Year 2013, Volume 12, Issue 4, Pages 853 - 866 2013-12-01

Atatürk Baraj Gölü’nün Bozova İlçesi Tarımsal Ürün Deseni Üzerine Etkisinin İncelenmesi (1984-2011)
An Examination of Effect of Atatürk Dam Lake on Agricultural Patterns in Bozova District (1984-2011)

Mehmet GÜRBÜZ [1] , Mehmet Ali ÇELİK [2] , Ali Ekber GÜLERSOY [3]

333 547

Tarımda suyun kullanımı, kurak ve yarı-kurak bölgelerde tarımsal üretimi arttırma ve güvence altına almada vazgeçilmez bir faktördür. Bu çalışmada, Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesine 24 km uzaklıkta bulunan ve Fırat Nehri üzerinde yer alan Atatürk Baraj Gölü’nün, Bozova ilçesi tarımsal ürün deseni üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmanın temel materyallerini Uzaktan Algılama ve TÜİK verileri teşkil etmektedir. Gerek TÜİK gerekse uydu verilerinden elde edilen sonuçlar, 2006 yılı sonrasında sulu tarım alanlarında önemli bir artışın gerçekleştiğini göstermektedir. Sulu tarım sahalarında meydana gelen artış, en fazla pamuk ekili alanlarda gerçekleşirken, kuru tarım sahalarında meydana gelen azalma ise en fazla buğday ekili alanlarda yaşanmıştır
Using water in agriculture activities is of essential importance in order to increase and guarantee agricultural production in arid and semi-arid areas. In this study, effects of the Atatürk Dam Lake on agricultural products in Bozova are examined. The dam is situated on the Euphrates River 20 km far from the district of Bozova. Remote sensing and TUIK data constitute basic materials of the study. The results of the TUIK data as well as satellite data reveal a significant increase of irrigated areas after 2006. The increase in irrigated agricultural areas has mainly been on cotton, while there has been a decrease in wheat production across dry farming areas
  • Akkaya, U., Gültekin, A. B., Dikmen, Ç. B., & Durmuş, G. (2009). Baraj ve Hidroelektrik Santrallerin (HES) Çevresel Etkilerinin Analizi: Ilısu Barajı Örneği. 5. Uluslararası İlleri Teknolojiler Sempozyumu. Karabük.
  • Bulut, H., Yeşilata, B., & Yeşilnacar, M. İ. (2006). Atatürk Baraj Gölünün Bölge İklimi Üzerine Etkisinin Trend Analizi ile Tespiti. GAP V. Mühendislik Kongresi , (s. 79-86). Şanlıurfa.
  • Brown, J. C., Jepson, W. E., Kastens, J. H., Wardlow, B. D., Lomas, J., & Price, K. P. (2007). Multi-temporal, moderate spatial resolution remote sensing of modern agricultural production and land modification in the Brazilian Amazon. GIScience and Remote Sensing, 44(2), 117−148
  • Çakmak, B., ve Gökalp, Z. (2011). İklim Değişikliği ve Etkin Su Kullanımı. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , 2 (1), 87-95.
  • Çelik, M. A., Sönmez, M. E. (2013), Kızıltepe İlçesinin Tarımsal Yapısındaki Değişimlerin MODIS NDVI Verileri Kullanılarak İzlenmesi ve İncelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 27, 262-281.
  • Çelik, M. A., Karabulut, M., (2013), Yağış Koşullarının Antep Fıstığı (Pistacia vera L.) Biomas Aktivitesi ve Fenolojik Özelliklerine Etkisinin Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak İncelenmesi, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 60, 37-48.
  • Fakıoğlu, Ö., Atamanalp, M., ve Demir, N. (2011). Baraj Göllerinde Toksik MaviYeşil Algler. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 3 (2), 65-71.
  • Göçer, K. (2004). İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişme Endekslerine Göre Sıralanması ve Belirleyici Faktörler. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu (s. 176-188). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
  • Karabulut, M. (2006). NOAA AVHRR Verilerini Kullanarak Türkiye'de Bitki Örtüsünün İzlenmesi ve İncelenmesi. Coğrafi Bilimler Dergisi , 4 (1), 29- 42
Other ID JA33AN43CU
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet GÜRBÜZ
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Author: Mehmet Ali ÇELİK
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Author: Ali Ekber GÜLERSOY
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

APA GÜRBÜZ, M , ÇELİK, M , GÜLERSOY, A . (2013). An Examination of Effect of Atatürk Dam Lake on Agricultural Patterns in Bozova District (1984-2011). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (4), 853-866. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24231/256857