Year 2013, Volume 12, Issue 3, Pages 721 - 739 2013-12-01

Âşık Ömer’in Koşmalarında Söz Varlığı
Existence of Expression in Aşık Ömer’s Ballad (Koşma)

Hasan KARACA [1]

294 574

Üslûp çalışmalarının bir ayağını metnin söz varlığını değerlendirmek oluşturur. Şairlerin dil ve üslûbu hakkında söz söyleyebilmek için onların kullandığı kelime kadrosunun özelliklerini de bilmek gerekir. 17. yüzyılda yaşamış olan halk şairlerimizden Âşık Ömer’in 24 koşması söz varlığı bakımından ele alındı. Âşığın kullandığı kelimeler, kelime türlerine göre sınıflandırıldı. Ayrıca koşmalardaki isim ve sıfat tamlamaları ile Arapça ve Farsça tamlamalar tespit edildi. Bunların ışığında şairin diliyle ilgili tespit ve değerlendirmelerde bulunuldu
Evaluating the vocabulary of a text forms one aspect of the genre studies. In order to talk about the languages and styles of the poets it is necessary to know the vocabulary they used. 24 poems (koşma) of Aşık Ömer who had lived in 17th century as a folk poet, was handled. The words he had used were classified according to their types. Besides, noun and adjective complements within the poems (koşma) and also the complements in Arabic and Persian were determined. In the light of those, determinations and evaluations about the language and genre of the poet were made
Other ID JA33YF35MC
Journal Section Article
Authors

Author: Hasan KARACA
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2013

APA KARACA, H . (2013). Existence of Expression in Aşık Ömer’s Ballad (Koşma). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (3), 721-739. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24232/256883