Year 2018, Volume 15, Issue 3, Pages 78 - 86 2018-09-15

The Relations of Hydraulic Conductivity in the Samples of Dissturbed and Undisturbed Soil Taken from the the Same Points
Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik Bağlantısı

Hüseyin SARI [1] , Mehmet Turgut SAĞLAM [2]

21 129

The study was carried out considering the difficulties in taking samples of undisturbed soil. It is difficult to take samples from deep parts of the soil due to land conditions and lack of equipment. It is mostly common with the samples which the farmers take. While determining the sample points, different soil groups were used with the help of soil maps. In this study, both disturbed and undisturbed soil samples were taken from two different depths in 15 different sample points. The disturbed and undisturbed samples taken from the same points were put to test of hydraulic conductivity. Due to the fact that the comparison was done between the samples from the same points, it is assumed that all the components like organic substance contained, lime quantity and texture were considered as being the same. Hydaulic conductivity analyses were carried out at the intervals of 2, 8, 24, 48 hours according to “the Darcy Law”. The hydraulic conductivity results of the disturbed and undisturbed soils were correlated and the correlations at the end of the intervals of 2, 8, 24, 48 were found considerable by 1%. However, the analysis could not be done any modeling.

Çalışma, bozulmamış toprak örneği almadaki zorlukları göz önünde bulundurarak yapılmıştır. Arazi şartlarından veya malzeme eksikliğinden dolayı özellikle derinlerden örnek alamama problemleri bulunmaktadır. Bu duruma en fazla tarifle çiftçi tarafından alınıp getirilen örneklerde rastlanmaktadır. Örnek noktaları tespit edilirken toprak haritaları kullanılarak farklı toprak grupları kullanılmıştır. Yapılan çalışmada 15 farklı nokta ve her noktada iki derinlikten olmak üzere bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. Aynı noktadan alınmış olan bozulmuş ve bozulmamış örnekler hidrolik iletkenlik testlerine tabi tutulmuştur. Kıyaslama aynı noktadaki örnekler arasında yapıldığı için içerdikleri organik madde, kireç, tekstür gibi diğer fiziksel ve kimyasal koşullar aynı kabul edilmiştir.  Hidrolik iletkenlik analizleri “Darcy Yasası” na göre 2, 8, 24, ve 48. saatlerde yapılmıştır. Analiz sonuçlarında bozulmamış toprak örneğindeki hidrolik iletkenlik ile bozulmuş toprak örneğindeki hidrolik iletkenlik sonuçlarında korelasyon yapılmış ve 2, 8, 24, 48. saatlerde ki korelasyonlar %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Fakat analiz sonuçlarında herhangi bir modelleme yapılamamıştır. 

 • Anonim (1985a). Sayısal Toprak Haritası. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara
 • Anonim (2013b). Tekirdağ Belediyesi (http://www.tekirdag.bel.tr/default.asp?hedef=sayfalar&syf=tek&kay=4). Erişim Tarihi 31.07.2013.
 • Anonymous (1993c). Soil Survey Laboratory Methods and Procedures For Collecting Soil Samples. Soil Survey Investigation Report No:1 USDA. Washington DC., USA.
 • Bouyoucos G J, (1953). An improved type of soil hydrometer. Soil Sci
 • Delibaş L, Okuroğlu M (2011). Derlemeler III. Atatürk Üniversitesi E.Dergileri, Erzurum, http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/zfd/article/viewFile/5744/5540 (17.07.2013)
 • Demiralay İ (1993). Toprak Fiziksel Analizleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:143, Erzurum.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F. (1987). Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metodları II). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yay. No.1021, Ankara, 295s.
 • Gemalmaz E (1987). Arazide Ölçülmüş Hidrolik İletkenlik Değerlerinin Varyansı ile Örneklenen Toprak Hacmi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Küllürteknik Bölümü, Erzurum.
 • Sağlam M T (2008). Toprak ve Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 189. Yardımcı Ders Kitabı No: 5. Tekirdağ.
 • Sönmez N (1960). Hidrolik kondaktivite ve burgu deliği (auger hole) metodu ile taban suyu seviyesi altında hidrolik kondaktivitenin ölçülmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları : 164. Yardımcı Ders Kitabı : 57. Ankara.
 • Tüzüner A (1990). Toprak ve Su Analizleri Laboratuarları El Kitabı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin SARI (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Mehmet Turgut SAĞLAM
Country: Turkey


Bibtex @research article { jotaf376625, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {78 - 86}, doi = {}, title = {Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik Bağlantısı}, key = {cite}, author = {SARI, Hüseyin and SAĞLAM, Mehmet Turgut} }
APA SARI, H , SAĞLAM, M . (2018). Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik Bağlantısı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (3), 78-86. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/39525/376625
MLA SARI, H , SAĞLAM, M . "Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik Bağlantısı". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 78-86 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/39525/376625>
Chicago SARI, H , SAĞLAM, M . "Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik Bağlantısı". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 78-86
RIS TY - JOUR T1 - Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik Bağlantısı AU - Hüseyin SARI , Mehmet Turgut SAĞLAM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 86 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik Bağlantısı %A Hüseyin SARI , Mehmet Turgut SAĞLAM %T Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik Bağlantısı %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD SARI, Hüseyin , SAĞLAM, Mehmet Turgut . "Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik Bağlantısı". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 3 (September 2018): 78-86.