Year 2015, Volume 14, Issue 4, Pages 873 - 904 2015-12-01

Kamu Güvenliğini Sağlamada Kolluğun Aşırı Güç Kullanma Sorunsalı
Problematique of Use of Excessive Force by Law Enforcement Officials in Securing Public Order

Serkan ALTUNTOP [1]

444 2012

Kolluğun aşırı güç kullandığına dair haberler ve/veya iddialar sık sık medyada yer almaktadır. Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde polisin güç kullanımı yasal bir dayanağı olmasından bağımsız, bir şiddet hareketi olarak ele alınabilmekte ve eleştirilmektedir. Yasal bir dayanağı olmakla birlikte, güç kullanmada aşırıya gidilmesi veya sınırların zorlanması güvenlik ve kolluk hizmetleri üzerine yapılan araştırmalarda en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Aşırı güç kullanılmasının ise sosyal, psikolojik ve kurumsal açıklamaları bulunmaktadır. Ülkemizde de zor kullanma ile ilgili tartışmalar son dönemlerde özellikle artış göstermektedir. Bu nedenle konunun akademik çalışmalarda daha detaylı incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır
News and/or claims on excessive use of force by law enforcement officials to civilians have been placed in media outlets. Not only in Turkey, but also in all the world, excessive use of force is considered as a violent act independent from its having a legal basis. It is occured both in physical form and in the form of threats, gestures, intimidation and abusive language. This article investigates use of force by law enforcement moving from the general literature and specifically focuses on the problem of excessive use of force in Turkey regarding both legal basis of use of force and determinants of applying excessive force. Discussion in the article depends on literature, face-to-face interviews, and media sources. Determinants of excessive use of force are argued to have legal, organizational, individual, political and technical aspects. At the end, some policy implications for policymakers and practitioners on preventing excessive use of force will be discussed
 • Adams K. (1999) What we know about police use of force. In: Use of force by police: overview of national and local data. National Institute of Justice and Bureau of Justice Statistics, Washington, DC, pp 1–14
 • Akdoğan,H., Köse,Y. (2013). Kamu Hizmetinde Güç Kullanma: Bir Profil Çalışması Ve Kamu Yöneticilerine Politika Önerileri, Türk İdare Dergisi, s.476, ss.115-132
 • Akyazan, E. (2006). 5237 Sayılı TCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri, Ankara Barosu Dergisi, s.1, s.77-98
 • Alpert, G.P., Dunham,R.G. (2004). Understanding Police Use of Force Officers, Suspects, and Reciprocity, Cambridge University Press
 • Altuntop, S. (2014). İç Hukukta Toplumsal Olay Yönetimi, Hakan Batırhan KARA (Ed) Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Toplumsal Olaylar Yönetimi, Efil Yayınları, Ankara
 • Ateş,S., Turgut,K. (2006). Toplumsal Olaylarda Aşırı Güç Kullanımın Nedenleri, Mülkiye Müfettiş Raporu, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/10556735.asp
 • Bailey,F.Y. (1998). Popular Culture, Crime, and Justice, Wadsworth Publishing Company
 • Barton, P.G. (1970). Civilian Review Boards and the Handling of Complaints against the Police, The University of Toronto Law Journal, Vol. 20(4). pp. 448-469.
 • Becker, H.S. (Ed.). (1964). The other side: Perspectives on deviance. London: Free Press of Glencoe.
 • Belur, J. (2010). Permission to Shoot? Police Use of Deadly Force in Democracies, Springer Publishing, USA
 • Bittner, E. (1991). The functions of the police in modern society. In C. Klockars & S. Mastrofski (Eds.), Thinking about police: Contemporary readings (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Box, S. (1983). Power, crime and mystification. London: Routledge.
 • Bulut,Y.; Kara,M. (2012). Biber Gazının İnsan Üzerinde Etkileri Ve İnsan Hakları Yönünden Değerlendirilmesi: Hatay Polis Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt: 9,Sayı: 20, s. 1-29
 • Caldero, M.A.; Crank, J.P. (2010). Police Ethics: The Corruption of Noble Cause, Anderson Publishing,USA
 • Can,O. (2014). Gezi Parkı Gösterileri İle Yeniden Gündeme Gelen Polisin Hukuka Aykırı Davranışları Ve Polis Eğitiminde Hukukun Yeri, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Dergisi,sayı:110s.371-392
 • Cao,L., Huang, B. (2000). Determinants of citizen complaints against police abuse of power, Journal of Criminal Justice, vol.28 pp.203–213
 • Cao,L. (2002). Curbing Police Brutality: What Works? A Reanalysis of Citizen Complaints at the Organizational Level, Final Report, Funded by Department Of Justice
 • Chambliss, W. (1989). On the take: From petty crooks to presidents. Bloomington: Indiana University Press.
 • Chan, J. (2000). Backstage punishment: Police violence, occupational culture and criminal justice. In T. Coady, S. James, S. Miller, & M. O’Keefe (Eds.), Violence and police culture. Carlton South, Victoria: Melbourne University Press.
 • Chen, M. M. (1996). Are lawsuits an answer to police brutality? In W. A. Geller & H. Toch (Eds.), Police Violence: Understanding and Controlling Police Abuse of Force, pp. 247–272, New Haven, CT: Yale University Press.
 • Chevigny, P. (1995). Edge of the knife: Police violence in Americas. New York: New.
 • Cohen, S. (1972). Folk devils and moral panics. London: MacGibbon and Kee.
 • Conner,G., (1991). “Use of Force Continuum: Phase II,” Law and Order vol.3 pp.30–32.
 • Crank, J. (1998). Understanding police culture. Anderson Publishing: Cincinatti
 • Delattre, E. (2002). Character and cops: Ethics in policing (4th ed.). Washington, DC: AEI.
 • Erdem, J.G. (2013). Ölçülülük İlkesinin İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanımındaki Yeri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(AÜHFD), 62(4), ss. 971- 1005
 • Eryılmaz, M.B., Bozlak,A. (2009). Hukukumuzda Zor ve Silah Kullanma Yetkisi, TBB Dergisi, Sayı 83, s.223-277
 • Eryılmaz,M.B. (2011). Toplumsal Olaylarda Orantısız Güç Kullanımı. Ulaşım linki: http://mesutbedrieryilmaz.blogspot.com.tr/2011/01/toplumsal-olaylardaorantisiz-guc.html
 • Friedrich, R. (1980). Police Use of Force, Individuals, Situations and Organizations. The Annals of the American Academy of Political and Social Science vol.452, pp.82–97
 • Fyfe J.J.(1989). Split-Second Syndrome and Other Determinants of Police Violence, Critical Issues in Policing: Contemporary Readings, Roger G Dunham and Geoffrey P Alpert, eds. p.465-479
 • Gerth, H.H. Mill, C. W. (1958). From Max Weber: Essays in Sociology,Oxford University Press
 • Gilmartin K.M.; Harris,J.J. (1998). Continuum of Compromise, Police Chief , 65(1), pp.25-28
 • Goffman, I.(1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday Publishing, Garden City, NY
 • Goldstein, H. (1977). Policing a Free Society. Cambridge,MA: Ballinger Publishing Co.
 • Göksu, T.; Köktaş, A.; Özcan, M.; Erzurumluoğlu, B. (2003). Polisi İlgilendiren Toplumsal Olayların Yönetimini(PİLTOY) Etkileyen Faktörler, Polis Bilimleri Dergisi, 5(2), ss.43-64
 • Green, P.,& Ward, T. (2004). State crime: Governments, violence and corruption. London: Pluto.
 • Guerin,B., Innes,J. (2009). Social Facilitation, European Monographs in Social Psychology, Cambridge University Press
 • Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., & Roberts, B. (1981). The social production of news: Mugging in the media. In S. Cohen & J. Young (Eds.), The manufacture of news: Social problems, deviance and the mass media. California: Sage.
 • Hatch, D.E.,Dickson,R. (2007). Officer-Involved Shootings and Use of Force: Practical Investigative Techniques, Taylor&Francis Publishing,USA
 • Hobbes,T. (1995). Leviathan, çev.Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul
 • Hogg, M.A.; Vaughan, G.M. (2004). Sosyal Psikoloji, (çev.) İ.Yıldız ve A.Gelmez, Ütopya Yayınevi
 • Human Rights Watch, (1998). Shielded from Justice: Police Brutality and Accountability in the United States, New York
 • Kaminski, R.J., Adang,O. (2010). Pepper Spray: Practice, Policy, and Research in the Netherlands, in Police Use of Force: A Global Perspective, ed.Johannes Knutsson, Praeger Publishing, USA
 • Kelling, G. L., Wasserman, R., & Williams, H. (1988). Police Accountability and Community Policing. Washington, DC: U.S. Department of Justice.
 • Klinger, D. (2004). Into the Kill Zone: A Cop’s Eye View of Deadly Force. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Klockars, C. (1991). The dirty Harry problem. In C. Klockars & S. Mastrofski (Eds.), Thinking about police: Contemporary readings (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Klockars, C. (1996). A theory of excessive force and its control. In W. Geller & H. Toch (Eds.), Police violence: Understanding and controlling police abuse of force. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Kuhns, J.B., Knutsson,J. (2010). Police Use of Force: A Global Perspective, ed.Johannes Knutsson, Praeger Publishing, USA
 • Langworthy, R. H.,& Travis, L. F., III. (1994). Policing in America. New York: Macmillan Publishing Co.
 • Lersch, K. M.,& Mieczkowski, T. (1996). Who are the problem-prone officers? an analysis of citizen complaints. American Journal of Police XV(3), 23–44.
 • Levine, D.; and Tavera, M. (1997). Use of force reporting guidelines, Journal of California Law Enforcement, 31/1
 • Lipsky, M. (1970). “Introduction”, in Michael Lipsky (Ed) , Law and Order:Police Encounters, Adline Publishing Comp., ss.1-7.
 • Lipsky, M. (2010). Street-level Bureaucracy. Russell Sage Foundation
 • Lundman, R. (1980). Police and Policing: An Introduction. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Manning, P. (1977). Police Work. Cambridge, MA: MIT Press, USA
 • McEwen, T. (1997). Policies on less-than-lethal force in law enforcement agencies. Policing: International Journal of Police Strategies & Management vol.20, 39–59.
 • McKenzie, I. (2000). Policing force: Rules, hierarchies and consequences. In F. Leishman, B. Loveday, & S. Savage (Eds.), Core issues in policing (2nd ed.). Harlow, Essex: Longman, Pearson Education.
 • Menzies, K. (2000). State crime by the police and its control. In J. Ross (Ed.), Controlling State Crime (2nd ed.). New Brunswick: Transaction.
 • Mike,M. (2012). Crowd Management Adopting a New Paradigm, FBI Law Enforcement Bulletin, v.81,n.8,pp.1-6
 • Mollaoğlu,A. (2013). İsalar Musalar ve Polisler (Türk Polisliğine Dair Yeni Düşünceler), Ötüken Yayınları
 • Muir, K. (1977). Police: Streetcorner politicians. Chicago: Chicago University Press
 • Nelson,J. (2001). Police Brutality: An Anthology,W.W. Norton Publishing
 • Ortaylı, İ.,(1997). Devlete Nasıl Bakılmalı?,Doğu Batı Dergisi, Kasım sayısı, s.1 (Devlet),II.Basım
 • Özdemir, İ. (2013). “Sivil Toplum, Şiddet Tekeli ve Simgesel Şiddet“, Taraf Gazetesi 28 Haziran 2013 http://www.taraf.com.tr/haber-sivil-toplum-siddettekeli-ve-simgesel-siddet-127560/
 • Punch, M. (1996). Dirty business: Exploring corporate misconduct. London: Sage.
 • Puro, S., Goldman, R.,Smith, W.C. (1997). "Police decertification: changing patterns among the states, 1985-1995", Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 20 Iss: 3, pp.481 – 496
 • Rahtz, H. (2003). Understanding Police Use of Force, Criminal Justice Press/Willow Tree Press
 • Reiman, J. (1985). The social contract and the police use of deadly force. In F. A. Ellison & M. Feldberg (Eds.),Moral Issues In Police Work. Savage, MD: Rowman &Littlefield Publishers.
 • Reiner, R. (2000). The politics of the police (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
 • Reiss, A. (1971). The Police and the Public. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Sancar, M. (2001). Şiddet, Şiddet Tekeli ve Demokratik Hukuk Devleti, Doğu-Batı Dergisi, yıl:4, sayı:3, s.25-45
 • Scrivner,E.M. (1994). Controlling Police Use of Excessive Force: The Role of the Police Psychologist, National Institute of Justice (NCJRS.gov) vol.October,p.1-6
 • Sherman, L. W. (1978). Scandal and Reform: Controlling Police Corruption. Berkeley, CA: University of California Press.
 • Skolnick, J. (1966). Justice without trial: Law enforcement in democratic society. New York: Wiley.
 • Skolnick, J.,& Fyfe, J. (1993). Above the law: Police and the excessive use of force. New York: Free.
 • Sunshine, J., Tyler,T.R. (2003). The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing, Law&Society Review,vol.37,s.513-548
 • Sykes, R. ve Brent,E. (1980). The Regulation of Interaction by Policing: A Systems View of Taking Charge, Criminology , vol.18, pp.182–197
 • Sykes, R. ve Clark, J. (1975). A Theory of Deference Exchange in Police Civilian Encounters. American Journal of Sociology vol.81, pp.584–600
 • Şafak, A., Bıçak, V. (1999). Ceza Muhakemesi Hukuku ve Polis, 3.Baskı, Liberte Yayıncılık: Ankara
 • Tataroğlu,M.; Subaşı,E. (2009). Kolluk Güçlerinde Modernleşme: Muğla Örneğinde Turizm Jandarması Yapılanması, Yönetim ve Ekonomi, cilt:16 s.2, ss.73-93
 • Terrill, W. (2001). Police coercion: Application of the force continuum. New York: LFB Scholarly Publishing LLC.
 • Terrill, W.,& Mastrofski, S. (2002). Situational and officer based determinants of police coercion. Justice Quarterly, 19(2), 215–248.
 • Trapp, R. (2006). The Chemical Weapons Convention – Multilateral Instrument with a Future, The Chemical Weapons Convention, Ramesh Thakur, Ere Haru (eds.), Hong Kong, United Nations University Press, s. 15-43.
 • Turk, A. (1966). Conflict and Criminality. American Sociological Review vol.31, pp.338–352
 • Tyler,T.R. (1990). Enhancing Police Legitimacy,Annals of the American Academy of Political and Social Sciences,Vol.593, s. 84-99
 • Uldricks, N.,& Van Mastrigt, H. (1991). Policing police violence. Dordrecht: Kluwer.
 • Ulusoy,H., Parlak,İ. (1994).2559 Sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanunu İle 2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Zabıtaya Verilen Zor Kullanma Yetkisinin Usul Ve Yöntemleri İle Zor Kullanmanın Sınırının Ne Olduğuna Dair Rapor, http://www.mulkiyeteftis.gov.tr/default_b0.aspx?content=165
 • Van Maanen, J. (1978). On watching the watchers. In P. Manning & J. van Maanen (Eds.),Policing: A view from the street. Santa Monica, CA: Goodyear.
 • Van Maanen, J. (1985). The asshole. In A. Blumberg & E. Niederhoff (Eds.), The ambivalent force: Perspectives on the police (3rd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Waddington, P. A. J. (1999a). Policing citizens. London: UCL.
 • Waddington, P. A. J. (1999b). Police (canteen) sub-culture: An appreciation. British Journal of Criminology, 39(2), 287–308.
 • Walker, S. (2001), Police Accountability: The Role of Citizen Oversight, Wadsworth, Belmont, CA.
 • Webb, H. (2011), Managing the Use of Force Incident: For Criminal Justice Officers, Supervisors, and Administrators, Charles C. Thomas Publishing,USA
 • Weber, M. (2004). Sosyoloji Yazıları, çev. Taha Parla, Hürriyet Vakfı Yayınları, 2. Baskı
 • West, P. (1988). Investigation of complaints against police:summary report of a national survey. American Journal of Police v.7,pp.101–121.
 • Westley, W. (1970). Violence and the police. Cambridge, MA: MIT.
 • Wilson, J. Q. (1968). Varieties of Police Behavior. Cambridge,MA: Harvard University Press.
 • Worrall, J.L. (1999). Administrative Determinants of Civil Liability Lawsuits Against Municipal Police Departments: An Exploratory Analysis, Crime & Delinquency, vol.44 no.32.pp.295-313
 • Yaşar,P. (2013). Kamu Düzeni Kavramı Ve Polisin Şiddet Kullanma Yetkisinin Ölçüsü Bağlamında “Gezi Parkı Direnişi”, Hukuk Gündemi, sayı:1 http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2013-1- 1/4.pdf
 • İmajımız polisin orantısız gücü) http://www.milliyet.com.tr/imajimiz-polisinorantisiz-gucu/gundem/detay/1805016/default.htm
 • Polis 'gazdan kim ölmüş' diyerek sıkmış, http://www.milliyet.com.tr/polisgazdan-kim-olmus-diyerek-gundem-1944772/Polis ‘gazdan kim ölmüş’ diyerek sıkmış
 • İzmir'de açığa alınan polis: Bu ben miyim? Hatırlamıyorum (t24.com.tr) http://t24.com.tr/haber/izmirde-aciga-alinan-polis-bu-ben-miyimhatirlamiyorum,232287
 • Ben Olsaydım... (Cumhuriyet Gazetesi)
 • http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/83249/Ben_Olsaydim_.html
 • http://www.egm.gov.tr/IllerdenHaberler/Documents/NIGDE_RAPOR.pdf
 • http://www.hrw.org/legacy/reports98/police/uspo28.htm
 • http://www.haberartibir.com.tr/gundem/aihmden-polis-siddeti-cezasih6957.html
 • http://www.gazeteport.com.tr/yazar/2/yavuz-semerci/282/peki-polis-siyasetyaparsa-ne-yapacagiz
 • http://www.taraf.com.tr/haber-efgan-ala-dogruladi-gezide-polisin-kasknumaralari-silindi-154052/
 • http://www.milliyet.com.tr/polisler-gezi-parki-ile-ilgiliilk/gundem/detay/1720259/default.htm
 • Gezi Eylemlerine destek veren arkadaşlarımız da var http://www.dipnot.tv/cevik-kuvvet-polisleri-anlatiyor-gezi-eylemlerine-destekveren-arkadaslarimiz-da-var/33155/
 • http://www.parc.info/client_files/special%20Reports/4%20- %20Mollen%20Commission%20-%20NYPD.pdf
 • Shielded from Justice: Los Angeles: The Christopher Commission Report
 • (Shielded from Justice: Los Angeles: The Christopher Commission Report) http://www.hrw.org/legacy/reports98/police/uspo73.htm
 • Florida Uniform Crime Report, County and Municipal Offense Data, January— December 2005,” Florida Department of Law Enforcement,http://www.fdle.state.fl.us/Content/getdoc/e429dee2-f22b- 4e25-bbab-0fd13e2a6b2b/Statewide-Ratios.aspx (erişim tarihi,25.10.2014).
Other ID JA33DY29VC
Journal Section Article
Authors

Author: Serkan ALTUNTOP
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2015

APA ALTUNTOP, S . (2015). Problematique of Use of Excessive Force by Law Enforcement Officials in Securing Public Order. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14 (4), 873-904. DOI: 10.21547/jss.256752