Year 2016, Volume 13, Issue 1, Pages 25 - 33 2016-01-14

Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi

Gökhan ÇINAR [1] , FERRUH IŞIN [2] , GÖKSEL ARMAĞAN [3]

264 244

Bu araştırmanın temel amacını Türkiye’de tarımsal ihracat alanında faaliyet gösteren işletmelerin, risk tercihlerinin ortaya konulması oluşturmaktadır. Araştırmada firmaların riske karşı tutumlarının belirlenmesinde referans kumarı yönteminden, verilerin değerlendirilmesinde ise çoklu uyum testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular firmaların faaliyet alanı ve ihracat hacmi gibi özelliklerine bağlı olarak risk tercihinin değişebildiğini göstermektedir. Araştırma sonuçları firmaların risk yönetim stratejilerinin oluşturulmasında karar alıcılara yol gösterici olabilir.
Tarımsal dış ticaret firmaları, risk tercihi, referans kumarı yöntemi
 • Acedo, F., and J. Florin, 2006. An entrepreneurial cognition perspective on the internationalization of SMEs. Journal of International Entrepreneurship. 4(1):49-67
 • Alpar, R., 2011. Uyum Analizi. Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayın. Ankara. s: 355-380.
 • Ardakania. M. F., Kamalian. A. R, Sheikhzadeh. R. A., Alamolhodaeid. S. M. A. and A. Mozahebe, 2013. The Study of Personal Affective Factors on Entrepreneurships Decision Making of Small and Medium Business (SMES) Using Structural Equation Modeling (SEM). Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 38(5):270-278
 • Basılgan, M., 2008. Girişimcilerin Kişilik Profili Üzerine Bir İnceleme: Bursa Örneği. 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgısiztan, s.472-495.
 • Bozkurt, V. ve Ş. Baştürk, 2009. KOBİ Girişimcilerinde Risk ve Belirsizlik Algıları: Bursa Örneği, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,64(2), ss.44-74.
 • Ceyhan, V., Cinemre, H., A. ve K. Demiryürek, 1997. Samsun İli Terme İlçesinde Çiftçilerin Risk Davranışlarının Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Araştırma Serisi No:3, Samsun, 45s.
 • Cooper, T. and A. Fraseruk, 201., Strategic Risk, Risk Perception and Risk Behavior: Meta-Analysis. Journal of Financial Management and Analysis. 24(2):20-29
 • Danışman, A. ve J. Sökmen, 2007. Girişimci Özellikleri ve Firma Niteliklerinin İhracat Performansına Etkisi: KOBİ’ler Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16(1):213-230
 • Freytag, A. and R. Thurik, 2007. Entrepreuership and its Determinants in A Cross–Country Setting. Journal of Evolutionary Economics, 7(2):117-131.
 • Gündüz, O. ve K. Esengün, 2007. Tokat İli Merkez İlçede Domates Yetiştiren İşletmelerin Risk Davranışına Göre Sosyo Ekonomik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 24 (1):51-62
 • Hyrsky, K. ve M. Tuunanen, 1990. Innovativeness and Risk-Taking Propensity: A Cross-Cultural Study of Finnish and U.S. Entrepreneurs and Small Business Owners. Liiketaloudellinen Aikakauskirja. 48:238-256
 • Jesper, E., Johansson E., Marjo-Riitta J. and D. Lichtermann, 2005. Selfemployment and risk aversion Evidence from psychological test data. Labour Economics. 12(5):649-59
 • Kamalanabhan, T., .J., Sunder, D., L. and A., T. Manshor, 2006. Evaluation of Entrepreneurial Risk Taking using Magnitude of Loss Scale. Journal of Entrepreneurship. 15(1):37-46
 • Karahan, Ö. 2002. Tarımda Üreticilerin Risk Karşısındaki Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Ege Bölgesinden Örnek Bir Olay. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 163s.
 • Kiss, A. N, David W. Williams, Susan M. Houghton, 2013. Risk Bias and the Link Between Motivation and New Venture Post-Entry International Growth. International Business Review, 22:1068-1078.
 • Liesch, M. 2011. People, Partnerships, Parks: Community Conceptions of Keweenaw National Historical Park. Geographical Review. 101(4):497-517pp.
 • Miran, B. 2002. Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 288s.
 • Newbold, P. 1995, Statistics for Business ve Economics. Prentice-Hall International, New Jersey, 867p
 • Palich, L. E. and D. R. Bagby, 1995. Using Cognitive Theory to Explain Entrepreneurial Risk Taking: Challenging Coventional Wisdom. Journal of Business Venturing.10(6):425-438
 • Podoynitsyna, K, Van der Bij, H., and M. Song, 2011. The Role of Mixed Emotions in The Risk Perception of Novice And Serial Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice. 35:115-140
 • Prashantham, S., and S. Young, 2011. Post-entry speed of international new ventures. Entrepreneurship: Theory and Practice. 35(2):275–292
 • Robinson, A., T. and J. Grayson, 2014. How Perceptions of the Global Economic Slowdown Impact and Local Risks Adversely Affect Perceived Opportunities and Subsequent Start up Activities. Business and Management Research. 3(1):75-84
 • Scherer, R., f., Adams, J., S. and F., A. Wiebe, 1989. Developing Entreprenurial Behaviours: A Social Learning Theory Perspective. Journal of Organizational Change Management. 2(3): 16-27
 • Schoemaker, P., J., H. 1982. The Expected Utility Model: Its Variants, Purposes, Evidences and Limitations, Journal of Economic Literature. 20:529-563
 • Shepherd, D., A. and N., F. Krueger, 2002. An Intentions Based of Entreprenurial Teams’ Social Cognition. Entrepreneurship Theory & Practice. 27(2):167-185
 • Souder, W.E. and S., A. Jennsen, 2003. Management Practices Influencing New Product Success ve Failure in the United States and Scveinavia: A Cross Cultural Comparative Study. Journal of Product Innovation Management. 16(2):183-203
 • Sserwanga. A. and G. Rooks, 2014. Cognitive consequences of business shut down. The case of Ugandan repeat entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 20(3):263–277
 • Stewart, W., Watson, W and J. Carland, 1998. A Proclivity for Entrepreneurship: A Comparison of Entrepreneurs. Small Business Owners, and Corporate Managers, Journal of Business Venturing. 14, 189–214
 • Tatlıdil, H. 2002, Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Kinaz Kitabevi, Ankara, 424s
 • TİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2014, http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-tablolar.html, Erişim Tarihi, 27.02.2014
 • Townsend, D., Busenitz, L. and J. Arthurs, 2010. To Start or Not to Start: Outcome and Ability Expectations in The Decision to Start a New Venture. Journal of Business Venturing. 25(2):192-202
 • Xu, H. and M. Ruef, 2004. The Myth of the Risk Tolerant Entrepreneur. Strategic Organization. 2(4):331-355
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan ÇINAR

Author: FERRUH IŞIN

Author: GÖKSEL ARMAĞAN

Dates

Publication Date: January 14, 2016

Bibtex @ { jotaf201683, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {25 - 33}, doi = {}, title = {Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇINAR, Gökhan and IŞIN, FERRUH and ARMAĞAN, GÖKSEL} }
APA ÇINAR, G , IŞIN, F , ARMAĞAN, G . (2016). Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (1), 25-33. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19062/201683
MLA ÇINAR, G , IŞIN, F , ARMAĞAN, G . "Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016): 25-33 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19062/201683>
Chicago ÇINAR, G , IŞIN, F , ARMAĞAN, G . "Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016): 25-33
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi AU - Gökhan ÇINAR , FERRUH IŞIN , GÖKSEL ARMAĞAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 33 VL - 13 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi %A Gökhan ÇINAR , FERRUH IŞIN , GÖKSEL ARMAĞAN %T Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi %D 2016 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD ÇINAR, Gökhan , IŞIN, FERRUH , ARMAĞAN, GÖKSEL . "Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 1 (January 2016): 25-33.
AMA ÇINAR G , IŞIN F , ARMAĞAN G . Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(1): 25-33.
Vancouver ÇINAR G , IŞIN F , ARMAĞAN G . Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(1): 33-25.