Year 2007, Volume 4, Issue 2, Pages 219 - 226 2007-06-01

Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi
Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi

H. Arslan M. Güler B. Cemek Y. Demir [1]

289 398

Bu araştırmada, Bafra Ovası Sağ Sahil Sulama alanında sulama amaçlı kullanılan yeraltı sularının kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Haziran, Temmuz ve Ağustos 2005 tarihlerinde sulama amaçlı kullanılan 10 adet sondaj kuyusundan örnek alınmış ve örnekler üzerinde EC, pH, Na, Ca, K, Mg, CO3, HCO3, CL ve SO4 analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarından faydalanılarak sulama sularının Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) ve Artık Sodyum Karbonat Konsantrasyonu (RSC) değerleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda kuyulardan 1 tanesinin sulama suyu kalitesinin yüksek tuzlu düşük sodyumlu, 2 tanesinin yüksek tuzlu orta sodyumlu, 1 tanesinin çok yüksek tuzlu orta sodyumlu, 1 tanesinin yüksek tuzlu orta sodyumlu ve 5 tanesinin ise çok yüksek tuzlu çok yüksek sodyumlu olduğu belirlenmiştir. Klor bakımından ise 1 tane kuyunun sorun içermediği, 2 tanesinin orta duyarlı bitkilerin sulanmasında ve 7 tanesinin ise dayanıklı bitkilerin sulanmasında kullanılabileceği belirlenmiştir. Su örneklerinin pH değerleri 6.6 ile 8.3 arasında değişmekte olup, 5 ve 6 nolu kuyuların RSC değeri 2.5 den yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlara göre 5 ve 6 nolu kuyulardaki suların sulamada kullanılmasının sakıncalı olduğu belirlenmiştir
Bafra Ovası, Yeraltı suyu, Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk
 • Anonymous, 1987. Bafra Ovası Planlama Revizyon Raporu. DSİ VII. Bölge Müdürlüğü, Samsun.
 • Anonymous, 1994. FAO,Water Quality for Agriculture. Irrigation and Drainage Paper, No:29 Rome.
 • Anonymous, 2004. Bafra Meteoroloji İstasyonu İklim Verileri. Samsun.
 • Anonymous, 2006. Bafra Ovası Tabansuyu Raporu DSİ VII. Bölge Müdürlüğü, Samsun.
 • Arslan, H., 2005. Bafra Ovası Bafra Ovası Sağ Sahil Sulama Alanının Taban Suyu Derinlik ve Tuzluluk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Hazırlanması ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 79 s.
 • Ayyıldız, A., 1990. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı 344, Ankara.
 • Bayraklı, F., 1998. Toprak Kimyası. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:26, 1.Baskı, Samsun, 214s.
 • Çakır, R. ve A.Gidişlioğlu, 1997. Düşük kaliteli sulama sularının vertisol toprakların bazı özelliklerine ve ayçiçeği bitkisinin vegatatif gelişmesine etkileri, VI.Tarımsal Tapılar ve Sulama Kongresi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Bursa.
 • Demirel,Z., 2004. The history and evaluation of saltwater intrusion into a coastal aquifer in Mersin, Turkey, Journal of Environmental Management Volume 70, Issue 3 , March 2004, Pages 275-282
 • Eaton, F.M., 1950. Significance of carbonates in irrigation waters Soil. Sci. 69: 123-133.
 • Gualbert, H.P.Oude Essink., 2001. Improving fresh groundwater supply-problems and solutions, Ocean& Coastal Managent 44(2001) 429-449
 • Kara, T. ve M.Apan, 2000. Tuzlu taban suyununsulamada tekrar kullanımı için bir hesaplama yöntemi, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2000, 15(3)62-67, Samsun.
 • Martinez-Beltran J, Manzur CL. 2005. Overview of salinity problems in the world and FAO strategies to address the problem. Proceedings of the international salinity forum, Riverside, California, April 2005, 311–313.
 • Mass, 1990. Crop salt tolerance. Agricultural Salinity Assessment and Management ASCE, New York. pp 262-304.
 • Özkaldı, A., B.Boz ve V.Yazıcı, 2004. Gap’ta drenaj sorunları ve çözüm önerileri Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu- DSİ Genel Müdürlüğü, 2004, 96-106 Ankara.
 • Kanber, R., C.Kırda ve Tekinel, O., 1992. Sulama Suyu Kalitesi ve Sulamada Tuzluluk Sorunları, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No:21 Ders Kitabı Yayın No:6, Adana.
 • Kotuby, J., R.Koenig and B.Kitchen, 1997. Salinity and Plant Tolerance. Utah State University Extension. AG-SO-03.,Utah.
 • Yurtseven, E., 1997. Ülkemiz nehir su kaynaklarının kalite değerlendirmesi.VI. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 5-8 Haziran 1997, Kirazlıyayla, Bursa, s. 453-459
 • U.S.Salinity Lab. Staff, 1954., Salt Problems In Irrigation Soils USDA Agr.Inf. Bull. 190.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: H. Arslan M. Güler B. Cemek Y. Demir

Bibtex @ { jotaf201529, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2007}, volume = {4}, pages = {219 - 226}, doi = {}, title = {Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Demir, H. Arslan M. Güler B. Cemek Y.} }
APA Demir, H . (2007). Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (2), 219-226. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201529
MLA Demir, H . "Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 219-226 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201529>
Chicago Demir, H . "Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 219-226
RIS TY - JOUR T1 - Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi AU - H. Arslan M. Güler B. Cemek Y. Demir Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 226 VL - 4 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi %A H. Arslan M. Güler B. Cemek Y. Demir %T Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi %D 2007 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Demir, H. Arslan M. Güler B. Cemek Y. . "Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 / 2 (June 2007): 219-226.