Year 2013, Volume 12, Issue 3, Pages 6 - 7 2013-12-01

Vanderbilt Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Aile Değerlendirme Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması
TABLE OF CONTENTS EDUCATION

Vanderbilt Dikkat Eksikliği [1] , Hiperaktivite Bozukluğu Aile [2] , Tüba KÜÇÜK DOĞAROĞLU [3] , Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ [4] , Emine Kübra FİDAN [5] , Mustafa İLHAN [6] , Meral ÖNER SÜNKÜR [7] , Altay EREN [8] , Erkan TEKİNARSLAN [9] , Mukadder Boydak ÖZAN [10] , Tuncay Yavuz ÖZDEMİR [11] , Zeynep BALKANAL [12] , Halide SARIOĞLU [13] , Ruhan KARADAĞ [14] , İzzet DÖŞ [15] , Elif KIR [16] , Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK [17]

330 551

Tüketicilerin Çoklu Ünlü Kullanılan Reklamlara Karşı Tutumlarında Cinsiyetin Rolü Işık Özge YUMURTACI, Tuğba ÖRTEN TUĞRUL, Bengü Sevil OFLAÇ Türkiye’de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme Seyhan TAŞ, İbrahim ÖRNEK, Gül AKSOĞAN SOCIOLOGY İmal Edilmiş Belirsizlikler Çağının Sosyolojik Yönelimi: Ulrıch Beck ve Anthony Giddens Kaynaklı “Risk Toplumu” Tartışmaları Ali ESGİN HISTORY 1849 Rus Kafkas Yılığına Göre Kafkasya’da Çarlık Rusya İdaresindeki Yerleşim Yerleri Şahin DOĞAN
Other ID JA33YF63NA
Journal Section Articles
Authors

Author: Vanderbilt Dikkat Eksikliği

Author: Hiperaktivite Bozukluğu Aile

Author: Tüba KÜÇÜK DOĞAROĞLU

Author: Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ

Author: Emine Kübra FİDAN

Author: Mustafa İLHAN

Author: Meral ÖNER SÜNKÜR

Author: Altay EREN

Author: Erkan TEKİNARSLAN

Author: Mukadder Boydak ÖZAN

Author: Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

Author: Zeynep BALKANAL

Author: Halide SARIOĞLU

Author: Ruhan KARADAĞ

Author: İzzet DÖŞ

Author: Elif KIR

Author: Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK

APA Eksikliği, V , Aile, H , DOĞAROĞLU, T , GÖMLEKSİZ, M , FİDAN, E , İLHAN, M , SÜNKÜR, M , EREN, A , TEKİNARSLAN, E , ÖZAN, M , ÖZDEMİR, T , BALKANAL, Z , SARIOĞLU, H , KARADAĞ, R , DÖŞ, İ , KIR, E , ÖZTÜRK, F . (2013). TABLE OF CONTENTS EDUCATION. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (3), 6-7. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24232/256868