay. Derg. ; 25: 421-429. Karşılaştırmalı
 • Ertuğrul, M., Akman, N., Dellal, G., Goncagül, T., (2000). Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Türkiye Hayvan Gen Kaynakları. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi (2 CİLT) Yayın No:38, Ankara.
 • Ertuğrul, M., Dellal, G., Elmacı, C., Akın, O., Karaca, O., Altın, T., ve Cemal İ., (2007) Hayvansal Gen Kaynakların Korunması ve Kullanımı. http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/015meh metertu.pdf
 • Kaymakçı, M., Sönmez, R. (1996). İleri Koyun Yetiştiriciliği. Bornova/İzmir
 • Özcan, H., 1965. Çeşme (Sakız) ve İmroz Koyunlarında Beden Yapısı, Süt ve Yavru Verimleri, Yapağı Kriterleri ve Bunların Diğer Memleketlerdeki Süt Koyunu İle Mukayesesi ve Bilhassa Sütçülük Yönünden Islah Tedbirleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın No:177. Ankara
 • Özcan, L. 1990. Koyunculuk. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yayın Dairesi Başkanlığı Mesleki Yayınları Genel:343, Seri:15, Ankara.
 • Yalcın, B.C., (1986). Sheep And Goats in Turkey. Fao Animal Productıon and Protection Paper 60. Roma.
 • Yılmaz, A., Ozcan, M., Ekiz, B., Ceyhan, A., Altınel, A., (2003). The Body Weights and Wool Characteristics of the Indigenous Imroz and Kivircik Sheep Breeds of Turkey . Wool Tech. Sheep Breed. ISSSN 004-7875/03. 51 (1), 16-23.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: A. Ceyhan İ. Erdoğan T. Sezenler

Author: A. Ceyhan

Author: İ. Erdoğan

Author: T. Sezenler

Bibtex @ { jotaf201528, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2007}, volume = {4}, pages = {211 - 218}, doi = {}, title = {Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri}, key = {cite}, author = {Ceyhan, A. and Erdoğan, İ. and Sezenler, T.} }
APA Sezenler, A , Ceyhan, A , Erdoğan, İ , Sezenler, T . (2007). Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (2), 211-218. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201528
MLA Sezenler, A , Ceyhan, A , Erdoğan, İ , Sezenler, T . "Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 211-218 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201528>
Chicago Sezenler, A , Ceyhan, A , Erdoğan, İ , Sezenler, T . "Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 211-218
RIS TY - JOUR T1 - Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri AU - A. Ceyhan İ. Erdoğan T. Sezenler , A. Ceyhan , İ. Erdoğan , T. Sezenler Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 218 VL - 4 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri %A A. Ceyhan İ. Erdoğan T. Sezenler , A. Ceyhan , İ. Erdoğan , T. Sezenler %T Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri %D 2007 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Sezenler, A. Ceyhan İ. Erdoğan T. , Ceyhan, A. , Erdoğan, İ. , Sezenler, T. . "Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 / 2 (June 2007): 211-218.